Czy dziecko urodzone w UK musi mieć status osoby osiedlonej?

O przyznanie statusu osoby osiedlonej (settled status) mogły wnioskować uprawnione do tego osoby, w tym Polacy, które chciały uzyskać bezterminowe prawo do pozostania na terenie Wielkiej Brytanii po brexicie. Choć ostateczny termin składania wniosków w …

O przyznanie statusu osoby osiedlonej (settled status) mogły wnioskować uprawnione do tego osoby, w tym Polacy, które chciały uzyskać bezterminowe prawo do pozostania na terenie Wielkiej Brytanii po brexicie. Choć ostateczny termin składania wniosków w ramach EU Settlement Scheme (poza pewnymi wyjątkami) minął 30 czerwca 2021 roku, nadal pojawia się wiele pytań dotyczących settled status i praw, jakie przysługują w UK po jego otrzymaniu.

Jedno z nich dotyczy dzieci urodzonych w Wielkiej Brytanii. Czy dziecko urodzone w Wielkiej Brytanii po uzyskaniu przez nas settled status uzyskuje te same prawa? Kiedy możemy starać się o obywatelstwo brytyjskie dla dziecka?

Dziecko urodzone w Wielkiej Brytanii a settled status

Wnioskując o przyznanie settled status rodzice zobowiązani byli również do złożenia takich wniosków dla swoich dzieci. Jak jednak wygląda sytuacja dzieci, które urodziły się na terenie Wielkiej Brytanii już po uzyskaniu przez rodzica statusu osoby osiedlonej? W takim przypadku dziecko zostaje automatycznie uznane za brytyjskiego obywatela.

Czy dziecko urodzone w UK ma obywatelstwo brytyjskie?

Jeśli dziecko urodziło się w Wielkiej Brytanii po 1 lipca 2006 roku i mieszkało na terenie UK do ukończenia 10 roku życia może:

  • automatycznie stać się brytyjskim obywatelem (jeśli w chwili urodzenia jedno z rodziców miało brytyjskie obywatelstwo lub settled status)
  • zarejestrować się, by otrzymać obywatelstwo (jeśli żadne z rodziców nie miało brytyjskiego obywatelstwa ani settled status).

Brytyjski paszport dla dziecka można uzyskać na tej podstawie pod warunkiem, że w ciągu pierwszych 10 lat życia w żadnym roku dziecko nie spędziło więcej niż 90 dni poza Wielką Brytanią.

Czy dziecko urodzone poza UK może otrzymać brytyjskie obywatelstwo?

W przypadku dzieci urodzonych poza UK również można starać się o brytyjskie obywatelstwo dla dziecka jednak sposób i warunki konieczne do spełnienia mogą być różne w zależności od sytuacji i statusu zarówno rodziców, jak i samego dziecka.

Dziecko może automatycznie zostać obywatelem UK, jeśli w momencie jego urodzenia jedno z rodziców było obywatelem brytyjskim. Rejestracja dziecka jako obywatela brytyjskiego może być też możliwa np. w przypadku osób nieletnich posiadających settled status po zamieszkiwaniu na terenie UK przez określony w przepisach czas. Każdy przypadek może wyglądać inaczej, dlatego najlepiej dokładnie zapoznać się z wszystkimi drogami do obywatelstwa lub zasięgnąć porady specjalisty.

Czy dziecko urodzone w Wielkiej Brytanii musi mieć polski paszport?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każde urodzone po 15 sierpnia 2012 roku dziecko, którego przynajmniej jeden rodzic posiada polskie obywatelstwo, zostaje automatycznie uznane za obywatela Polski niezależnie od miejsca urodzenia. Na tej podstawie można wyrobić dla dziecka polski paszport. Kiedy dziecko posiada podwójne obywatelstwo, jest więc również obywatelem Wielkiej Brytanii, ma też prawo uzyskać brytyjski paszport.

Jeśli planujemy na stałe zostać w UK wraz z dzieckiem, wyrabianie polskiego dokumentu nie jest konieczne. Sytuacja zmienia się jednak wtedy, gdy planujemy regularne wizyty lub powrót do Polski — z powodów formalnych warto zadbać o to, by dziecko posiadało ważny polski dokument.

Udostępnij