Podatek drogowy: na czym polegają różne stawki?

Podatek drogowy to opłata narzucona na prawie wszystkie samochody poruszające się po drogach publicznych w Wielkiej Brytanii. Każdego roku do DVLA (Urząd Rejestracji Pojazdów i Kierowców) trafia około 5,6 mld funtów z tytułu podatku od …

Podatek drogowy to opłata narzucona na prawie wszystkie samochody poruszające się po drogach publicznych w Wielkiej Brytanii. Każdego roku do DVLA (Urząd Rejestracji Pojazdów i Kierowców) trafia około 5,6 mld funtów z tytułu podatku od środków transportowych opłacanych przez kierowców.

Po zarejestrowaniu samochodu, ustala się stawkę podatku określającą, ile kierowca będzie musiał płacić każdego roku. Auta wyprodukowane od 2001 roku są opodatkowane w zależności od wieku, emisji CO2 i ceny. Zaś starsze roczniki – na podstawie pojemności silnika.

Jakie są zatem stawki podatku drogowego? W jaki sposób pojazdy są klasyfikowane do odpowiedniej grupy? Ile wynosi podatek w każdej ze stawek?

W artykule odpowiemy na wszystkie pytania i wyjaśnimy na czym polegają różne stawki podatku drogowego.

Na czym polegają stawki podatku drogowego?

Od 2001 roku stawki podatku od środków transportowych zostały podzielone na dwie grupy, w każdej po 13 stawek, do których pojazdy są klasyfikowane na podstawie spalin CO2: jedna z grup dotyczy samochodów wyprodukowanych w latach 2001-2017, a druga pojazdów z rocznika od 2017. Ogólnie rzecz biorąc, samochody o niskiej emisji spalin objęte są niższymi stawkami podatku, więc ich właściciele płacą mniej.

Samochody z rokiem produkcji między 1980 a 2001 są opodatkowane w zależności od pojemności silnika, zaś te wyprodukowane przed 1980 rokiem są zwolnione z podatku. Kampery, motocykle i pojazdy trzykołowe też podlegają podatkowi od środków transportowych, aczkolwiek ich stawki są określane osobno.

Przyjrzyjmy się zatem bliżej podatkowi drogowemu i sprawdźmy na czym polega.

Czym jest podatek drogowy?

Podatek drogowy (podatek od środków transportowych, w języku angielskim znany pod nazwą Car Tax, Road Tax lub Vehicle Tax) to roczna opłata uiszczana przez właścicieli niemal wszystkich pojazdów poruszających się po brytyjskich drogach publicznych.

Współczesny podatek został wprowadzony w 1937 r. zastępując stary system z XVII w. obejmujący podatkiem dorożki!

Według obecnego systemu, stawka podatku od środków transportowych zależy od rocznika pojazdu oraz poziomu emisji spalin. Oficjalne dane o tym, ile spalin emituje nasz samochód znajdują się w dowodzie rejestracyjnym pojazdu (V5C logbook).

Każdy pojazd jest klasyfikowany ze względu na rok produkcji. W związku z tym mamy 13 różnych stawek podatku drogowego dla każdej z grup znanych w języku angielskim jako Car Tax bands czy Road Tax bands.

Samochody wyprodukowane przed 2001 rokiem podlegają nieco innym zasadom i klasyfikacjom, o czym opowiemy w dalszej części artykułu.

Czy wszystkie pojazdy podlegają podatkowi drogowemu?

Większość pojazdów zarejestrowanych w Wielkiej Brytanii i poruszających się po drogach publicznych podlegają obowiązkowi płacenia podatku drogowego. Zaliczają się do nich również motocykle, pojazdy trzykołowe i kampery. Od samochodów dostawczych i ciężarowych pobierany jest osobny podatek.

Są jednak pojazdy, które są zwolnione z tego obowiązku.

Pojazdy te to między innymi:

  • Samochody wyprodukowane przed 31 marca 1980 r., które są uznawane za pojazdy zabytkowe.
  • Samochody, których właściciele mają stwierdzoną niepełnosprawność.
  • Samochody z zerową emisją spalin.

Jak wiek samochodu wpływa na stawkę podatku?

Wstępna klasyfikacja samochodu określana jest na podstawie jego rocznika.

