Ubezpieczenie firmy w UK

Praca na własny rachunek to spełnienie marzeń. Mamy własną firmę, pracowników oraz mnóstwo możliwości, aby się rozwijać, uczyć i doskonalić. Któż nie dąży do tej niezależności, którą daje prowadzenie własnego biznesu?

Jednak duża swoboda wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Jeśli jesteśmy samozatrudnieni, musimy podjąć wyzwanie i zabezpieczyć naszą działalność, pracowników, a przede wszystkim klientów. Każda samozatrudniona osoba powinna mieć chociaż minimalną ochronę ubezpieczeniową.

Właśnie dlatego możemy skorzystać z ubezpieczenia firmy (ang. business insurance); z polisą dla każdego rodzaju działalności gospodarczej, bez względu na jej wielkość i potrzeby pozwalające nam na znalezienie najlepszej ochrony dla naszego biznesu. Jakie ubezpieczenia są dostępne na rynku? Które z nich będą dla nas najlepsze?

W poniższym przewodniku po ubezpieczeniach dla firm przedstawiamy wszystkie potrzebne informacje. Wyjaśniamy w nim, co obejmuje ubezpieczenie, omawiamy oferty ubezpieczeniowe oraz wysokość składki. Artykuł ten otwiera nam drzwi do świata ubezpieczeń dla firm i ułatwia wybór odpowiedniej polisy.

Co to jest ubezpieczenie dla firm?

Ubezpieczenie firmy to ochrona naszej działalności gospodarczej. Zabezpiecza ją w przypadku wielu sytuacji: od strat finansowych do kosztów prawnych czy odszkodowań.

Ubezpieczenia dla firm zwykle zawierają różne polisy dla określonych potrzeb naszego biznesu. Dlatego wybór odpowiedniej polisy zależy od rodzajów ryzyka związanego z naszą działalnością.

W dokonaniu tego wyboru mogą pomóc nam wykwalifikowani doradcy, jak na przykład brokerzy. Możemy też zadecydować o tym sami. W internecie znajdziemy porównywarki cenowe, aczkolwiek nie należą one do najbardziej wiarygodnych.

Jak działa ubezpieczenie firmy?

Działanie ubezpieczenia firmy polega na objęciu ochroną wszystkiego, co według nas stanowi ryzyko w naszej firmie. Jeśli wybierzemy polisy adekwatne do naszej branży i specjalizacji, możemy spać spokojnie, wiedząc, że jesteśmy chronieni.

W przypadku gdy nasz pracownik lub ktokolwiek inny dozna urazu lub zachoruje z winy naszej firmy, wówczas niektóre koszty zostaną pokryte. Polisa często obejmuje na przykład koszty prawne. Podobnie w przypadku przerwy w codziennej działalności, możemy zgłosić szkodę i polisa pokryje poniesione straty.

To samo dotyczy wszelkich szkód poniesionych przez naszą działalność, w tym kradzieży. Jednym słowem, dobrze jest mieć ubezpieczenie firmy. Nigdy nie wiemy, kiedy będziemy musieli z niego skorzystać.

Jakie rodzaje ubezpieczeń firmy są dostępne na rynku?

Istnieje mnóstwo różnych polis ubezpieczeniowych dla firm, co sprawia, że wybór tej właściwej może być dość trudny.

Dla ułatwienia, omawiamy popularne trzy poziomy ochrony. W związku z tym mamy trzy rodzaje ubezpieczeń dla firm:

 • Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (ang. Public Liability)
 • Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej pracodawcy (ang. Employer’s Liability)
 • Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zawodowej (ang. Professional Indemnity Insurance)

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej to polisa, która pokrywa szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w związku z działalnością firmy. Ubezpieczenie to obejmuje także ich mienie.

W przypadku, gdy ktokolwiek oskarży firmę o spowodowanie szkody, wówczas ubezpieczenie OC pokryje koszty prawne oraz wszelkie inne opłaty. To doskonała polisa i warto ją mieć, ponieważ nigdy nie wiadomo, kiedy coś może się wydarzyć.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej pracodawcy

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy stanowi zabezpieczenie w przypadku, gdy pracownicy zachorują lub doznają urazu ciała w wyniku wykonywanej pracy. Zatem, ubezpieczenie to pokrywa niektóreb, jeśli cokolwiek zdarzy się jednemu z pracowników.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej

Ubezpieczenie OC zawodowe pokrywa koszty prawne w przypadku wszczęcia postępowania sądowego z powodu błednie wykonanej pracy. Polisa może obejmować błędną poradę lub wadliwą pracę.

