Karta CSCS: Jak zdobyć kwalifikacje w branży budowlanej w UK?

Każda pracująca lub poszukująca pracy w brytyjskiej branży budowlanej osoba z pewnością słyszała o Construction Skills Certification Scheme, w skrócie CSCS, czyli programie, w ramach którego możliwe jest uzyskanie potwierdzenia umiejętności niezbędnych do pracy na placu budowy. Warto jednak dowiedzieć się na ten temat nieco więcej — to kwestia szczególnie istotna dla tych, którzy rozważają karierę w budownictwie. Czym jest karta CSCS? Jak ją uzyskać? Jakie rodzaje kart CSCS są wydawane w UK i kto musi je posiadać? Na te pytania odpowiemy w poniższym artykule.

Karta CSCS – co to i jakie są rodzaje?

Karta CSCS (Construction Skills Certification Scheme) stanowi dowód posiadania przez jej właściciela umiejętności i kwalifikacji właściwych dla danego stanowiska pracy oraz wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Może być też podstawą do wstępu na plac budowy — bez karty lub z niewłaściwą kartą w wielu przypadkach pracownik nie zostanie dopuszczony do pracy przy danej budowie.

Chociaż mówimy tu ogólnie o karcie CSCS, warto mieć świadomość, że w rzeczywistości istnieje trzynaście różnych kart, a to, o którą należy starać się w danym przypadku, zależy m.in. od: stanowiska, zakresu wykonywanej pracy, posiadanych umiejętności, uprawnień czy wykształcenia zawodowego. Bardzo ważne jest więc to, by aplikować o właściwą dla siebie kartę CSCS.

Poniżej przedstawiamy krótkie omówienie poszczególnych rodzajów kart CSCS:

  • Karta zielona:

○ dla robotników i pracowników budowlanych,
○ konieczne jest posiadanie poziomu 1 (poziom 4 w Szkocji) Award in Health and Safe in a Construction Environment lub inną kwalifikację akceptowaną przez CSCS,
○ jest ważna przez 5 lat — po tym czasie należy złożyć wniosek o wydanie nowej karty

  • Czerwona karta:

○ CSCS card w tym kolorze może być wydana dla praktykantów i stażystów, ale też jako tymczasowa karta dla doświadczonych pracowników,
○ wymagania dotyczące kwalifikacji uzależnione są od rodzaju karty i stanowiska,
○ karty wydawane są na określony czas (np. Experienced Worker card na dwa lata, Trainee card na pięć lat) i nie mogą być odnowione,

  • Niebieska karta:

○ dla osób, które uzyskały NVQ lub SVQ na poziomie 2 w zakresie budownictwa, lub ukończyły praktyki uznawane przez CSCS,
○ karta jest ważna przez pięć lat i może zostać odnowiona,

  • Złota karta:

○ dla najbardziej wykwalifikowanych pracowników (NVQ lub SVQ na poziomie 3) oraz dla nadzorców i osób wykonujących zawody techniczne posiadających odpowiednie kwalifikacje,
○ karta złota jest ważna przez pięć lat z możliwością odnowienia,

  • Czarna karta:

○ dla osób na kierowniczych i technicznych stanowiskach z odpowiednimi dla danej funkcji kwalifikacjami,
○ ważna przez pięć lat, można ją odnowić,

  • Biała karta:

○ dla osób posiadających zawodowe (potwierdzone przynależnością do zatwierdzonego przez CSCS stowarzyszenia zawodowego) lub naukowe kwalifikacje (potwierdzone posiadaniem uznawanych dyplomów lub certyfikatów z zakresu budownictwa),
○ ważna przez pięć lat, nie może być odnowiona — wymagane jest aplikowanie o wydanie nowej karty, kiedy poprzednia straci ważność

  • Żółta karta (Construction Site Visitor) przestała być wydawana 28 lutego 2020 roku.

Jak wyrobić kartę CSCS?

Najszybszym sposobem ubiegania się o kartę CSCS jest odpowiednie przygotowanie się do tego procesu — mając pod ręką wszystkie niezbędne do aplikacji dokumenty, wystarczy już tylko uzupełnić wniosek i dodać właściwe załączniki. Całość odbywa się online i wymaga założenia indywidualnego konta na stronie CSCS.

W celu uzyskania karty niezbędne jest pozytywne przejście testu CITB Health, Safety and Environment na poziomie właściwym dla karty, o której wydanie chcemy wnioskować. Test składa się z 50 pytań z zakresu bezpieczeństwa na placu budowy.

Przy aplikowaniu o kartę potrzebne są:

  • wynik testu CSCS uzyskany w ciągu ostatnich dwóch lat przed złożeniem wniosku. Potrzebny będzie numer ID zdanego testu (znajdziemy go na certyfikacie).
  • skan lub elektroniczna kopia dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i uprawnienia.
  • karta kredytowa lub debetowa do opłacenia kosztu wniosku.

Czy test CSCS można zdawać po polsku?

Tak, egzamin CSCS Health, Safety and Environment na poziomie podstawowym (Operatives) można zdawać po polsku. Warto jednak przygotować się na to, jak będzie on w takim przypadku wyglądał — nie otrzymamy przetłumaczonych pytań i odpowiedzi, te pozostaną na ekranie w języku angielskim, uzyskamy za to możliwość wysłuchania ich tłumaczeń na język polski czytanych przez lektora. Chęć skorzystania z tej opcji należy zgłosić podczas rezerwacji testu.

Ile kosztuje wyrobienie karty CSCS?

Aby otrzymać kartę CSCS, należy zapłacić £36 – opłata uiszczana jest przy składaniu wniosku. Dodatkowym kosztem jest podejście do testu CITB HS&E, który kosztuje £22.50.

Czy posiadanie karty CSCS jest w Wielkiej Brytanii wymagane?

Posiadanie karty CSCS nie jest od pracowników budowlanych wymagane przepisami prawa, taki warunek mogą stawiać jednak główni wykonawcy lub klienci — w takiej sytuacji jej brak może uniemożliwić wejście na budowę i wykonanie swojej pracy. Karta postrzegana jest w branży jako łatwy sposób na weryfikację posiadanych przez pracownika kwalifikacji, dlatego ułatwia też znalezienie pracy.