Regulamin konkursu „Przyślij swoje wakacyjne zdjęcie”

Organizator Organizatorem konkursu jest firma Pol-Plan Insurance Company, Tooting 163 Mitcham Road, London SW17 9PG, w imieniu której konkursem zarządza agencja All 4 Comms, Kemp House, 152 City Road, London, Greater London EC1V 2NX, United …

Organizator

Organizatorem konkursu jest firma Pol-Plan Insurance Company, Tooting 163 Mitcham Road, London SW17 9PG, w imieniu której konkursem zarządza agencja All 4 Comms, Kemp House, 152 City Road, London, Greater London EC1V 2NX, United Kingdom. Konkurs odbywa się na terenie Wielkiej Brytanii i trwa od 14.09.2017 r. do 15.10.2017 r, godz. 12:00. W konkursie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba mieszkająca na terenie Wielkiej Brytanii, która wyrazi chęć udziału i spełni warunki konkursu. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Pol-Plan Insurance, A-Plan Holdings oraz ich rodziny oraz pracownicy i rodziny pracowników agencji All 4 Comms.

Zasady konkursu

Zadaniem uczestnika konkursu jest przesłanie w wiadomości prywatnej do fanpage`a Pol-Plan Insurance wakacyjnego zdjęcia i oznaczenie się na nim po jego publikacji przez Organizatora w konkursowym albumie. Trzy osoby z użytkowników oznaczonych w albumie zostaną wybrane i nagrodzone zimowym niezbędnikiem samochodowym o wartości 49,50 GBP. Na zdjęciu konkursowym można się oznaczać do 15 października, godziny 12:00. Nagrody nie mogą być wymienione na ekwiwalent finansowy, a organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie nagrody wynikające z przyczyn leżących po stronie uczestnika.

Wyniki konkursu

Organizator ogłosi wyniki konkursu najpóźniej do 17.10.2017 r. na profilu Pol-Plan Insurance na Facebooku, do zwycięzców zostaną również wysłane prywatne wiadomości poprzez serwis Facebook. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne zostaną rozpatrzone przez jury konkursowe złożone z przedstawicieli firmy Pol-Plan Insurance. Uczestnicy konkursu zezwalają Organizatorowi na opublikowanie jego imienia i nazwiska. Wzięcie udziału w konkursie oznacza jednocześnie akceptację jego warunków.

Polityka prywatności

Dane podawane przez użytkowników w czasie zgłoszenia do konkursu, czyli ID z serwisu internetowego Facebook czy imię i nazwisko są gromadzone tylko i wyłącznie w celu skontaktowania się ze zwycięzcami. Nie będą one udostępniane innym podmiotom. Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis Facebook, ani z nim związana. Uczestnicy konkursu w pełni zwalniają serwis Facebook z odpowiedzialności za przebieg i wyniki konkursu.

Uczestnik ma możliwość skontaktowania się z organizatorami drogą e-mailową: info@all4comms.com lub tradycyjną pocztą: All 4 Comms, Kemp House, 152 City Road, London, Greater London EC1V 2NX, United Kingdom. Każda osoba, udostępniająca swoje dane osobowe, ma prawo do ich wglądu. W każdej chwili może je zmienić lub usunąć z bazy.

Udostępnij