118 chorób, które trzeba zgłosić w DVLA

Przedstawiamy pełną listę chorób od A do Z, które należy zgłosić w DVLA, aby uniknąć kary grzywny! Czy wiesz, że obecnie jest aż 118 chorób, o których musisz poinformować DVLA? Jeśli tego nie zrobisz, to …

Przedstawiamy pełną listę chorób od A do Z, które należy zgłosić w DVLA, aby uniknąć kary grzywny!

Czy wiesz, że obecnie jest aż 118 chorób, o których musisz poinformować DVLA? Jeśli tego nie zrobisz, to grozi Ci 1000 funtów kary grzywny. Temat ten dosyć często pojawiał się ostatnio w mediach, dlatego my także chcemy podzielić się nim z naszą społecznością, aby każdy wiedział, co i jak zgłosić w DVLA (Brytyjska Agencja Rejestracji Pojazdów i Kierowców).

Na pewno zachęcające jest to, że po wysłuchaniu wielu uwag i opinii, DVLA znacznie ułatwiło cały proces. W związku z czym osoby, które składają wniosek o wydanie lub przedłużenie prawa jazdy i muszą poinformować o swojej chorobie nie muszą już prosić o to swojego lekarza rodzinnego – od teraz może w tym pomóc pielęgniarka lub optyk.

Choć konieczność zgłoszenia jednej lub więcej chorób może zaniepokoić niektórych kierowców, to warto pamiętać, że nie oznacza to, iż w związku z tym będą musieli oddać swoje prawo jazdy. Może na przykład okazać się, że otrzymają nowe prawo jazdy z krótszą datą ważności, bądź też będą musieli wyposażyć swój samochód w specjalne udogodnienia.

Najważniejsze jest jednak bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów.

Lista chorób od A do Z, które należy zgłosić w DVLA.

