Brexit a rozliczenie podatku przez osoby pracujące w Wielkiej Brytanii

Wraz z oficjalnym wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej zmianie uległa też rzeczywistość prawna, nie tylko w zakresie kwestii imigracyjnych i dostępu do rynku pracy, ale też w kontekście podatkowym. Nie da się ukryć, że Brexit zmniejszył możliwości emigracji zarobkowej oraz samą atrakcyjność takiego wyjazdu w oczach wielu Polaków., Polonia na Wyspach jest jednak nadal bardzo liczną grupą i to właśnie te osoby są najbardziej zainteresowane zagadnieniami związanymi z rozliczaniem podatków od zysków majątkowych uzyskanych w UK.

Czy dochody takie podlegają opodatkowaniu jedynie w Wielkiej Brytanii, czy konieczne jest też rozliczenie się w Polsce? Jakie są skutki Brexitu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania?

Brexit a zmiany w zakresie podatków od dochodu dla Polaków w UK

Kwestie rozliczania podatków w przypadku gdy dochody z pracy uzyskane są na terytorium jednego państwa przez rezydentów podatkowych innego państwa, regulowane są w ramach umów międzynarodowych zawartych pomiędzy tymi państwami. W przypadku Polski i Wielkiej Brytanii jest to podpisana 20 lipca 2006 r. Konwencja w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania. Jednocześnie współpraca w tym zakresie regulowana była również przez unijne przepisy.

Wraz z momentem oficjalnego zakończenia członkostwa Wielkiej Brytanii w UE przepisy wewnątrzwspólnotowe przestały jednak obowiązywać, pozostawiając Konwencję z 2006 r. oraz przepisy państwowe obu stron jako podstawę określającą sposób rozliczania się przez Polaków pracujących w UK. Razem z regulacjami unijnymi podatnicy utracili również liczne ulgi, m.in. nie można już odliczyć składki na brytyjskie ubezpieczenie społeczne czy darowizn przekazanych na terenie Wielkiej Brytanii od podatku w Polsce.

Czy dochody uzyskane na terytorium Wielkiej Brytanii podlegają opodatkowaniu w Polsce?

Tutaj sytuacja nie jest jednoznaczna i wymaga uwzględnienia sytuacji życiowej konkretnej osoby. Chodzi przede wszystkim o to, gdzie znajduje się jej rezydencja podatkowa. To o tyle istotne, że musimy rozliczyć w Polsce dochody z pracy w UK, jeśli podlegamy obowiązkowi podatkowemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Rozliczenie się z zarobków wyłącznie w UK możliwe jest tylko, jeżeli to w Wielkiej Brytanii posiadamy status rezydenta podatkowego.

Jak ustalana jest rezydencja podatkowa?

Rezydencja podatkowa to właśnie miejsce, w którym jesteśmy zobowiązani do opłacenia podatków. Co istotne, nie wystarczy wykazać miejsce zamieszkania w danym państwie. Status rezydenta podatkowego ustalany jest na podstawie tego, gdzie znajduje się tzw. centrum interesów życiowych (stałe miejsce zamieszkania, aktywność społeczna, ognisko domowe etc.) lub gospodarczych (miejsce pracy zarobkowej, prowadzenia działalności, posiadania majątku, posiadanie zobowiązań finansowych czy polis ubezpieczeniowych etc.). Jeśli więc mieszkamy na stałe w UK i to tu uzyskujemy dochody, jesteśmy w stanie udowodnić, że naszym centrum interesów życiowych jest Wielka Brytania.

Drugim sposobem na potwierdzenie rezydencji na Wyspach jest wykazanie, że przebywaliśmy na terenie Wielkiej Brytanii przez co najmniej 183 w danym roku podatkowym (rok podatkowy w UK trwa od 6 kwietnia do 5 kwietnia kolejnego roku kalendarzowego).

Czy można uniknąć podwójnego opodatkowania zarobków w UK i w Polsce?

Obecnie jedynym skutecznym sposobem na całkowite uniknięcie podwójnego opodatkowania swoich dochodów uzyskanych w Wielkiej Brytanii jest przeniesienie tam swojej rezydencji podatkowej. W przeciwnym wypadku konieczne może być rozliczenie się w obu państwach. Nie oznacza to jednak obowiązku opłacenia podwójnego podatku — stosuje się tu metodę tzw. proporcjonalnego odliczenia, co oznacza, że podatek od dochodu uzyskanego w Wielkiej Brytanii płacimy na Wyspach, a jego wysokość możemy odjąć od kwoty opodatkowania, jaką musimy uregulować w ramach rozliczenia w Polsce.