Brak wykwalifikowanych budowlańców – co w tej sprawie zrobiono?

Czy Twoja firma ucierpiała w wyniku braku wykwalifikowanej kadry w Wielkiej Brytanii? Oprócz wysokich kosztów utrzymania i stóp procentowych wciąż podnoszonych przez Bank of England, kolejnym poważnym problemem dotykającym małe przedsiębiorstwa jest brak kompetentnych pracowników, …

Czy Twoja firma ucierpiała w wyniku braku wykwalifikowanej kadry w Wielkiej Brytanii?

Oprócz wysokich kosztów utrzymania i stóp procentowych wciąż podnoszonych przez Bank of England, kolejnym poważnym problemem dotykającym małe przedsiębiorstwa jest brak kompetentnych pracowników, który według szacunków nie ustąpi do 2024 r.

Od listopada 2022 r. do stycznia 2023 r. liczba wolnych miejsc pracy w branży budowlanej wzrosła o 65 proc. w porównaniu z okresem od stycznia do marca 2020 r. przed pandemią!

Co jednak stoi za tym problemem, co w tym kierunku robi rząd, a co mogą zrobić z tym firmy?

Zacznijmy może od wyjaśnienia przyczyn braku wyszkolonych pracowników, a jest ich kilka:

 • Starzejąca się kadra: Pracownicy branży budowlanej stają się coraz starsi, a wielu z nich zbliża się do wieku emerytalnego. Jednym słowem, brakuje młodych budowlańców, którzy zastąpiliby doświadczonych kolegów idących na emeryturę.
 • Brexit: Decyzja Wielkiej Brytanii o wyjściu z Unii Europejskiej utrudniła firmom budowlanym zatrudnianie wykwalifikowanych pracowników z zagranicy. Wiele osób z Europy wróciło do swoich krajów, a liczba nowoprzybyłych znacząco spadła.
 • Zakłócenia związane z pandemią: COVID-19 zaburzył działanie sektora budowlanego powodując opóźnienia wykonywanych zleceń oraz trudności w zdobyciu materiałów. Spowodowało to znaczne spowolnienie w branży, w wyniku czego popyt na pracę zmalał.
 • Niskie płace i złe warunki pracy: W Wielkiej Brytanii wiele stanowisk w budownictwie jest słabo opłacanych, a warunki pracy nie należą do najlepszych, dlatego trudno jest przyciągnąć i zatrzymać nowych pracowników.
 • Brak szkoleń i praktyk: Liczba programów szkoleniowych i stażów w branży budowlanej zmalała, co doprowadziło do deficytu wykwalifikowanej siły roboczej oraz umiejętności.

Co robi rząd w kwestii braku wykwalifikowanych budowlańców?

Ostatnio rząd i premier Wielkiej Brytanii słusznie określili sektor budowlany jako kluczowy element naprawy gospodarczej kraju.
W związku z tym, między innymi zaktualizowano listę zawodów z deficytem pracowników, co ułatwi proces wizowy dla murarzy i stolarzy przyjeżdżających do Wielkiej Brytanii. Lista ta została również uzupełniona o dekarzy i tynkarzy, co pokazuje, które stanowiska najtrudniej jest zapełnić pracodawcom. Co ciekawe, zmiany dotyczące pracowników budowlanych nie wpłyną znacząco na ogólną liczbę imigrantów.

Rządowi doradcy z Komitetu Doradczego ds. Migracji (Migration Advisory Committee) przyjrzeli się 26 zawodom w budownictwie i branży hotelarsko-gastronomicznej stwierdzając, że brexit oraz pandemia miały „znaczący wpływ” na oba sektory. Przedstawiciele zawodów, w których brakuje pracowników mogą teraz złożyć wniosek o wizę dla wykwalifikowanych pracowników (skilled worker visa), aby móc pracować w Wielkiej Brytanii.

Do pięciu zawodów zatwierdzonych przez Komitet należą:

 1. Murarz
 2. Dekarz
 3. Stolarz
 4. Pracownik budowy
 5. Tynkarz

Komitet w swojej analizie brał pod uwagę fakt, czy dany zawód stanowił więcej niż 0,5 proc. rynku pracy sektora oraz czy zarobki na tym stanowisku nie przekraczały ogólnego progu dla obcokrajowców, który obecnie wynosi £26 200. Uwzględniono również „strategiczne znaczenie budownictwa dla gospodarki Wielkiej Brytanii”, a także to, jak siła robocza tego sektora zmieni się w ciągu następnej dekady, przewidując, że „zapotrzebowanie znacząco wzrośnie”.

Jak podaje portal recruiteasy.co.uk branża budowlana zatrudnia około 3 mln osób i generuje ponad 125 mld funtów przychodu, co stanowi 10 proc. brytyjskiego PKB. Eksperci przewidują, iż wraz z początkiem naprawy gospodarki, problem braku pracowników ulegnie zdecydowanemu pogorszeniu. Wielu liderów branży nie przestaje nakłaniać rządu do podjęcia szybkich kroków, aby zapobiec stagnacji gospodarczej.

Pojawiają się skargi, iż rząd działa zbyt opieszale i nie traktuje problemu wystarczająco poważnie oraz że politycy najprawdopodobniej liczą na przechodzenie pracowników z innych sektorów, takich jak handel detaliczny, aby załagodzić problem braku siły roboczej w budownictwie.

Jak możesz zmniejszyć skutki braków kadrowych?

Według danych brytyjskiego Ministerstwa Biznesu, Energii i Strategii Przemysłowej w wyniku zbyt małej liczby wykwalifikowanych pracowników, płace wzrosły o około 6 procent. Brakuje stolarzy, pracowników wykonujących roboty ziemne, murarzy, tynkarzy oraz operatorów sprzętu zmechanizowanego głównie z powodu brexitu, ale także przez pandemię.

W czasie gdy właścicielom małych firm coraz trudniej jest radzić sobie z wyższymi kosztami w obecnej sytuacji ekonomicznej, wynagrodzenie jest bezsprzecznie głównym czynnikiem lojalności pracowników. Jak więc możesz rozwiązać niektóre z powyższych problemów?

 • Porównaj godziny pracy w Twojej firmie oraz podobnych przedsiębiorstwach.
 • Czy możesz podnieść stawkę wynagrodzenia początkowego?
 • Zaoferuj bezpłatne szkolenia pracowników oraz staże.
 • Zaoferuj pracownikom pakiet świadczeń, np. Perkbox lub zwykły pakiet medyczny.
 • Warto też zabezpieczyć swoją firmę przed ryzykiem finansowym wykupując ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, a jeśli zatrudniasz pracowników, nie zapomnij o ubezpieczeniu OC pracodawcy (Employers Liability Insurance).

Jeśli chcesz sprawdzić swoją polisę ubezpieczenia dla firm lub samochodu dostawczego, to skontaktuj się ze swoim lokalnym oddziałem, a nasz przyjazny zespół chętnie Ci pomoże i dopilnuje, aby Twoja firma była objęta odpowiednią ochroną.

Udostępnij