 1. ADHD – jeżeli zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (attention deficit hyperactivity disorder) lub leki na tę chorobę wpływają na naszą zdolność bezpiecznego kierowania pojazdem, to musimy to zgłosić.
 2. Agorafobia (Agoraphobia) – w przypadku wątpliwości dotyczących wpływu tej choroby na prowadzenie samochodu, warto skonsultować się z lekarzem.
 3. AIDS – kierowcy chorujący na AIDS muszą powiadomić o tym DVLA
 4. Amputacje (Amputations) – w przypadku amputacji kończyny, należy powiadomić o tym DVLA.
 5. Artretyzm (Arthritis) – należy zgłosić w DVLA, jeśli korzystamy ze specjalnych udogodnień do kierowania pojazdem.
 6. Arytmia serca (Arrhythmia) – zgłaszamy, jeśli objawy powodują rozproszenie uwagi lub zaburzają naszą sprawność.
 7. Ataksja (Ataxia) – musimy zgłosić w DVLA, jeśli cierpimy na ataksję, w tym na ataksję Friedreicha.
 8. Bezdech senny (Sleep apnoea) – należy powiadomić DVLA, jeśli stwierdzono u nas zespół obturacyjnego bezdechu sennego (obstructive sleep apnoea syndrome), narkolepsję (narcolepsy), katapleksję (cataplexy) lub inne zaburzenie snu, które utrzymywało się przez przynajmniej 3 miesiące lub jeśli leki na te zaburzenia powodowały nadmierną senność przez okres trzech miesięcy.
 9. Chłoniak (Lymphoma) – jeżeli chłoniak powoduje problemy z funkcjonowaniem mózgu lub układu nerwowego, jeśli lekarz wyrazi obawę, iż możemy nie być w stanie prowadzić samochodu, jeżeli możemy kierować tylko samochodem, który został dla nas specjalnie przystosowany, bądź też jeśli leki wywołują skutki uboczne wpływające na jazdę samochodem, to należy powiadomić o tym DVLA.
 10. Chłoniak Hodgkina (Hodgkin’s lymphoma) – jeśli chłoniak powoduje problemy z funkcjonowaniem mózgu lub układu nerwowego, jeśli lekarz stwierdzi, że możemy nie być w stanie prowadzić samochodu, jeżeli możemy kierować tylko określonym rodzajem pojazdu lub samochodem, który został dla nas specjalnie przystosowany, bądź też jeśli leki wywołują skutki uboczne wpływające na jazdę samochodem, to należy powiadomić o tym DVLA.
 11. Choroba Alzheimera (Alzheimer’s disease) – ważne jest, aby powiadomić DVLA o tej chorobie.
 12. Choroba Brugadów (Brugada syndrome) – należy zgłosić tę chorobę, ponieważ ma ona wpływ na sposób przechodzenia sygnału elektrycznego przez serce.
 13. Choroba Charcota, Mariego i Tootha (Charcot-Marie-Tooth disease) – ponieważ ta choroba dziedziczna obejmuje nerwy obwodowe, należy zgłosić ją w DVLA.
 14. Choroba Huntingtona (Huntington’s disease) – kierowcy, którzy odczuwają objawy tej choroby muszą powiadomić o tym DVLA.
 15. Choroba neuronu ruchowego (Motor neurone disease) – zwana również stwardnieniem zanikowym bocznym (amyotrophic lateral sclerosis) – musi zostać zgłoszona.
 16. Choroba Parkinsona (Parkinson’s disease) – kierowcy z chorobą Parkinsona, muszą powiadomić o tym DVLA.
 17. Cukrzyca (Diabetes) – cukrzycę trzeba zgłosić, jeśli leczenie insuliną trwa (lub będzie trwało) ponad 3 miesiące, w przypadku cukrzycy ciążowej (gestational diabetes) leczonej insuliną przez ponad trzy miesiące po porodzie lub jeśli hipoglikemia (niski poziom cukru) zaburza nasze funkcjonowanie.
 18. Defibrylator (Defibrillators) – kierowcy z wszczepionym defibrylatorem muszą powiadomić o tym DVLA.
 19. Déjà vu – należy zgłosić w DVLA jeśli cierpimy na epizody napadów lub epilepsji powodujące uczucie déjà vu. Déjà vu to neurologiczna anomalia związana z epileptycznym wyładowaniem elektrycznym w mózgu wywołującym silne odczucie, że obecnie przeżywane zdarzenie lub doświadczenie miało już miejsce w przeszłości. Jeśli nie jesteśmy pewni, czy uczucie déjà vu ma związek z napadami epilepsji, to trzeba skonsultować się z lekarzem.
