Jak wyrobić dowód osobisty w UK?

Jeśli mieszkasz na stałe lub czasowo w Wielkiej Brytanii i zbliża się koniec terminu ważności Twojego dowodu osobistego, zastanawiasz się pewnie, co zrobić w takiej sytuacji. Jak wyrobić nowy dowód przebywając za granicą?

Czy jest to konieczne?

Czy masz obowiązek posiadania dowodu osobistego, jeśli mieszkasz za granicą?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy pełnoletni obywatel Polski musi posiadać ważny dowód osobisty, jeżeli mieszka na terenie kraju. Obowiązek ten nie obejmuje jednak Polaków mieszkających za granicą — jeśli więc mieszkasz na stałe w Wielkiej Brytanii, masz prawo, ale nie obowiązek posiadania dowodu osobistego.

Czy można wyrobić dowód osobisty w UK?

Jeśli chcesz mieć ważny dowód osobisty, niestety nie będziesz w stanie wyrobić go w Wielkiej Brytanii. W przeciwieństwie do wniosku o paszport, który możesz złożyć w dowolnym urzędzie konsularnym RP, wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć wyłącznie na terenie Polski.

Wyrobienie nowego dokumentu wymaga więc wizyty w Polsce.

Co więcej, od 27 lipca 2021 r. nie ma już również możliwości złożenia wniosku o dowód osobisty przez internet. Wynika to z faktu, że nowe dowody wydawane są z odciskami palców i podpisem, przez co wymagane jest osobiste stawienie się w urzędzie, tak by możliwe było pobranie odcisków i złożenie podpisu.

  • Jedyny wyjątek stanowią dowody osobiste dla dzieci do 12 roku życia.

Wniosek o taki dokument nadal można złożyć internetowo.

Jak wyrobić nowy dowód osobisty?

W celu wyrobienia nowego dowodu osobistego musisz dostarczyć do urzędu wypełniony wniosek (możesz pobrać go online ze strony rządowej lub stron urzędów, otrzymać w urzędzie lub wypełnić wniosek w systemie i wydrukować w urzędzie) oraz kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym w formacie 35 x 45 mm. Składając wniosek w urzędzie, złożysz również wzór podpisu oraz pobrane zostaną od Ciebie odciski palców.

  • Miejsce zameldowania nie decyduje o miejscu złożenia wniosku. Możesz złożyć go w dowolnym urzędzie gminy.

Jak długo trzeba czekać na wydanie dowodu osobistego?

W większości przypadków wydanie dowodu osobistego następuje maksymalnie w ciągu 30 dni od złożenia wniosku. W szczególnych sytuacjach może potrwać to dłużej — jeśli będzie tak w Twoim przypadku, zostaniesz o tym poinformowany przez urzędnika. To, czy dokument jest gotowy do odbioru, możesz sprawdzić online, podając numer wniosku.

Czy trzeba osobiście odebrać nowy dowód osobisty?

Gotowy dowód osobisty musisz odebrać osobiście w urzędzie, w którym został złożony wniosek. Nie możesz odebrać go w innym urzędzie ani w konsulacie. Nie ma również możliwości, by dowód odebrał za Ciebie ktoś inny.

  • Odbiór dokumentu przez upoważnioną przez Ciebie osobę możliwy jest tylko w sytuacji, kiedy nie jesteś w stanie zrobić tego samodzielnie z powodu choroby, niepełnosprawności lub niedającej się pokonać przeszkody, która wystąpiła już po złożeniu wniosku.

Zgubiony dowód osobisty w UK – co robić?

Chociaż nie możesz wyrobić nowego dowodu osobistego w ambasadzie ani w konsulacie, możesz dokonać tam zgłoszenia jego utraty lub uszkodzenia w celu unieważnienia takiego dokumentu. W przypadku utraty dowodu (zgubienie lub kradzież) warto jak najszybciej zgłosić ten fakt również w lokalnej jednostce policji — dowód takiego zgłoszenia będzie bardzo pomocny, jeśli Twoim dokumentem posłuży się osoba trzecia.

Jak zgłosić utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego w UK?

  • osobiście w dowolnym urzędzie konsularnym,
  • w formie pisemnej (drogą pocztową lub faksem),
  • przez internet (pod warunkiem posiadania profilu zaufanego, certyfikatu kwalifikowanego lub e-dowodu).

Zgłoszenia wysłane drogą mailową nie są przyjmowane.

Podsumowanie

Mieszkając na stałe w Wielkiej Brytanii, nie masz obowiązku posiadania ważnego dowodu osobistego, jeśli jednak chcesz mieć taki dokument, musisz wyrobić go w Polsce — załatwienie wymaganych formalności przez internet lub na terenie UK nie jest możliwe.

Źródła:

Dowód osobisty — informacja o dokumencie | obywatel.gov.pl

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego – unieważnienie dowodu – Polska w Wielkiej Brytanii – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Dowód osobisty – Formalności po powrocie – DP – ZL (powroty.gov.pl)

Uzyskaj dowód osobisty – Gov.pl – Portal Gov.pl (www.gov.pl)