Jakie inne polisy dla firm są dostępne?

Poza głównymi opcjami ubezpieczeń dla firm, istnieją inne polisy pozwalające na zabezpieczenie naszej działalności. Oto niektóre z nich:

 • Ubezpieczenie mienia firmy (ang. business assets insurance)
 • Ubezpieczenie przerw działalności firmy (ang. business interruption insurance)
 • Ubezpieczenie lokalu użytkowego (ang. business premises insurance)
 • Ubezpieczenie ryzyka kredytowego (ang. credit risk insurance)
 • Ubezpieczenie od ryzyk cybernetycznych (ang. cyber risk insurance)
 • Ubezpieczenie kluczowych pracowników (ang. key person insurance)
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za produkt (ang. product liability insurance)
 • Ubezpieczenie samochodu firmowego (ang. business vehicle insurance)

Ubezpieczenie mienia firmy (ang. business assets insurance)

Ubezpieczenie mienia firmy obejmuje ochroną sprzęt, narzędzia oraz meble. Ogólnie rzecz biorąc, większość przedmiotów znajdujących się na terenie firmy będzie objęte polisą. W niektórych przypadkach będzie to także dotyczyć gotówki przechowywanej na terenie zakładu.

Ubezpieczenie przerw działalności firmy (ang. business interruption insurance)

Jeśli zdarzy się coś nieoczekiwanego, w wyniku czego działalność firmy zostanie przerwana, wówczas ubezpieczenie pokryje koszty utraty dochodu. Jeśli więc mamy ten rodzaj polisy, nie musimy martwić się o straty finansowe.

Ubezpieczenie przerw działalności firmy obejmuje szkody powstałe w wyniku przyczyn naturalnych lub włamań. Zdarzenia, jak na przykład powodzie, czy pożary również są objęte ubezpieczeniem.

Ubezpieczenie lokalu użytkowego (ang. business premises insurance)

Ubezpieczenie to pokrywa koszty napraw przeprowadzanych na terenie firmy. Znane jest także jako „ubezpieczenie nieruchomości komercyjnych” (ang. commercial property insurance).

Ubezpieczenie nieruchomości komercyjnych obejmuje odbudowę części budynku wymagających renowacji, na przykład w wyniku szkody spowodowanej aktem wandalizmu, pożarem lub powodzią. Wówczas polisa pokryje koszty napraw.

Ubezpieczenie ryzyka kredytowego (ang. credit risk insurance)

Czasami klienci w sposób nieuzasadniony odmawiają współpracy przy spłacaniu zaległych płatności. W tej sytuacji z pomocą przychodzi ubezpieczenie ryzyka kredytowego. Polisa pokryje straty poniesione w wyniku braku współdziałania klienta w związku ze spłatą przez niego długu lub płatności za usługi.

Ubezpieczenie od ryzyk cybernetycznych (ang. cyber risk insurance)

Większość przedsiębiorstw przechowuje dane online, dlatego ubezpieczenie od ryzyk cybernetycznych chroni nas w przypadku, gdy dojdzie do naruszenia ochrony danych osobowych. Polisa ta chroni nas również w sytuacji, gdy padniemy ofiarą oszustów internetowych.

Ubezpieczenie kluczowych pracowników (ang. key person insurance)

Ten rodzaj polisy chroni firmę w przypadku strat finansowych, gdy jeden z najbardziej wartościowych pracowników nie może kontynuować pracy. Ubezpieczenie obejmuje przypadki, gdy utrata kluczowego pracownika spowodowana była jego śmiercią lub ciężką chorobą.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za produkt (ang. product liability insurance)

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za produkt chroni firmę w sytuacji, gdy dojdzie do szkody powstałej na skutek wady produktu. Polisa obejmuje szkody zarówno będące uszkodzeniem ciała osoby trzeciej, jak również ich mienia. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za produkt jest szczegołnie przydatne dla firm, które projektują, sprzedają lub dostarczają produkty.

Ubezpieczenie samochodu firmowego (ang. business vehicle insurance)

Polisa ta obejmuje ochroną samochód firmowy, jego kierowcę, osoby trzecie, a także ich pojazdy. Pokrywa także koszty postępowania, w przypadku gdy pracownik firmy spowoduje wypadek.

