Jak sprawdzić zdolność kredytową w UK?

Istnieją różne sposoby, które możemy wykorzystać, by zapewnić sobie bezpieczeństwo i stabilność finansową na przyszłość. Możemy na przykład zabezpieczyć się przed wpływem nieprzewidzianych zdarzeń losowych z pomocą dobranej do naszej sytuacji polisy — tu znajdziemy …

Istnieją różne sposoby, które możemy wykorzystać, by zapewnić sobie bezpieczeństwo i stabilność finansową na przyszłość. Możemy na przykład zabezpieczyć się przed wpływem nieprzewidzianych zdarzeń losowych z pomocą dobranej do naszej sytuacji polisy — tu znajdziemy wiele atrakcyjnych ofert zarówno dla klientów prywatnych, jak i tych, których interesuje ubezpieczenie dla firm. Inną metodą jest inwestycja w przyszły komfort i rozwój, na przykład poprzez zakup nieruchomości czy sfinansowanie dodatkowych szkoleń, które zwiększą naszą szansę na awans. Tutaj często pojawia się jednak problem ograniczonych finansów — często po prostu nie mamy dostępu do wystarczającej ilości środków.

Nie oznacza to jednak, że musimy z takich opcji rezygnować, ponieważ z pomocą przychodzą pożyczki i oferty kredytowe. Skorzystanie z nich wymaga spełnienia konkretnych wymagań, a podstawowym z nich jest posiadanie wystarczającej zdolności kredytowej. Jak kwestia zdolność kredytowej wygląda w UK? Jak sprawdzić Credit Score w UK i gdzie można znaleźć historię kredytową?

Credit Score, czyli zdolność kredytowa w UK

Credit Score to nic innego jak ocena kredytowa, która wykorzystywana jest przez banki do podjęcia decyzji o przyznaniu kredytu bądź też odrzucenia wniosku o jego udzielenie. Określany jest na podstawie istotnych z perspektywy sytuacji finansowej wnioskującego informacji i podawany jako 3-cyfrowy numer (np. w skali od 0 do 999) lub słownie (np. excellent, good, poor). Co ważne, każda instytucja wydająca taką ocenę ma swój własny system i sposób obliczania zdolności kredytowej, istnieje więc szansa, że sprawdzając Credit Score w różnych źródłach otrzymamy nieco inne wyniki.

Czym jest Credit Report i jakie informacje się w nim znajdują?

Credit Report to raport przedstawiający, jaka jest historia kredytowa w UK wnioskodawcy. Zawiera informacje niezbędne do oceny ryzyka związanego z przyznaniem danej osobie środków finansowych poprzez przedstawienie przebiegu spłat wcześniejszych zobowiązań oraz aktualnego zadłużenia. Dzięki temu podmiot weryfikujący wniosek kredytowy może ocenić realną szansę na terminową spłatę należności. W raporcie kredytowym znajduje się m.in.:

  • adres wnioskodawcy,
  • posiadane zobowiązania finansowe,
  • informacje o ewentualnych opóźnieniach w spłacaniu rat,
  • informacje o wcześniejszych wnioskach i sprawdzaniu historii kredytowej wnioskodawcy,
  • informacje z rejestrów publicznych, np. wyroki sądowe dotyczące ogłoszenia niewypłacalności lub bankructwa.

Kiedy sprawdzana jest historia kredytowa w UK?

Historia kredytowa w UK sprawdzana jest przez banki i instytucje finansowe w momencie złożenia wniosku o przyznanie pożyczki lub kredytu. Ma to na celu weryfikację danych podanych we wniosku oraz zdecydowanie, na ile prawdopodobne jest, że osoba ubiegająca się o pożyczkę będzie w stanie wywiązać się z podjętego zobowiązania w terminie.

Dlaczego warto sprawdzać swoją historię kredytową?

