Co może być wymagane, aby otrzymać spadek w UK?

Utrata bliskiej osoby często wiąże się nie tylko z emocjami i poczuciem straty, z którymi musimy się uporać, ale też z koniecznością dopełnienia spraw formalnych, na przykład tych związanych z kwestiami spadkowymi. Należy przede wszystkim …

Utrata bliskiej osoby często wiąże się nie tylko z emocjami i poczuciem straty, z którymi musimy się uporać, ale też z koniecznością dopełnienia spraw formalnych, na przykład tych związanych z kwestiami spadkowymi.

Należy przede wszystkim pamiętać, że brytyjskie regulacje różnią się od tych w Polsce, dlatego warto poznać przynajmniej ogólne przepisy dotyczące prawa do dziedziczenia w UK, by wiedzieć, jak postępować i jak wygląda podział majątku zmarłego na podstawie testamentu i wtedy, kiedy go nie ma. Co jest potrzebne w celu otrzymania spadku na Wyspach?

Jak uzyskać potwierdzenie testamentu w Wielkiej Brytanii?

Pierwszym etapem procesu spadkowego w Wielkiej Brytanii jest potwierdzenie ważności testamentu i potwierdzenie uprawnień osoby wskazanej do rozporządzania majątkiem zmarłego na podstawie testamentu. W tym celu należy uzyskać „probate” w Anglii i Walii lub „confirmation” w Szkocji.

Kiedy urzędowe zatwierdzenie testamentu (ang. probate) jest potrzebne?

W określonych sytuacjach uzyskanie świadectwa autentyczności testamentu może nie być konieczne. Może być tak np. jeśli zmarły miał tylko oszczędności lub nie był jedynym posiadaczem własności lub udziałów — te, w przypadku braku innych ustaleń, przechodzą automatycznie na pozostałych, żyjących właścicieli.

Kto może ubiegać się o „probate”?

Wniosek o wydanie „probate” może być złożony przez:

 • wskazanego w testamencie wykonawcę testamentu,
 • najbliższego żyjącego krewnego, np. małżonka lub partnera, kiedy nie ma testamentu.

Prawo spadkowe w UK: Kto ma prawo do dziedziczenia jeśli nie ma testamentu?

W przypadku braku testamentu to, do kogo trafi majątek zmarłego, ustalane jest na podstawie obowiązujących przepisów prawa spadkowego.

Kolejność dziedziczenia ustawowego wygląda następująco:

 • osoba pozostająca w związku małżeńskim lub partnerskim ze zmarłym,
 • dzieci, wnuki, prawnuki, itd.,
 • rodzice,
 • rodzeństwo (mające tych samych rodziców, co zmarły) lub ich dzieci,
 • rodzeństwo (mające jednego wspólnego rodzica ze zmarłym) lub ich dzieci,
 • dziadkowie,
 • wujkowie i ciotki lub ich dzieci,
 • wujkowie i ciotki (mający jednego wspólnego rodzica z rodzicem zmarłego) lub ich dzieci.

Kolejność dziedziczenia oznacza, że kolejne osoby na liście otrzymują część spadku dopiero wtedy, kiedy nie ma osób o bliższym stopniu pokrewieństwa. Na przykład: rodzice zmarłego otrzymają spadek, jeśli nie ma dzieci ani partnera/małżonka.

Kto i kiedy płaci podatek od spadku w Wielkiej Brytanii?

Standardowa stawka inheritance tax, czyli podatku od spadku, wynosi w UK 40% – jest to podatek naliczany dla majątku po przekroczeniu progu spadku zwolnionego od podatku. Próg ten może różnić się w zależności od sytuacji i wynosi:

 • £325,000 dla wartości pozostawionego majątku,
 • £500,000 w przypadku przekazania w spadku domu swoim dzieciom lub wnukom,
 • opłacenia podatku od spadku nie wymaga też przekazanie domu osobie, z którą zmarły był w związku małżeńskim/partnerskim.

Za opłacenie inheritance tax z wartości majątku odpowiedzialny jest wykonawca testamentu.

Powyższy artykuł ma charakter informacyjny, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z Twoim prawem do spadku lub przebiegiem spraw spadkowych, zachęcamy do zasięgnięcia porady prawnej.

Źródła:

How Inheritance Tax works: thresholds, rules and allowances: Overview – GOV.UK (www.gov.uk)

Applying for probate: What is probate – GOV.UK (www.gov.uk)

Udostępnij