W ramach ubezpieczenia pojazdu firmowego dostępnych jest kilka różnych polis. Możemy nawet wybrać ubezpieczenie floty , jeśli firma posiada więcej pojazdów.

Dlaczego warto ubezpieczyć działalność?

Posiadanie ubezpieczenia chroniącego nas i naszą działalność jest najlepszą opcją. Wypadki się zdarzają, coś może pójść nie tak, a sprzęt zawodzi. Jeśli nasza firma jest ubezpieczona, możemy spać spokojnie.

W innym przypadku możemy być zmuszeni do płacenia tysięcy funtów, a nawet do ewentualnego zamknięcia działalności, jeśli dojdzie do niefortunnego zdarzenia lub strat finansowych. Czy będzie to ubezpieczenie OC firmy, czy też ubezpieczenie OC zawodowe, warto się zabezpieczyć.

Czy ubezpieczenie firmy jest prawnie wymagane?

Niektóre polisy są wymagane przez prawo, jak na przykład ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy.

Dla ułatwienia, warto odnieść się do poniższych informacji:

Czy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie OC nie jest wymagane przez prawo, ale w zależności od wykonywanej profesji jest wymagane dla niektórych zawodow np. prawnik, broker ubezpieczeniowy itp.

Ponadto, niektórzy klienci wymagają posiadania ubezpieczenia OC zanim podejmą z nami współpracę. Podobnie w przypadku stowarzyszeń branżowych – też mogą wymagać takiej polisy. Jest ona również wymagana od osób pracujących w zawodzie budowlańca, trenera osobistego oraz wielu innych.

Czy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy jest obowiązkowe?

Tak, w Wielkiej Brytanii zatrudniając pracowników musimy mieć ubezpieczenie OC pracodawcy. Prawo nakłada obowiązek posiadania takiego ubezpieczenia, nawet jeśli pracownicy nie otrzymują wynagrodzenia (w przypadku np. wolontariuszy).

Jeżeli w firmie zatrudniona jest choćby jedna osoba, to rownież wtedy będziesz potrzebować tego ubezpieczenia. Brak tej polisy wiąże się z karą w wysokości 2,5 tys. funtów za każdy dzień bez ubezpieczenia.

Czy ubezpieczenie OC zawodowe jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie OC zawodowe nie jest obowiązkowe, ale nie oznacza to, że nie musimy go mieć. W zależności od rodzaju działalności, taka konieczność może zaistnieć. Aczkolwiek, polisa ta nie jest wymagana przez prawo.

Architekci i radcy prawni muszą mieć ubezpieczenie OC zawodowe, ponieważ wymagają tego organy regulacyjne.

Ile kosztuje ubezpieczenie firmy?

W Wielkiej Brytanii ubezpieczenie firmy kosztuje zwykle od 50 do 1000 funtów rocznie. Średnia cena ubezpieczenia OC w UK oscyluje w granicach 118 funtów rocznie.

Koszt ubezpieczenia firmy będzie zależał od kilku czynników, takich jak poziom ochrony oraz liczba polis, które chcemy założyć.

Przy wycenie brane są również pod uwagę inne ważne kwestie:

 • Branża
 • Lokalizacja firmy
 • Wielkość firmy
 • Szkody zgłoszone w przeszłości
 • Poziom wymaganej ochrony
 • Jak długo prowadzona jest firma

Jak zapłacić mniej za ubezpieczenie firmy?

Oferty ubezpieczenia dla firm mogą wydawać się wysokie, kiedy zakładamy polisę po raz pierwszy. Warto jednak wiedzieć, że istnieją sposoby na obniżenie ceny składki:

 • Skorzystaj z usług brokera ubezpieczeniowego. Broker może wynegocjować dla nas niższą cenę. Wyszukanie najlepszej ochrony ubezpieczeniowej dla naszej firmy jest w jego interesie, dlatego broker może znaleźć nam dopasowaną ofertę po korzystnej cenie.
 • Porównaj wiele ofert. Jeśli nie korzystamy z pomocy brokera, warto przejrzeć jak najwięcej polis. W ten sposób możemy wziąć pod uwagę wiele różnych ofert, zanim podejmiemy ostateczną decyzję.
 • Wykup polisę przez internet. W niektórych przypadkach, kiedy wybieramy polisę samodzielnie, możemy zapłacić mniej wykupując polisę przez internet dzięki ekskluzywnym zniżkom. Aczkolwiek, warto skontaktować się z ubezpieczycielem telefonicznie, w przypadku gdy ubezpieczamy większą firmę. Znalezienie lepszej oferty samemu jest trudniejsze niż przy pomocy brokera ubezpieczeniowego.
 • Dokładnie określ wartość działalności. Pomoże nam w tym analiza lokali użytkowych i wartościowych przedmiotów. Warto sporządzić listę kontrolną. Jeśli nieświadomie zawyżymy wartość firmy, możemy przepłacić za polisę.
 • Wybierz wyższy dobrowolny udział własny. Jeśli celowo wybierzemy wyższy dobrowolny udział własny, będzie to pozytywnie odebrane przez naszego ubezpieczyciela. Dobrowolny udział własny jest kwotą, którą sami pokrywamy w przypadku zgłoszenia szkody, więc nie powinniśmy przekraczać naszego budżetu.

Ubezpieczenie firmy – najczęściej zadawane pytania

Przygotowaliśmy sekcję, w której odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania dotyczące ubezpieczenia firmy.

Czy muszę ubezpieczyć działalność jeśli jestem samozatrudniony?

Ubezpieczenie dla firm nie jest wymagane prawnie w przypadku osób samozatrudnionych. W związku z tym założenie polisy nie jest obowiązkowe.

Jeżeli natomiast osoby trzecie wchodzą na teren naszej działalności, to wtedy warto mieć ubezpieczenie OC. Polisa ta obejmuje różne rodzaje ryzyka, a w przypadku jakichkolwiek problemów z klientami, wiemy, że jesteśmy chronieni.

Ponadto, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, cybernetyczne oraz OC zawodowe są bezpiecznym wyborem dla osób prowadzących jednoosobową działalność. Dlaczego zatem nie skorzystać z ochrony, która jest dla nas dostępna?

Jakie informacje muszę podać, aby ubezpieczyć firmę?

Aby wykupić polisę ubezpieczenia firmy musimy podać kilka informacji, dzięki czemu możemy dostać najkorzystniejszą cenę adekwatną do naszej sytuacji, potrzeb i budżetu.

Informacje, które musimy podać to między innymi:

 • Rodzaj prowadzonej działalności i lokalizacja,
 • Poziom wymaganej ochrony oraz wybrane ogólne polisy,
 • Liczba pracowników i podwykonawców,
 • Roszczenia i spory prawne wniesione w przeszłości,
 • Oraz szczegóły dotyczące działalności, które wymaga ubezpieczyciel.

Czy mogę ubezpieczyć firmę, jeśli mam sądowy nakaz spłaty długu (ang. CCJ) lub jeśli zawarłem porozumienie z wierzycielami (ang. IVA)?

Możliwość ubezpieczenia firmy w przypadku nakazu spłaty długu lub porozumienia z wierzycielami zależy od firmy ubezpieczeniowej. Nie oznacza to jednak, że takiego ubezpieczenia nie dostaniemy.

Zazwyczaj nadal możemy wykupić polisę, aczkolwiek wysokość składki może być wyższa niż w przypadku firm, których takie wyroki i porozumienia nie dotyczą.

Dlaczego warto wybrać brokera ubezpieczeniowego, aby ubezpieczyć firmę?

Broker ubezpieczeniowy zasadniczo znajduje polisę dla Ciebie. Jest po to, aby Ci pomóc zaczynając od wyszukania odpowiedniej oferty ubezpieczeniowej do przeprowadzenia Cię przez cały proces bez dodatkowych kosztów.

Korzystanie z pomocy brokera ubezpieczeniowego niesie ze sobą wiele korzyści. Broker służy kompetentną ekspertyzą, reprezentuje Cię przed firmami ubezpieczeniowymi i pomaga wybrać najlepszą opcję dla Ciebie.

Podsumowanie

Ubezpieczenia dla firm oferują szeroki zakres ochrony, co oznacza wiele dostępnych polis. Najważniejsze jest znalezienie tych, które będą odpowiednie dla Twojej działalności. Po zapoznaniu się z wszystkimi aspektami ubezpieczeń dla firm, możesz wybrać pakiet, który będzie najbardziej pasował do Twojego biznesu lub skorzystać w tym celu z profesjonalnej pomocy.