 20. Demencja (Dementia) – najczęstszą formą demencji jest Alzheimer, aczkolwiek pod tą nazwą kryje się szereg różnych schorzeń mózgu.
 21. Depresja (Depression) – należy powiadomić DVLA, jeśli depresja utrudnia nam bezpieczną jazdę samochodem.
 22. Depresja psychotyczna (Psychotic depression) – kierowcy cierpiący na tę chorobę muszą zgłosić ją w DVLA.
 23. Diplopia (Diplopia) – jeżeli doświadczamy podwójnego widzenia, to musimy powiadomić o tym DVLA.
 24. Drżenie samoistne (Essential tremor) – należy powiadomić DVLA, jeśli schorzenie to utrudnia nam bezpieczną jazdę samochodem.
 25. Dystrofia mięśniowa (Muscular dystrophy) – kierowcy chorujący na zanik mięśni muszą powiadomić o tym DVLA
 26. Guz mózgu (Brain tumour) – należy zgłosić to schorzenie w DVLA, a lekarz doradzi nam wówczas, aby oddać prawo jazdy.
 27. Guz przysadki (Pituitary tumour) – należy zgłosić w DVLA.
 28. Hipoglikemia (Hypoglycaemia) – zwana również niedocukrzeniem. Jeżeli cierpimy na to zaburzenie, to musimy zgłosić to w DVLA.
 29. Katapleksja (Cataplexy) – kierowcy z tym schorzeniem muszą zgłosić je w DVLA.
 30. Kołatanie serca (Heart palpitations) – zwane również palpitacjami serca. Kierowcy, którzy odczuwają nagłe objawy, takie jak przyspieszone lub nieregularne bicie serca muszą zgłosić je w DVLA.
 31. Krótkie utraty przytomności (Blackouts) – warto skonsultować się z lekarzem, jeśli krótkie utraty przytomności, omdlenia (fainting) lub utrata przytomności (loss of consciousness) mają wpływ na naszą zdolność kierowania pojazdem.
 32. Krwotok mózgowy (Brain haemorrhage) – kierowcy z tym schorzeniem muszą zgłosić je w DVLA.
 33. Krwotok podpajęczynówkowy (Subarachnoid haemorrhage) – kierowcy z tym schorzeniem muszą zgłosić je w DVLA.
 34. Krwotok śródmózgowy (Intracerebral haemorrhage) – jeżeli po miesiącu od wystąpienia krwotoku odczuwamy jego objawy, to musimy powiadomić o tym DVLA.
 35. Lęki (Anxiety) – warto skonsultować się z lekarzem, jeśli nie mamy pewności, czy lęki wpłyną na naszą zdolność kierowania.
 36. Malformacja tętniczo-żylna (Arteriovenous malformation) – zgłoszenie tej choroby jest obowiązkowe.
 37. Miastenia (Myasthenia gravis) – kierowcy z tym schorzeniem muszą zgłosić go w DVLA.
 38. Mioklonie (Myoclonus) – jeżeli cierpimy na to schorzenie, to musimy zgłosić je w DVLA.
 39. Mroczki (Scotoma) – jeżeli doświadczamy tego zaburzenia, to musimy zgłosić je w DVLA.
 40. Naczyniaki lub naczyniaki jamiste (Angiomas or cavernomas) – naczyniak jamisty to skupisko zniekształconych naczyń krwionośnych występujących zazwyczaj w mózgu i rdzeniu kręgowym.
 41. Nadciśnienie (Blood pressure) – warto poprosić o poradę lekarza, jeśli nie mamy pewności, czy leczenie nadciśnienia wpłynie na jazdę samochodem.
 42. Nadmierna senność (Excessive sleepiness) – należy powiadomić DVLA, jeśli stwierdzono u nas zespół umiarkowanego lub ostrego obturacyjnego bezdechu sennego (obstructive sleep apnoea syndrome), wraz z nadmierną sennością, narkolepsją, katapleksją lub innym zaburzeniem snu, które w ciągu przynajmniej 3 miesięcy powodowało nadmierną senność – również w przypadku podejrzenia lub diagnozy zespołu łagodnego obturacyjnego bezdechu sennego (mild OSAS). Dopóki objawy wystarczająco nie ustąpią, nie możemy kierować pojazdem.
 43. Napad nieświadomości (Absence seizures) – skutkuje natychmiastowym zakazem kierowania pojazdem!
 44. Napady/drgawki (Fits, seizures or convulsions) – należy o nich powiadomić DVLA.
