Rosnące koszty życia w Wielkiej Brytanii w 2022 roku

Rosnące koszty odczuć można już praktycznie w każdej dziedzinie życia. Rachunki za prąd, paliwo, zakupy spożywcze, czy koszt wakacyjnych wyjazdów — wszystko to pożera coraz większą część domowego budżetu i dla wielu osób prowadzi do konieczności szukania oszczędności i ograniczania zakupów. Niestety biorąc pod uwagę sytuację gospodarczą i polityczną, nie tylko w UK, ale też globalnie, możemy spodziewać się, że trendy wzrostowe utrzymają się jeszcze przez jakiś czas.

Z czego wynikają rosnące koszty życia w UK w 2022 roku?

Inflacja w Wielkiej Brytanii w maju 2022 roku wyniosła 9.1%. Wskazuje to na znaczny spadek wzrostu w stosunku miesięcznym w porównaniu z kwietniem 2022 roku, nadal jest to jednak poziom oceniany na najwyższy wzrost kosztów z roku na rok od 1982 roku. Z czego się bierze?

Wzrost cen nie wynika z jednego konkretnego źródła, a składa się z wielu czynników, takich jak koszt energii, dostępność towarów i surowców, inflacja, ale też sytuacja polityczna, również w kontekście międzynarodowym. Obecna sytuacja ekonomiczna jest powiązana między innymi ze skutkami pandemii COVID-19, która w znaczny sposób wpłynęła na działanie gospodarki, ale też problemów z łańcuchami dostaw i wynikającymi z nich opóźnieniami i brakami na rynku. W 2022 roku doszły do tego również skutki inwazji Rosji na Ukrainę — to m.in. nałożenie na Rosję sankcji, wpływ konfliktu na ceny gazu i ropy, a także żywności.

Ukraina to jeden z największych producentów zboża i innych produktów rolnych, a obecnie możliwość upraw oraz realizacji dostaw są w dużym stopniu ograniczone, czego bezpośrednim skutkiem jest wzrost cen.

Gdzie wzrost kosztów życia jest najbardziej odczuwalny?

Najbardziej dotkliwy jest wzrost cen dotyczący produktów pierwszej potrzeby i wydatków niezbędnych do codziennego funkcjonowania — w przeciwieństwie do towarów luksusowych czy usług i rozrywki, możliwości rezygnacji z nich bez wpływu na jakość życia są dość ograniczone. Chodzi tu przede wszystkim o: produkty spożywcze, rachunki za prąd i wodę, paliwo, transport publiczny.

Koszt życia w UK jest oceniany na stosunkowo wysoki, na przykład w porównaniu z Polską, należy jednak mieć świadomość tego, że wygląda on inaczej w zależności od miejsca zamieszkania — życie w Londynie jest z reguły droższe niż w mniejszych miastach i na terenach podmiejskich. Nie oznacza to oczywiście, że inflacja z dala od Londynu nie jest problemem, jednak niestety dla osób, które już wcześniej na codzienne utrzymanie wydawały większą część swoich dochodów, również podwyżki cen będą bardziej odczuwalne.

Na jakie wsparcie państwa mogą liczyć mieszkańcy Wielkiej Brytanii?
W odpowiedzi na rosnące koszty utrzymania, które szczególnie dotykają osób o najniższym dochodzie, rząd zdecydował się na wprowadzenie szeregu rozwiązań, które mają na celu polepszenie ich sytuacji finansowej.

Wśród zapowiedzi znajdziemy m.in.:

  • obniżenie rachunku za energię dla każdego domostwa w wysokości £400 w październiku 2022 r.,
  • zapomoga w wysokości £650 dla osób pobierających zasiłki z powodu niskich dochodów (dodatkowe £300 dla emerytów i £150 dla osób, którym przysługuje zasiłek z tytułu niepełnosprawności),
  • podniesienie progu dochodowego, od którego pobierane są składki na National Insurance.