Jeśli nasz samochód został wyprodukowany:

  • W dniu lub po 1 kwietnia 2017 r. – wówczas podatek za pierwszy rok oparty jest na oficjalnej wartości emisji spalin w momencie produkcji auta. Po odnowieniu podatku, po pierwszym roku poziom podatku może się zmienić w zależności od rodzaju wykorzystywanego paliwa. Posiadacze pojazdów o wartości powyżej 40 tys. funtów muszą opłacać dodatkowy podatek po pierwszym roku w wysokości 355 funtów za pięć lat. Nie dotyczy to jednak samochodów z zerową emisją spalin.
  • Między 1 marca 2001 r. a 31 marca 2017 r. – roczny podatek od środków transportowych uzależniony jest od oficjalnych emisji CO2 w momencie produkcji auta oraz rodzaju paliwa.
  • Przed 1 marca 2001 r. – wówczas stawka podatku zależy od pojemności silnika auta.
  • Przed 31 marca 1980 – pojazd traktowany jest jako pojazd zabytkowy i jest zwolniony z podatku od środków transportowych, aczkolwiek wciąż musi być zarejestrowany w DVLA. Zwolnienie z podatku przechodzi odpowiednio na kolejne lata, więc za samochody produkowane ponad 40 lat temu nie musimy płacić podatku drogowego.

Jak rodzaj paliwa wpływa na stawkę podatku?

Stawka podatku dla właścicieli samochodów wyprodukowanych w dniu lub po 1 marca 2001 r. częściowo zależy od rodzaju stosowanego paliwa.
Z kolei auta wyprodukowane między 1 marca 2001r., a 31 marca 2017 r. dzielone są na dwie grupy: benzyna lub diesel oraz te wykorzystujące alternatywne paliwa.

Pojazdy napędzane alternatywnymi paliwami to te wykorzystujące gaz płynny, bioetanol czy hybrydy. Właściciele samochodów na benzynę lub diesel płacą więcej niż posiadacze pojazdów napędzanych alternatywnymi paliwami, chyba że emitują one mniej niż 100 gram dwutlenku węgla, wówczas auta z obu kategorii są zwolnione z podatku.

Samochody z datą produkcji 1 kwietnia 2017 r. i późniejszą podzielone są na te z silnikami benzynowymi lub diesla spełniające normy RDE2 standard diesel (test emisji spalin w rzeczywistym ruchu drogowym), spełniające normy non-RDE oraz napędzane alternatywnymi paliwami. Norma RDE2 standard diesel dotyczy aut emitujących nie więcej niż 0,080 grama tlenku azotu na kilometr.

W grupie tej, najwyższą stawką podatku drogowego objęte są pojazdy z silnikiem diesla, nieco mniejszą auta w wersji benzynowej oraz te spełniające normę RDE2, a najniższą samochody wykorzystujące alternatywne paliwa.

Jak emisja CO2 wpływa na stawkę podatku?

Stawka podatku od środków transportowych dla właścicieli samochodów wyprodukowanych po 1 marca 2001 r. częściowo zależy także od ilości emitowanych spalin.

Emisja CO2 mierzona jest w gramach na przejechany kilometr.
W obu grupach (roczniki 2001 – 2017 i powyżej 2017 roku), auta nie emitujące dwutlenku węgla, np. pojazdy elektryczne są zwolnione z podatku drogowego. Wraz ze wzrostem emisji CO2, rośnie również stawka podatku.

Ile wynoszą stawki podatku drogowego dla pojazdów zarejestrowanych od 1 kwietnia 2017 r.?

W pierwszym roku, stawki podatku drogowego dla samochodów produkowanych od 1 kwietnia 2017 r. są uzależnione od emisji CO2 i rodzaju paliwa. W kolejnych latach, wysokość tych stawek zależy wyłącznie od rodzaju wykorzystywanego paliwa.

Stawki podatku od środków transportowych za pierwszy rok są następujące:

Emisja CO2 – liczba gramów na kilometrRoczna stawka podatku dla samochodów z silnikiem benzynowym lub diesla spełniających normę RDE2Roczna stawka podatku dla pozostałych samochodów z silnikiem dieslaRoczna stawka podatku dla pozostałych samochodów napędzanych paliwami alternatywnymi
0£0£0£0
1 – 50£10£25£0
51 – 75£25£120£15
76 – 90£120£150£110
91 – 100£150£170£140
101 – 110£170£190£160
111 – 130£190£230£180
131 – 150£230£585£220
151 – 170£585£945£575
171 – 190£945£1420£935
191 – 225£1420£2015£1410
226 – 255£2015£2365£2005
Powyżej 255£2365£2365£2355
Źródło: GOV.UK

W kolejnych latach, wysokość podatku od środków transportowych dla aut zarejestrowanych w dniu lub po 1 kwietnia 2017 r. zależy od rodzaju wykorzystywanego paliwa.