 45. Napady/epilepsja (Seizures/epilepsy) – należy zgłosić w DVLA jeśli cierpimy na epizody napadów lub epilepsji powodujące uczucie déjà vu.
 46. Narkolepsja (Narcolepsy) – jeżeli cierpimy na to schorzenie, to musimy zgłosić to w DVLA.
 47. Nerwiak nerwu słuchowego (Acoustic neuroma) – objawia się nagłymi i zaburzającymi sprawność zawrotami głowy.
 48. Neuropatia obwodowa (Peripheral neuropathy) – kierowcy cierpiący na tego typu schorzenie muszą je zgłosić w DVLA.
 49. Niedowidzenie połowicze (Hemianopia) – zwane również hemanopią, musi zostać zgłoszone w DVLA.
 50. Niepełnosprawność intelektualna (Learning disabilities) – należy zgłosić ten rodzaj niepełnosprawności, aczkolwiek nie trzeba powiadamiać DVLA o innych trudnościach w nauce, takich jak dysleksja.
 51. Niepełnosprawność ruchowa (Limb disability) – kierowcy z niepełnosprawnością ruchową muszą zgłosić ją w DVLA.
 52. Niewydolność serca (Heart failure) – należy powiadomić DVLA, jeśli objawy negatywnie wpływają na bezpieczną jazdę, nie pozwalają skupić się na jeździe lub gdy występują w czasie, kiedy nic nie robimy (w stanie spoczynku).
 53. Nowotwór (Cancer) – nowotwory zgłaszamy tylko w przypadku, gdy powodują problemy z funkcjonowaniem mózgu lub układu nerwowego, jeśli lekarz stwierdzi, że nie jesteśmy w stanie prowadzić samochodu, możemy kierować tylko określonym rodzajem pojazdu lub samochodem, który został dla nas specjalnie przystosowany, bądź też jeśli leki wywołują skutki uboczne wpływające na jazdę samochodem.
 54. Obniżenie ostrości wzroku (Reduced visual acuity) – jeżeli stwierdzono u nas obniżenie ostrości wzroku, to musimy zgłosić to w DVLA.
 55. Omdlenie (Syncope) – niezależnie od tego, jakim pojazdem jeździmy, jeśli doświadczamy krótkich utrat przytomności (blackouts), omdleń (syncope) lub utrat przytomności (loss of conscousness), to musimy powiadomić o tym DVLA.
 56. Operacja (Surgery) – jeżeli po 3 miesiącach od operacji (w tym cesarskiego cięcia) nadal nie jesteśmy w stanie prowadzić pojazdu, to musimy o tym powiadomić DVLA.
 57. Operacja krwiaków podtwardówkowych (Burr hole surgery) – kierowcy, którzy byli poddani operacji usunięcia zakrzepu z okolicy mózgu muszą powiadomić o tym DVLA.
 58. Oponiak (Meningioma) – jeżeli oponiak ma wpływ na kierowanie pojazdem, to należy go zgłosić. W przypadku braku pewności, warto skonsultować się z lekarzem.
 59. Otępienie z ciałami Lewy’ego (Lewy body dementia) – należy zgłosić ten rodzaj demencji w DVLA.
 60. Paraplegia (Paraplegia) – zwana także porażeniem poprzecznym. Jeżeli cierpimy na to schorzenie, to musimy zgłosić je w DVLA.
 61. Porażenie mózgowe (Central venous thrombosis) – kierowcy chorujący na porażenie mózgowe muszą powiadomić o tym DVLA.
 62. Poważne zaburzenia komunikacji (Severe communication disorders) – należy powiadomić DVLA, jeśli zaburzenie to utrudnia nam bezpieczną jazdę samochodem.
 63. Poważne zaburzenia pamięci (Severe memory problems) – należy je zgłosić.
 64. Problemy z alkoholem (Alcohol problems) – zgłoszenie ich w DVLA jest obowiązkowe.
 65. Psychoza (Psychosis) – kierowcy z objawami psychozy muszą zgłosić chorobę w DVLA.
 66. Rak płuc (Lung cancer) – jeśli nowotwór płuc powoduje problemy z funkcjonowaniem mózgu lub układu nerwowego, jeśli lekarz stwierdzi, że możemy nie być w stanie prowadzić samochodu, jeżeli możemy kierować tylko określonym rodzajem pojazdu lub samochodem, który został dla nas specjalnie przystosowany, bądź też jeśli leki wywołują skutki uboczne wpływające na jazdę samochodem, to należy powiadomić o tym DVLA.
