Jak i kiedy zgłosić niebezpieczną jazdę w Wielkiej Brytanii


Wiedząc jak i gdzie zgłosić wykroczenia drogowe, możemy zwiększyć bezpieczeństwo na drogach dla wszystkich ich użytkowników. Istnieje jednak różnica między niebezpieczną jazdą, a nieostrożną jazdą.

Z artykułu dowiesz się, jak rozpoznać tę różnicę i jak zgłosić kierowców stwarzających niebezpieczeństwo na drodze.


Czym jest niebezpieczna jazda?

Niebezpieczna jazda jest poważnym wykroczeniem, ponieważ stwarza zagrożenie dla samego kierowcy oraz innych użytkowników drogi. Mówiąc językiem prawniczym, jeśli kierowca prowadzi pojazd w sposób znacząco odbiegający od standardu wymaganego od kompetentnego i ostrożnego kierowcy i wyraźnie stwarza zagrożenie dla innych, to wówczas mamy do czynienia z niebezpieczną jazdą.

W Wielkiej Brytanii niebezpieczną jazdę określa się czasem mianem jazdy antyspołecznej. Z kolei nieostrożna jazda jest nieco innym wykroczeniem, chociaż również może przyczynić się do spowodowania wypadku.

Różnica między niebezpieczną jazdą, a nieostrożną jazdą

Nieuwaga podczas prowadzenia pojazdu może mieć poważne konsekwencje. Jednak, jak już wspomnieliśmy, nieostrożna jazda to nie to samo co niebezpieczna jazda.

Nieostrożna jazda

Kiedy kierowca prowadzi pojazd poniżej standardu oczekiwanego od kompetentnego kierowcy i nie zwraca uwagi na innych użytkowników dróg i ścieżek, to mamy do czynienia z nieostrożną jazdą.

Nieostrożna jazda stanowi wykroczenie i jeśli zostaniemy zatrzymani przez policję, to funkcjonariusze określą je mianem „niezachowania należytej ostrożności podczas jazdy” (driving without due care and attention).

Przykładem tego wykroczenia może być:

 • Jazda zbyt blisko poprzedzającego pojazdu (tzw. jazda na zderzaku)
 • Przejazd na czerwonym świetle
 • Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, tam gdzie jest to wymagane
 • Blokowanie środkowego pasa na autostradzie
 • Wyprzedzanie z lewej strony
 • Palenie papierosów, jedzenie lub picie za kierownicą

W każdym z tych przykładów kierowca nie koncentruje się na drodze i na przestrzeganiu przepisów, a także nie zwraca uwagi na innych użytkowników drogi. Sytuacja jest nieco bardziej poważna w przypadku niebezpiecznej jazdy.

Niebezpieczna jazda

Poziom prowadzenia pojazdu przez kierowcę stwarzającego niebezpieczeństwo na drodze jest jeszcze słabszy. Konsekwencje z kolei są znacznie poważniejsze, gdyż mogą prowadzić do bardzo ryzykownych sytuacji, zarówno dla samego kierowcy, jak i wszystkich osób w pobliżu. Do niebezpiecznej jazdy zaliczamy:

 • Ignorowanie znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej
 • Prowadzenie pojazdu mając świadomość o braku zdolności do jazdy, na przykład będąc pod wpływem narkotyków, alkoholu lub innych leków
 • Prowadzenie pojazdu będąc rannym lub nie będąc w stanie wyraźnie widzieć
 • Prowadzenie pojazdu będąc niebezpiecznie rozproszonym, np. korzystając z telefonu komórkowego, dostrajając radio lub zmieniając ustawienia w sprzęcie stereo, zapalając papierosa, czytając mapę lub GPS.

W tych sytuacjach poziom bezpieczeństwa kierowcy oraz innych użytkowników drogi spada znacząco poniżej dopuszczalnej granicy. Dlatego widząc kogoś za kierownicą zachowującego się w powyższy sposób najlepiej natychmiast go zgłosić. Aby to zrobić, potrzebne nam będzie kilka danych.

Jak zgłosić niebezpieczną jazdę

Jeśli zauważyliśmy, że ktoś swoją jazdą stwarza zagrożenie na drodze, to należy możliwie jak najszybciej to zgłosić. Możemy zrobić to na kilka sposobów.