Stawki są następujące:

Rodzaj paliwaPodatek rocznie
Benzyna lub diesel£165
Elektryczny£0
Paliwo alternatywne£155

Jakie stawki podatku drogowego obowiązują dla pojazdów zarejestrowanych między 1 marca 2001 r., a 31 marca 2017 r.?

Wszystkie samochody wyprodukowane między 1 marca 2001 r., a 31 marca 2017 r. są opodatkowane w zależności od emisji CO2 i rodzaju paliwa. W przeciwieństwie do nowszych modeli, stawka podatku po pierwszym roku pozostaje ta sama.


Stawki są następujące:

Emisja CO2 – liczba gramów na kilometrRoczna stawka podatku dla samochodów z silnikiem benzynowym i dieslaRoczna stawka podatku dla samochodów napędzanych paliwami alternatywnymi
0 – 100£0£0
101 – 110£20£10
111 – 120£30£20
121 – 130£135£125
131 – 140£165£155
141 – 150£180£170
151 – 165£220£210
166 – 175£265£255
176 – 185£290£280
186 – 200£330£320
201 – 225£360£350
226 – 255£615£605
Powyżej 255£630£620
Źródło: GOV.UK

Ile wynoszą stawki podatku drogowego dla pojazdów zarejestrowanych przed 1 marca 2001 r.?

Wysokość podatku dla samochodów zarejestrowanych między 31 marca 1980 r., a 1 marca 2001 r. uzależniona jest od pojemności silnika.

Stawki są następujące:

Pojemność silnika (cm3)Roczny podatek
1549 i mniej£180
Powyżej 1549£295
Źródło: GOV.UK

Ile wynoszą stawki podatku dla motocykli i pojazdów trzykołowych?

Motocykle i pojazdy trzykołowe również podlegają podatkowi od środków transportowych. Aczkolwiek, jak w przypadku starszych samochodów, jego wysokość zależy od pojemności silnika.

Stawki są następujące:

Pojemność silnikaRoczny podatek
Do 150 cm3£22
151-400 cm3£47
401-600 cm3£73
Powyżej 600 cm3£101
Pojazdy trzykołowe do 150 cm3£22
Pozostałe pojazdy trzykołowe£101
Źródło: GOV.UK

Co się stanie, jeśli nie zapłacę podatku drogowego?

Właścicielom pojazdów, którzy nie opłacą podatku od środków transportowych grozi kara grzywny w wysokości 80 funtów. Jeśli karę zapłacimy w ciągu 28 dni od jej otrzymania, to zostanie ona obniżona do 40 funtów. Nawet jeśli stawka podatku dla naszego pojazdu wynosi 0 funtów, to wciąż musimy go zarejestrować w DVLA, aby uniknąć kary.

Jeśli nie zapłacimy pierwotnej grzywny, to wówczas możemy otrzymać kolejną w wysokości do 1000 funtów.

W przypadku gdy nie używamy już naszego pojazdu i nie znajduje się już on na drogach publicznych, wówczas musimy skontaktować się z DVLA i uzyskać zawiadomienie o wycofaniu pojazdu z ruchu (Statutory Off Road Notice), dzięki czemu nie będziemy musieli opłacać podatku drogowego.
W 2014 r. DVLA przestała wystawiać papierowe krążki i teraz wszystkie pojazdy są rejestrowane elektronicznie. Może się nam wydawać, że w związku z tym nie będziemy mieć pewności, czy nasz samochód jest opodatkowany, ale nie ma co się martwić, na stronie DVLA możemy to sprawdzić wpisując numer rejestracyjny pojazdu.

Podsumowanie

Wszystkie pojazdy poruszające się po brytyjskich drogach podlegają podatkowi drogowemu, chyba że nie emitują żadnych spalin, zostały wyprodukowane przed 1980 rokiem lub jeśli ich kierowca ma stwierdzoną niepełnosprawność.

Dla każdego samochodu ustalana jest odpowiednia stawka podatku drogowego określająca, ile podatku właściciel musi zapłacić. Stawki ustalane są na podstawie ilości wydzielanych spalin, rocznika samochodu i rodzaju paliwa.

Kupując nowe auto, warto sprawdzić, której stawce podlega, dzięki czemu będziemy dokładnie znali pełny koszt eksploatacji pojazdu.

Udostępnij