Jak sprawdzić settled status w UK?

Wraz z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej zmieniły się również zasady regulujące pobyt obywateli Polski oraz innych państw wspólnoty, Szwajcarii, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu na Wyspach. Uzyskanie prawa do dalszego zamieszkiwania na terenie UK …

Wraz z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej zmieniły się również zasady regulujące pobyt obywateli Polski oraz innych państw wspólnoty, Szwajcarii, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu na Wyspach. Uzyskanie prawa do dalszego zamieszkiwania na terenie UK uzależnione zostało od złożenia wniosku do programu EU Settlement Scheme. Poniżej przedstawiamy istotne informacje na temat programu oraz podpowiadamy jak sprawdzić swój status w UK.

Co to jest settled status w Wielkiej Brytanii?

Obcokrajowcy objęci programem EU Settlement Scheme ubiegający się o prawo pobytu mogą uzyskać trwały lub tymczasowy status osoby osiedlonej. Osoby, którym przyznano settled status, czyli status osiedlonego, uzyskują prawo do przebywania na terenie Wielkiej Brytanii bezterminowo, a po spełnieniu wymagań mogą ubiegać się również o obywatelstwo brytyjskie. Status pre-settled pozwala na pozostanie na Wyspach przez okres pięciu lat — po upływie tego okresu można wnioskować o settled status pod warunkiem spełnienia określonych warunków.

Kiedy przyznawany jest status osoby osiedlonej w UK?

Osoby wnioskujące o status osiedleńca mogą uzyskać:

 • settled status, jeśli mieszkały w Wielkiej Brytanii przez co najmniej pięć kolejnych lat,
 • pre-settled status, jeśli przebywały na Wyspach krócej niż pięć lat.

Jak wyliczany jest okres zamieszkania?

Do otrzymania settled status niezbędne jest wykazanie, że w chwili złożenia wniosku okres zamieszkania na terenie Wielkiej Brytanii wynosi pięć lub więcej kolejnych lat. Oznacza to następujące po sobie lata, w których dana osoba przebywała w UK przez co najmniej sześć miesięcy w każdym roku.

W wyjątkowych sytuacjach nieobecność dłuższa niż sześć miesięcy nie zostanie uznana za przerwę w ciągłości okresu zamieszkania, na przykład, jeśli pobyt za granicą spowodowany jest obowiązkową służbą wojskową lub stanem zdrowia.

W jakich terminach można wnioskować o przyznanie statusu osiedlonego w UK?

Termin na złożenie wniosku o settled status upłynął 30 czerwca 2021 roku. W określonych przypadkach możliwe jest jednak aplikowanie o status osoby osiedlonej również po tym terminie, jeśli dana osoba spełnia warunki usprawiedliwiające późniejszy wniosek, posiada zasadne powody, które uniemożliwiły wnioskowanie w pierwszym terminie lub posiada status pre-settled.

Istotne jest jednak to, że po 30 czerwca 2021 roku o status osiedlonego starać mogą się tylko osoby, które w dniu 31 grudnia 2020 roku same mieszkały już w Wielkiej Brytanii, lub mieszkał tu członek ich rodziny.

Jak sprawdzić status osiedlonego w UK?

Dla osób, które złożyły już wniosek, ale nie są pewne czy został rozpatrzony pozytywnie, chcą upewnić się w zakresie praw, jakie posiadają na terenie Wielkiej Brytanii lub potrzebują potwierdzenia posiadanego statusu imigracyjnego, ważna jest też kwestia tego, jak sprawdzić status osiedleńca.

Cały proces jest na szczęście szybki i nieskomplikowany.

 1. Wejdź na https://www.gov.uk/view-prove-immigration-status.
 2. Rozpocznij proces weryfikacji statusu imigracyjnego korzystając z przycisku Start now.
 3. Podaj wymagane na kolejnych stronach informacje — pamiętaj, by przed przejściem do kolejnego punktu upewnić się, że dane zostały wpisane poprawnie.
 4. Wybierz sposób, w jaki otrzymasz kod bezpieczeństwa niezbędny do kontynuowania procesu — możesz wybrać numer telefonu lub adres e-mail podane przy składaniu wniosku.
 5. Odbierz kod bezpieczeństwa i zaloguj się do swojego profilu, na którym znajdziesz potwierdzenie, czy posiadasz settled status lub pre-settled status.

Jakie dane są potrzebne do sprawdzenia settled status online?

Do sprawdzenia statusu osiedlenia online niezbędne są:

 • dokument tożsamości wykorzystany przy składaniu wniosku (paszport, dowód osobisty,
 • biometryczna karta pobytu lub pozwolenie na pobyt),
 • data urodzenia,
 • dostęp do numeru telefonu lub adresu e-mail wykorzystanego przy złożeniu wniosku.

Jak wygląda potwierdzenie settled status?

W celu uzyskania potwierdzenia posiadanego statusu osoby osiedlonej po zalogowaniu się do swojego profilu wybierz zakładkę Prove your status to someone, by uzyskać share code, czyli wygenerowany indywidualnie kod stanowiący dowód aktualnego statusu imigracyjnego. Taki kod może być wymagany na przykład przez pracodawcę. Share code utrzymuje ważność przez 30 dni po wygenerowaniu.

Posiadanie bezterminowego prawa do przebywania na terenie Wielkiej Brytanii to przede wszystkim komfort, jaki daje świadomość, że możemy planować swoją przyszłość w kraju bez ograniczeń czasowych. Kiedy nie musimy martwić się staraniem o kolejne pozwolenia, możemy skupić się na układaniu swojego życia na Wyspach w zakresie zatrudnienia czy zakupu nieruchomości. Warto zadbać też o odpowiednią polisę ubezpieczeniową, która zapewni stabilność i bezpieczeństwo naszych finansów na wypadek niespodziewanych zdarzeń losowych — wybierając polskie ubezpieczenia w UK, bez trudu odnajdziemy się w realiach brytyjskiego rynku ubezpieczeniowego.

Udostępnij