 67. Rdzeniak zarodkowy (Medulloblastoma) – kierowcy z rdzeniakiem muszą zgłosić chorobę w DVLA.
 68. Ropień mózgu, torbiel lub zapalenie mózgu (Brain abscess, cyst or encephalitis) – każde z tych schorzeń trzeba zgłosić w DVLA.
 69. Ropniak mózgu (Brain empyema) – kierowcy z tym schorzeniem muszą zgłosić je w DVLA.
 70. Rozrusznik serca (Pacemaker) – należy zgłosić wstawienie rozrusznika, ale zabiegu wymiany baterii już nie.
 71. Schizofrenia (Schizophrenia) – jeżeli cierpimy na to schorzenie, to musimy zgłosić je w DVLA.
 72. Schizofrenia paranoidalna (Paranoid schizophrenia) – kierowcy cierpiący na tego typu schizofrenię muszą powiadomić o tym DVLA.
 73. Schorzenia, urazy lub operacje kręgosłupa (Spinal conditions, injuries or spinal surgery) – należy powiadomić DVLA o wszelkich schorzeniach lub urazach kręgosłupa.
 74. Stwardnienie zanikowe boczne (Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)) – choroba układu nerwowego, zwana również chorobą Lou Gehriga.
 75. Syndrom aspergera (Asperger syndrome) – należy powiadomić DVLA, jeśli cierpimy na spektrum autyzmu, który utrudnia nam bezpieczną jazdę samochodem.
 76. Ślepota zmierzchowa (Night blindness) – zwana także „kurzą ślepotą”. Jeśli cierpimy na tę wadę, to musimy powiadomić o tym DVLA.
 77. Tachykardia (Tachycardia) – należy zgłosić to schorzenie w DVLA, dlatego warto w pierwszej kolejności skonsultować się z lekarzem.
 78. Tętniak aorty (Aortic aneurysm) – należy zgłosić w DVLA, jeśli tętniak, mimo leczenia, ma przynajmniej 6 centymetrów. W przypadku, gdy wielkość tętniaka sięga 6,5 cm, kierowanie pojazdem jest zabronione.
 79. Tętniak mózgu (Brain aneurysm) – również należy go zgłosić.
 80. Tętnicze nadciśnienie płucne (Pulmonary arterial hypertension) – należy powiadomić DVLA, że zdiagnozowano u nas tętnicze nadciśnienie płucne oraz że jesteśmy w trakcie leczenia
 81. Torbiel pajęczynówki (Arachnoid cyst) – jest to najczęściej występujący rodzaj torbieli mózgu.
 82. Uczucie częstego wirowania w głowie (Dizziness, vertigo) – należy powiadomić DVLA o wszelkich nagłych, powtarzających się i zaburzających sprawność zawrotach głowy.
 83. Udar mózgu (Stroke) – należy go zgłosić tylko jeśli po miesiącu od diagnozy nadal odczuwamy objawy.
 84. Urazowe uszkodzenie mózgu (Traumatic brain injury) – należy powiadomić DVLA o tym urazie.
 85. Uraz głowy (Head injury) – należy powiadomić DVLA o wszelkich poważnych urazach głowy, których doznaliśmy.
 86. Uszkodzenie mózgu z niedotlenienia (Hypoxic brain damage) – należy powiadomić DVLA o tym urazie.
 87. Uszkodzenie splotu ramiennego (Brachial plexus injury) – należy powiadomić DVLA o tym urazie.
 88. Wada pola widzenia (Visual field defect) – należy je zgłosić w DVLA.
 89. Wady wzroku (Eye conditions) – jeżeli mamy jedną z wielu wad wzroku, to musimy zgłosić to w DVLA. Pełna lista tych schorzeń znajduje się na stronie rządowej.
 90. Widzenie tunelowe (Tunnel vision) – jeżeli doświadczamy widzenia tunelowego, to musimy powiadomić o tym DVLA.
 91. Wodogłowie (Hydrocephalus) – nie musimy zgłaszać tego schorzenia, jeśli nie odczuwamy żadnych objawów.
 92. Wrodzona wada serca (Congenital heart disease) – jeśli objawy mają wpływ na bezpieczną jazdę, to trzeba zgłosić to w DVLA.
 93. Zaburzenia afektywne dwubiegunowe (Bipolar disorder) – należy zgłosić tę chorobę w DVLA.
 94. Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (Obsessive-compulsive disorder) – jeśli zaburzenie to negatywnie wpływa na jazdę samochodem, to musimy to zgłosić.