Zgłoś pirata drogowego przez telefon

Zadzwoń pod numer 999

Aby najszybciej powiadomić policję o popełnieniu wykroczenia najlepiej zadzwonić pod numer alarmowy 999, w czasie, gdy ma ono miejsce.

Oczywiście dokonując zgłoszenia nie możemy jednocześnie prowadzić samochodu. Pamiętajmy, aby podać operatorowi możliwie jak najwięcej informacji dotyczących zdarzenia: przede wszystkim czas i miejsce, gdzie do niego doszło, a także inne szczegóły dotyczące wykroczenia.

Operator zapyta nas również o numer rejestracyjny pojazdu, jego markę, model i kolor. Inne informacje, takie jak opis kierowcy czy ewentualnych pasażerów też będą przydatne.

Zgłoś wykroczenie na niealarmowy numer policji

Jeśli zgłaszamy niebezpieczną jazdę po fakcie, to musimy zadzwonić pod numer 101. Jest to numer niealarmowy. Podajemy te same informacje i szczegóły dotyczące zdarzenia.

Zgłoś do DVLA

Brytyjski Wydział Komunikacji (DVLA) prowadzi bezpłatną linię telefoniczną, gdzie można zgłosić wykroczenia drogowe. Ponownie, podajemy te same informacje, które podalibyśmy policji. Z linii tej możemy skorzystać, gdy chcemy zgłosić kierowcę, który wygląda, jakby zasypiał za kierownicą lub nie widzi wystarczająco dobrze, aby prowadzić samochód.

Zgłaszanie niebezpiecznej jazdy przez internet

Czasami nie mamy możliwości natychmiastowego złożenia skargi na pirata drogowego. Rozwiązaniem – i to bardzo prostym – jest powiadomienie policji przez internet, zwłaszcza gdy chcemy przesłać nagranie z kamery samochodowej. Oprócz wysłania nagrania z wideorejestratora, będziemy musieli opisać całe wydarzenie.

Nie zawsze jednak na stronie lokalnej komendy policji znajdziemy formularz zgłoszeniowy. W tym przypadku możemy skorzystać z internetowego formularza do zgłaszania wykroczeń drogowych na stronie Metropolitan Police, który obejmuje całą Wielką Brytanię.

Jeśli udało nam się zarejestrować zdarzenie na kamerze samochodowej, to nagranie możemy dostarczyć na kilka sposobów. W niektórych hrabstwach na stronie policji możemy dołączyć plik z nagraniem do formularza zgłoszeniowego. Jeśli nie ma takiej możliwości, to możemy skorzystać z portalu firmy Next Base, który wyśle plik do lokalnej komendy policji za nas.

Jak mogę anonimowo zgłosić kierowcę, który stwarza zagrożenie na drodze?

Zgłaszając pirata drogowego, niektórzy obawiają się przykrych konsekwencji. Co jeśli ta osoba dowie się o nas i zacznie nas zastraszać?
Na szczęście wszystkie sposoby zgłaszania wykroczeń drogowych gwarantują poufność naszych danych. Dlatego kierowca, którego zgłosimy nie pozna naszego nazwiska, ani innych danych. Aczkolwiek może się zdarzyć, że będziemy musieli stawić się w sądzie, jeśli kierowcy zostanie wytoczone postępowanie karne.

Co się stanie, jeśli zgłoszę niebezpieczną jazdę?

Po powiadomieniu policji o popełnieniu wykroczenia, nasze oświadczenie oraz ewentualne nagranie zostanie rozpatrzone. Pamiętajmy, że nawet bez nagrania z wideorejestratora możemy zgłosić zdarzenie, którego byliśmy świadkiem.

Zgłoszenie niebezpiecznej – lub nieostrożnej – jazdy zostanie sprawdzone w kartotece policyjnej, czy wcześniej ktoś nie złożył powiadomienia dotyczącego danego kierowcy lub pojazdu. W zależności od informacji w naszym oświadczeniu oraz ewentualnych poprzednich zgłoszeń, kolejnym etapem procesu będzie jeden z trzech poniższych:

 1. Lokalny wydział drogowy policji otrzyma nasze zgłoszenie, rozpatrzy je i zdecyduje, jakie działania będą musiały zostać podjęte.
 2. Kierowca, którego zgłosiliśmy otrzyma powiadomienie o złożonej przeciwko niemu skardze.
 3. Skarga ta zostanie zapisana w bazie wykroczeń drogowych.

