VAT w UK – stawki na poszczególne grupy produktów

Prowadzenie działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii wymaga od przedsiębiorców zaznajomienia się z obowiązującym na Wyspach prawem podatkowym. Jedną z najistotniejszych kwestii jest temat podatku VAT — Value Added Tax to podatek od towarów i usług, jego wysokość zależy jednak od tego, do której grupy podatkowej należy dany towar lub usługa. Co przedsiębiorcy powinni wiedzieć o tym podatku? Gdzie szukać szczegółowych informacji o podatku VAT w UK?

Jakie są stawki podatku VAT w Wielkiej Brytanii?

Podatek VAT w Wielkiej Brytanii dzieli się na trzy rodzaje, stosowane w zależności od kategorii, do której należy konkretny towar lub usługa. Są to:

 • Standardowa stawka VAT: wynosi 20% i obejmuje większość towarów i usług.
 • Obniżona stawka VAT: wynosi 5% i obejmuje wybrane towary i usługi, na przykład foteliki samochodowe dla dzieci, energię elektryczną dla odbiorców indywidualnych.
 • Zerowa stawka VAT: stawką VAT wynoszącą 0% objęte jest m.in. większość artykułów żywnościowych i ubrania dziecięce.

Czym różni się VAT zerowy oraz zwolnienia z VAT w UK?

Nie każdy produkt i usługa wymagają od nas ponoszenia kosztów ze względu na VAT. Wymienić możemy tu dwa przypadki: zerowy VAT oraz zwolnienie z VAT-u w UK (ang. VAT exempt) – oba z nich dotyczą jednak innych sytuacji.

 • Zero-rated VAT: Dotyczy grup produktów, które w świetle prawa podlegają opodatkowaniu stawką VAT, jest to jednak stawka zerowa, przez co nie skutkuje koniecznością opłacenia podatku. Firmy, których oferta objęta jest wyłącznie zerową stawką VAT, podlegają obowiązkowi rejestracji jako płatnik VAT w UK.
 • VAT exemption: Z podatku VAT zwolnione są m.in. ubezpieczenia, usługi medyczne i edukacyjne, zbiórki charytatywne. Firmy, których działalność w całości dotyczy usług i dóbr zwolnionych z VAT, nie mają możliwości rejestracji jako płatnik VAT, a w efekcie nie mają też opcji odliczenia ponoszonych kosztów od podatku.

Stawki podatku VAT w UK dla różnych grup produktów i usług – przykłady

VAT 20%

To najliczniejsza grupa, do której zalicza się większość produktów i usług w Wielkiej Brytanii. Jeśli dany towar lub usługa nie został ustawowo określony jako należący do innej grupy podatkowej, będzie dotyczyła go stawka standardowa VAT w wysokości 20%.

VAT 5%

 • urządzenia ułatwiające poruszanie się dla osób starszych
 • produkty wspomagające rzucanie palenia
 • energia elektryczna do użytku domowego i mieszkalnego lub do użytku niezwiązanego z działalnością gospodarczą przez organizacje charytatywne
 • foteliki samochodowe

VAT 0%

 • warzywa i owoce
 • ryby, mięso i drób
 • sól spożywcza
 • usługi reklamowe dla organizacji charytatywnych
 • książki, gazety, kolorowanki i książki obrazkowe dla dzieci
 • ubrania dziecięce

VAT exempt

 • wychowanie fizyczne i zajęcia sportowe
 • zakłady, gry losowe, loterie
 • szkolenia zawodowe, edukacja

Stawki VAT mogą być aktualizowane lub czasowe zmieniane, np. ze względu na sytuację gospodarczą, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości zawsze warto weryfikować informacje na ich temat w wiarygodnych źródłach, np. w internecie na stronie rządowej. W określeniu właściwej dla Twojego produktu lub usługi stawki podatku pomoże też wsparcie dobrego księgowego.