Prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu – przepisy prawne w UK

Nie ma wątpliwości, że prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu jest niezgodne z prawem. Zakaz ten obowiązuje od 1967 roku i, jak powszechnie wiadomo, konsekwencje karne za jazdę po spożyciu nadmiernej ilości alkoholu są bardzo poważne. Okazuje się jednak, że ten temat nadal budzi wiele wątpliwości. Przyjrzyjmy się temu zagadnieniu dokładniej.

Dlaczego prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu jest niezgodne z prawem?

Zanim przejdziemy do dalszej części artykułu, zastanówmy się, dlaczego prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu jest niezgodne z prawem. Przede wszystkim, nawet po spożyciu niewielkiej ilości trunku, mózg potrzebuje więcej czasu na reakcję na bodźce, a przetwarzanie informacji staje się trudniejsze. Wydłuża to znacznie czas reakcji kierowcy i oznacza, że w odpowiedzi na zagrożenie drogowe – takie jak na przykład dziecko wybiegające nagle przed maskę samochodu – może on nie być w stanie wykonać odpowiedniego manewru na czas.

Poza tym, w zależności od ilości spożytego alkoholu, mogą pojawić się również zaburzenia widzenia, takie jak brak ostrości lub widzenie podwójne. Dodatkowo, osoby nietrzeźwe mają zaburzone poczucie własnych możliwości i umiejętności, przez co chętniej podejmują ryzyko, na które nie odważyłyby się w stanie trzeźwości. Prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu stwarza zagrożenie bezpieczeństwa, a nawet życia kierowcy, pasażerów i pozostałych użytkowników dróg.

Jak dużo to za dużo?

Według ustanowionego prawa, limit wynosi 35 mg alkoholu w 100 ml wydychanego powietrza, 80 mg we krwi oraz 107 mg w moczu. W Szkocji wartości te są inne – odpowiednio 22, 50 i 67 mg. Problem polega na tym, aby umiejętnie odnieść te wartości do ilości faktycznie spożytego alkoholu – w piwie, winie i innych trunkach. Procentowa zawartość alkoholu różni się w zależności od rodzaju napoju. Poza tym, każda osoba posiada inny stopień tolerancji alkoholowej, który dodatkowo zależy od dnia, ilości spożytego wcześniej pokarmu, wagi, przemiany materii, czy też poziomu stresu. Zatem, aby uniknąć wszelkiego ryzyka i wątpliwości, najlepiej całkowicie wstrzymać się od spożycia alkoholu przed prowadzeniem pojazdu.

Co grozi za jazdę pod wpływem alkoholu?

Po zatrzymaniu przez policję na podstawie podejrzenia jazdy w stanie nietrzeźwym, kierowca poproszony jest o poddanie się badaniu alkomatem. Jeżeli wykaże ono zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, kierowca zostanie zabrany na komisariat policji, w celu przeprowadzenia dalszych badań. Jeżeli poziom alkoholu w wydychanym powietrzu utrzymuje się na poziomie o 40% lub więcej ponad dopuszczalną normę, wówczas można wnioskować o przeprowadzenie weryfikującego badania krwi lub moczu. Za popełnione przestępstwo grożą następujące zarzuty:

• Prowadzenie, zamiar prowadzenia lub nadzór pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości na drodze publicznej lub w strefie ruchu.
• Odmówienie poddania się badaniu alkomatem w momencie zatrzymania pojazdu lub odmówienie poddania się badaniu alkomatem, badaniu próbki krwi lub moczu na komisariacie policji.
• Niezdolność do prowadzenia pojazdu (bądź zamiaru prowadzenia pojazdu lub nadzorowania pojazdu) spowodowana nietrzeźwością alkoholową lub narkotykową, tzn. ograniczenie zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych, np. nierównomierna jazda bądź spowodowanie wypadku.

Jaka kara grozi za jazdę pod wpływem alkoholu?

Kary za taką jazdę zależą od rodzaju wykroczenia. Najczęściej, za jazdę pod wpływem alkoholu na poziomie przekraczającym dozwolony limit, grozi utrata prawa jazdy na co najmniej jeden rok oraz mandat do £5 000. Jeśli kierowca w ostatnich dziesięciu latach został zatrzymany za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwym, może utracić prawo jazdy nawet na trzy lata. Dodatkową konsekwencją są punkty karne (od trzech do jedenastu), a za poważniejsze wykroczenia grozi nawet kara pozbawienia wolności do 6 miesięcy.

Poza tym, na skutek otrzymanego wyroku za jazdę w stanie nietrzeźwym, kwota składki ubezpieczenia motoryzacyjnego wzrasta – więcej informacji na ten temat można znaleźć na naszym blogu o tym, jak ubezpieczyć pojazd po utracie prawa jazdy za wykroczenie drogowe.

Dowiedz się więcej