Jakie są skutki podatku stażowego?

Statystyki opublikowane w marcu przez brytyjską Krajową Izbę Kontroli były interesującą lekturą dla firm zatrudniających praktykantów. Z danych tych wynika, że pomimo zaplanowanego przez rząd celu utworzenia trzech milionów nowych staży dla praktykantów do 2020 roku, liczba osób podejmujących praktyki znacząco spadła. Spadek ten jest na tyle niski, że według Krajowej Izby Kontroli plan rządu ‘najprawdopodobniej’ nie zostanie zrealizowany – a wszystko przez nową opłatę za praktyki zawodowe, zwaną również podatkiem stażowym (ang. apprenticeship levy).

Czym jest podatek stażowy?

Praktyka zawodowa ma miejsce, kiedy osoba pracująca w firmie przyucza się do zawodu podczas pracy, którą wykonuje równolegle ze studiami. W 2017 roku, rząd dokonał zmian systemu praktyk zawodowych wprowadzając podatek od wynagrodzeń w wysokości 0,5% na pracodawców wypłacających 3 mln funtów w pensjach, pozwalając im na jego odzyskanie w formie dotacji na staże.

Zmiany wprowadzono również dla mniejszych pracodawców: zmieniono dostawców kursów, natomiast firmy przyjmujące praktykantów muszą w większym stopniu ponosić koszty programów stażowych płacąc 10% ich wysokości bezpośrednio firmie świadczącej kursy, podczas gdy pozostałe 90% pokrywa państwo.

Malejące liczby

Według statystyk Krajowej Izby Kontroli, w ubiegłym roku 375.800 osób rozpoczęło praktyki zawodowe w porównaniu do 509.400 w roku poprzednim – to mniej o 26%. Czy przyczyną tego spadku jest podatek stażowy? Pomimo, iż państwo nadal w pełni pokrywa koszty praktyk dla osób w wieku 16-18 lat pracujących w firmach zatrudniających mniej niż 50 pracowników, uważa się, że podatek ten zniechęca niektórych pracodawców do prowadzenia programów stażowych.

Biorąc pod uwagę, iż według szacunków rządu, podatek za praktyki zawodowe dotyczy tylko około 2% brytyjskich pracodawców, czy zatem brak wiedzy w tej kwestii jest odpowiedzialny za spadek liczby stażów? Wyniki badania przeprowadzonego przez Chartered Institute of Personnel and Development właśnie na to wskazują – 22% z 1000 ankietowanych pracodawców nawet nie wie, czy podatek stażowy w ogóle ich obowiązuje.

Badanie wykazało również, że w odróżnieniu od szacowanej liczby 2%, w rzeczywistości około jednej trzeciej pracodawców go odprowadza. Wielu z nich po prostu odpisuje go jako dodatkowy podatek, podczas gdy 46% ankietowanych uważa, że stanowi on dla nich zachętę do potraktowania programów szkoleniowych, z których obecnie korzystają, jako staże, aby odzyskać swoje pieniądze.

Biorąc pod uwagę, że podatek ten określano jako porażkę pośród stwierdzeń, że „wyizolowuje” firmy oraz wezwań wybitnych osobistości świata biznesu do ponownego jego przemyślenia, wygląda na to, że rząd musi podjąć pewne kroki, jeśli chce osiągnąć zamierzony cel na 2020 r. W międzyczasie, jeśli myślisz o zatrudnieniu praktykanta w swojej firmie, zapoznaj się z informacjami rządowymi, które wyjaśniają wszystko, co powinieneś wiedzieć o obecnym funkcjonowaniu dofinansowań stażów zawodowych.

Zastrzeżenie: Niniejszy artykuł został opracowany na podstawie różnych źródeł (Krajowa Izba Kontroli, BBC, CIPD i GOV.uk) i nie przedstawia opinii firmy Pol-Plan Insurance.