 95. Zaburzenia odżywiania (Eating disorder) – warto skonsultować się z lekarzem, jeśli nie mamy pewności, czy zaburzenia te będą miały wpływ na naszą zdolność kierowania.
 96. Zaburzenie osobowości (Personality disorder) – jeżeli zaburzenie to ma wpływ na kierowanie pojazdem, to należy je zgłosić.
 97. Zaburzenia poznawcze (Cognitive problems) – należy powiadomić o nich DVLA.
 98. Zaburzenie schizoafektywne (Schizo-affective disorder) – kierowcy, którzy cierpią na to zaburzenie powinni powiadomić o tym DVLA.
 99. Zaćma (Cataracts) – należy powiadomić DVLA, jeśli zaćma jest na obu oczach lub jeśli widzisz na jedno oko.
 100. Zakrzepica zatok żylnych mózgu (Central venous thrombosis) – zgłaszamy tylko jeśli po miesiącu od diagnozy nadal odczuwamy objawy zakrzepicy.
 101. Zakrzepy (Blood clots) – należy powiadomić DVLA w przypadku zakrzepów w mózgu, ale nie w płucach.
 102. Zaniewidzenie jednooczne (Amaurosis fugax) – nie można prowadzić pojazdu przez przynajmniej miesiąc od przejściowego ataku niedokrwiennego (transient ischaemic attack) lub mini udaru (mini-stroke).
 103. Zanik nerwu wzrokowego (Optic atrophy) – jeśli cierpimy na to schorzenie, to musimy powiadomić o tym DVLA.
 104. Zapalenie błędnika (Labyrinthitis) – jeżeli objawy utrzymują się przez ponad 3 miesiące, to musimy o tym powiadomić DVLA.
 105. Zastawka komorowo-otrzewnowa (VP shunts) – kierowcy ze wstawioną zastawką komorowo-otrzewnową muszą powiadomić o tym DVLA.
 106. Zawał serca (Heart attack) – kierowcy, u których wystąpił zawał serca lub przeszli zabieg angioplastyki serca lub wieńcowej (cardiac, coronary angioplasty) nie muszą tego zgłaszać, aczkolwiek po operacji nie można prowadzić pojazdu.
 107. Zawroty głowy (Vertigo) – należy powiadomić DVLA o wszelkich nagłych, powtarzających się i zaburzających sprawność zawrotach głowy.
 108. Zażywanie narkotyków (Drug use) – kierowcy, którzy zażywają narkotyki lub nadużywają leków na receptę, muszą powiadomić o tym DVLA.
 109. Zespół długiego QT (Long QT syndrome) – kierowcy cierpiący na tę chorobę muszą powiadomić o tym DVLA.
 110. Zespół Guillaina-Barrégo (Guillain Barré syndrome) – kierowcy cierpiący na tę chorobę muszą powiadomić o tym DVLA.
 111. Zespół Korsakowa (Korsakoff’s syndrome) – kierowcy cierpiący na tę chorobę muszą powiadomić o tym DVLA.
 112. Zespół Marfana (Marfan’s syndrome) – kierowcy cierpiący na tę chorobę muszą powiadomić o tym DVLA
 113. Zespół stresu pourazowego (Post-traumatic stress disorder) – warto skonsultować się z lekarzem, jeśli nie mamy pewności, czy zaburzenia te będą miały wpływ na naszą zdolność kierowania.
 114. Zespół Teurette’a (Tourette’s syndrome) – należy powiadomić DVLA, jeśli choroba utrudnia nam bezpieczną jazdę samochodem.
 115. Zespół Ushera (Usher syndrome) – kierowcy cierpiący na tę chorobę muszą powiadomić o tym DVLA.
 116. Zespół Wolffa-Parkinsona-White’a (Wolff-Parkinson-White syndrome) – należy zgłosić w DVLA.
 117. Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (Ankylosing spondylitis) – to przewlekła choroba, która może mieć wpływ na zdolność prowadzenia pojazdu.
 118. Złamania kończyn (Broken limbs) – należy powiadomić DVLA, jeśli nie jesteśmy w stanie prowadzić samochodu przez ponad 3 miesiące z powodu złamania kończyny.

Nie masz pewności czy Twoja choroba wpłynie na ubezpieczenie samochodu? Nasz przyjazny i pomocny zespół chętnie przeanalizuje Twoją polisę i odpowie na wszelkie pytania lub obawy. Znajdź swój lokalny oddział tutaj.

Źródła: DVLA: driving with medical conditions

Udostępnij