Nie zawsze zgłoszenie pirata drogowego prowadzi do dalszych działań ze strony policji, nawet gdy do oświadczenia dołączyliśmy nagranie z kamery samochodowej.

Co się stanie, gdy ktoś zgłosi mnie za niebezpieczną jazdę?

Jeśli to przeciwko nam ktoś złoży skargę, to zostanie ona sprawdzona w kartotece policyjnej. Zostanie również zapisana w bazie wykroczeń drogowych. W konsekwencji, każde kolejne zgłoszenie będzie pokrywało się z informacjami w bazie danych.

Policja może w związku ze skargą wszcząć dalsze dochodzenie, które w rezultacie może zakończyć się postępowaniem karnym. W tym przypadku będziemy musieli stawić się w sądzie, gdzie zostaną nam postawione oskarżenia; sąd może przyznać nam maksymalnie 11 punktów karnych, a nawet odebrać prawo jazdy. W skrajnych przypadkach grozi nam kara pozbawienia wolności.

Ostateczny rezultat zależy od tego, jak poważne było zdarzenie oraz od jego okoliczności.

Jakie kary grożą za niebezpieczną jazdę?

Najłagodniejszą karą za niebezpieczną jazdę jest pisemne ostrzeżenie, natomiast najsurowszą jest kara pozbawienia wolności.

Nie zawsze jednak pirat drogowy trafia do więzienia, nawet gdy sprawa znajdzie się w sądzie lub jeśli w wyniku zdarzenia ktoś został poszkodowany.

Za niebezpieczną jazdę grożą cztery rodzaje kar:

 1. Punkty karne: kierowca, który popełnia wykroczenie stwarzania niebezpieczeństwa na drodze może otrzymać od 3 do 11 punktów karnych.
 2. Odebranie prawa jazdy: za niebezpieczną jazdę grozi odebranie prawa jazdy na minimum dwa lata.
 3. Kara grzywny: nie ma limitu na karę grzywny za niebezpieczną jazdę.
 4. Kara pozbawienia wolności: za stwarzanie niebezpieczeństwa na drodze może grozić do 14 lat więzienia.

Kierowcy winni wykroczenia stwarzania zagrożenia na drodze mogą otrzymać więcej niż jedną karę.

Kiedy trzeba zgłosić pirata drogowego?

Jeśli zauważymy, że ktoś swoją jazdą lub zachowaniem za kierownicą stwarza niebezpieczeństwo na drodze, to powinniśmy możliwie jak najszybciej zgłosić takiego kierowcę. Poinformowanie policji o niebezpiecznych zdarzeniach na drodze pomaga w utrzymaniu bezpieczeństwa dla wszystkich użytkowników dróg.

Zgłaszając taką skargę nie musimy martwić się o udostępnienie naszych danych – wszystkie zgłoszenia dotyczące niebezpiecznej jazdy są traktowane jako poufne.

Gromadząc informacje potrzebne do złożenia oświadczenia, warto pamiętać o kilku kwestiach.

 • Nigdy nie należy narażać się na niebezpieczeństwo podczas nagrywania zdarzenia.
 • Nagrywanie lub robienie zdjęć telefonem podczas prowadzenia pojazdu również jest złym pomysłem – wówczas sami popełniamy wykroczenie i stwarzamy zagrożenie na drodze.
 • Podobnie, jeśli chcemy odtworzyć zarejestrowane wykroczenie, poczekajmy do momentu, gdy zaparkujemy i będziemy mogli zrobić to bezpiecznie.
 • Wszystkie zarejestrowane i zgłoszone zdarzenia będą rozpatrzone przez policję.

Podsumowując

Jeśli zauważyliśmy innego kierowcę, który przez swoją nieostrożną lub nierozważną jazdę stwarza zagrożenie dla innych, to powinniśmy zanotować jego dane i złożyć zgłoszenie.

Niezależnie od tego, czy składamy skargę przez telefon do policji lub DVLA czy też przez internet wraz z nagraniem wideo, zostanie ono potraktowane poważnie i pomoże utrzymać bezpieczeństwo na drogach.