Swój raport kredytowy można też sprawdzić samodzielnie w dowolnym momencie, co pozwoli m.in. na:

  • upewnienie się, że w systemie widnieją aktualne i zgodne z prawdą informacje,
  • sprawdzenie, czy nikt nie próbował wykorzystać naszych danych do zaciągnięcia pożyczki,
  • zapoznanie się ze swoją zdolnością kredytową w celu jej poprawy przed złożeniem wniosku o pożyczkę.

Kto przygotowuje Credit Report?

Informacje znajdujące się w Credit Report zbierane są przez agencje informacji kredytowej (Credit Reference Agency). Trzy główne agencje w Wielkiej Brytanii to Experian, Equifax i TransUnion. Po otrzymaniu wniosku pożyczkowego instytucje finansowe zwracają się do takich agencji o udostępnienie informacji na temat wnioskodawcy.

Credit Score – jak sprawdzić?

Dostęp do swojej historii kredytowej w UK można uzyskać w bardzo łatwy sposób, wystarczy znaleźć bazę z takimi informacjami online — raport kredytowy można pobrać np. z creditkarma.co.uk, totallymoney.com czy checkmyfile.com. Po wejściu na wybraną stronę należy znaleźć zakładkę umożliwiającą założenie konta i uzyskanie raportu — w tym celu warto zapoznać się z instrukcjami, ponieważ cały proces może wyglądać nieco inaczej w zależności od bazy.

Kolejną istotną informacją jest też koszt uzyskania raportu ze swoją historią kredytową — wiele stron oferuje go całkowicie za darmo, inne umożliwiają zapoznanie się z pierwszym raportem za darmo lub oferują darmowy okres próbny, a dalsze korzystanie z usług takiej firmy wiąże się już z koniecznością poniesienia opłat.

Co jeśli w dane w historii kredytowej są nieprawidłowe?

Zdarzają się sytuacje, kiedy osoba przeglądająca swój Credit Report zauważa w nim punkty, których nie rozpoznaje lub są niezgodne z faktyczną sytuacją finansową. W takiej sytuacji najlepiej skontaktować się z firmą odpowiadającą za przygotowanie raportu, by zweryfikować takie informacje. To ważne, ponieważ mogą wynikać z wykorzystania nieaktualnych lub błędnych informacji, np. dotyczących spłaty wcześniejszych zobowiązań, ale też wskazywać na wykorzystywanie naszych danych osobowych przez osoby do tego nieuprawnione.

Jak poprawić swoją zdolność kredytową w UK?

Zła ocena kredytowa może uniemożliwić uzyskanie potrzebnej pożyczki. Nie jest to jednak sytuacja ostateczna — istnieją sposoby na poprawę zdolności kredytowej w UK. Jednym z nich jest zadbanie o to, by w raporcie kredytowym zawsze znajdowały się aktualne dane na nasz temat. W tym celu najlepiej dopisać się do spisu wyborców, a także przynajmniej raz w roku sprawdzać swoją historię kredytową, by na bieżąco wyłapywać ewentualne błędy i nieprawidłowości.

Najważniejszym elementem wpływającym na zdolność kredytową jest jednak to, czy zaciągnięte wcześniej zobowiązania spłacane były w terminie. Oczywiście sporadyczne opóźnienia w ratach nie równają się automatycznej dyskwalifikacji w oczach banku, będą jednak obniżały przyznaną ocenę. Warto więc dbać o to, by wszystkie swoje zobowiązania, pożyczki, raty i rachunki spłacać w terminie i zgodnie z umową. W poprawie Credit Score pomóc może też np. posiadanie karty kredytowej.

Co ważne, brak wcześniejszych zobowiązań może mieć negatywny wpływ na postrzeganie potencjalnego kredytobiorcy, ponieważ nie pozwala na zweryfikowanie jego sytuacji finansowej i podejścia do tego typu zobowiązań, a więc też ryzyka opóźnień.

Udostępnij