Jak wygląda potwierdzenie settled status?

Posiadając status osoby osiedlonej, mamy prawo do mieszkania, pracy, nauki, pobierania zasiłków i korzystania z publicznej opieki zdrowotnej na terenie Wielkiej Brytanii. Mogą zdarzyć się sytuacje, w których będziemy musieli potwierdzić fakt przyznania nam settled status — może być to konieczne np. przy podejmowaniu pracy czy wynajmowaniu mieszkania — warto więc wiedzieć, gdzie i w jaki sposób możemy to zrobić.

Settled status – co to?

W związku z odejściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej dla obywateli państw UE chcących dalej mieszkać w UK uruchomiono EU Settlement Scheme, pozwalający na uzyskanie pre-settled lub settled status. Poza pewnymi wyjątkami termin składania wniosków o przyznanie statusu upłynął 30 czerwca 2021 roku.

Czy można jeszcze uzyskać settled status?

Możliwość aplikowania po 30 czerwca 2021 została przewidziana tylko w określonych przypadkach, m.in.:

 • występują uzasadnione powody dla późniejszego złożenia wniosku (np. wynikające ze stanu zdrowia lub braku dostępu do niezbędnych informacji),
 • wnioskodawca jest członkiem rodziny osoby, która mieszkała w UK 31 grudnia 2020 roku i posiada status osoby osiedlonej.

Po spełnieniu wymagań o zmianę statusu na settled wnioskować mogą również osoby posiadające pre-settled status. Zazwyczaj konieczne jest w tym celu wykazanie, że mieszkało się w Wielkiej Brytanii przez 5 kolejnych lat.

Jak udowodnić swój settled status?

Posiadanie statusu osoby osiedlonej w Wielkiej Brytanii można w prosty sposób potwierdzić online. Do potwierdzenia statusu potrzebne będą:

 • dokument tożsamości wykorzystany przy składaniu wniosku,
 • data urodzenia,
 • dostęp do numeru telefonu lub adresu email podanych przy składaniu wniosku.

Udowodnij swój status:

 1. Wejdź na stronę View and prove your immigration status: get a share code – GOV.UK (www.gov.uk).
 2. Kliknij zielony przycisk Start now.
 3. W następnym kroku wybierz dokument tożsamości (passport, national identity card lub biometric residence card or permit). Po zaznaczeniu właściwego dokumentu kliknij przycisk Continue.
 4. Podaj numer dokumentu i zatwierdź przyciskiem Continue.
 5. Podaj datę urodzenia. Kliknij Continue.
 6. Wybierz sposób otrzymania kodu bezpieczeństwa (security code). Dostępne są dwie opcje: wiadomość tekstowa na telefon lub e-mail. Zaznacz tę, która jest wygodniejsza i kliknij Continue.
 7. Poczekaj na otrzymanie security code i wpisz go w wyznaczone miejsce. Upewnij się, że kod wpisany jest poprawnie. Przejdź dalej klikając Continue.
 8. Po zalogowaniu otworzy się Twój profil, w którym znajdziesz informacje na temat posiadanego statusu imigracyjnego.
 9. Aby potwierdzić swój status, wybierz Prove your status to someone i wybierz z listy powód potwierdzenia (np. praca, leczenie w szpitalu, wniosek o zasiłek). Po kliknięciu Continue zobaczysz potwierdzenie swojego statusu. Aby móc je komuś przekazać, ponownie wybierz Continue.
 10. Skopiuj kod udostępnienia (share code). Share code jest ważny przez 30 dni od jego uzyskania.

Jak długo ważny jest settled status?

Status settled przyznawany jest bezterminowo, co oznacza, że po jego uzyskaniu osoba osiedlona może:

 • mieszkać i pracować na terenie Wielkiej Brytanii bez ograniczeń czasowych,
 • spędzić do 5 kolejnych lat mieszkając poza UK bez utraty swojego statusu,
 • sprowadzić do UK rodzinę,
 • wnioskować o przyznanie brytyjskiego obywatelstwa po roku od uzyskania statusu osoby osiedlonej (pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań).