Czy posiadasz odpowiednie ubezpieczenie mienia ruchomego w UK?

Wartość nieruchomości jest nam zazwyczaj dobrze znana, ale czy potrafimy też trafnie określić wartość mienia ruchomego? Jeśli nie, istnieje ryzyko, że kiedy dojdzie do nieszczęśliwego zdarzenia, posiadane przez nas ubezpieczenie nie zapewni wystarczającej ochrony ubezpieczeniowej. …

Wartość nieruchomości jest nam zazwyczaj dobrze znana, ale czy potrafimy też trafnie określić wartość mienia ruchomego? Jeśli nie, istnieje ryzyko, że kiedy dojdzie do nieszczęśliwego zdarzenia, posiadane przez nas ubezpieczenie nie zapewni wystarczającej ochrony ubezpieczeniowej.

Wiele osób znajduje się w podobnej sytuacji. Tylko ponad połowa (57%) respondentów w naszym najnowszym badaniu* jest pewna, że ich majątek został wyceniony prawidłowo. W grupie wiekowej osób pomiędzy 18 a 34 rokiem życia, respondentów pewnych wartości swojego mienia jest znacznie mniej, bo tylko 38%, a jedna trzecia z nich jest przekonana, że wartość posiadanego majątku została oszacowana nieprawidłowo.

Według opublikowanego przez nas w 2019 r. raportu Insurance Spotlight Report, osoby młodsze zazwyczaj podchodzą do kwestii ubezpieczenia mienia w mało restrykcyjny sposób. 20% respondentów nie ubezpiecza zawartości domu, podczas gdy 14% przyznaje, że podało zaniżoną wartość posiadanych przedmiotów, ponieważ nie chciało im się obliczać ich faktycznej wartości. Najbardziej zaskakujący jest fakt, że 3% wszystkich respondentów przyznaje się do celowego zaniżenia wartości ubezpieczanego mienia tylko po to, aby uzyskać tańszą polisę.

Cena ryzyka

Ubezpieczenie mienia ruchomego w UK powinno swoim zakresem obejmować wszystkie przedmioty, które w razie wystąpienia szkody mogą wymagać naprawy bądź wymiany na nowe. Najważniejsze jest jednak zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej na cenne przedmioty o wysokiej wartości. Można je nazwać bezpośrednio w dokumencie polisy, aby być pewnym, że będą one ubezpieczone, przy czym należy podać ich dokładną wartość.

Z naszych badań wynika, że 14% respondentów nigdy nie dokonało weryfikacji wyceny wartościowych przedmiotów – brak aktualnej wyceny może skutkować zaniżoną kwotą odszkodowania lub nawet odrzuceniem wniosku o odszkodowanie. Co więcej, 80% pytanych nie zdaje sobie sprawy z tego, że wartość posiadanej przez nich biżuterii może ulec zmianie, i że z tego powodu powinno się co trzy lata przeprowadzać weryfikację wyceny kosztownych przedmiotów, aby mieć pewność, że ubezpieczone są na odpowiednią kwotę.

Zabezpieczenie domu

Kolejna kwestia, do której wiele osób nie przywiązuje wagi, to wpływ lokalizacji nieruchomości na wysokość składki ubezpieczeniowej. Domy znajdujące się w obszarach o wysokiej przestępczości narażone są na większe ryzyko włamania. Wiąże się z tym większe prawdopodobieństwo zgłoszenia szkody na skutek kradzieży, a co za tym idzie – wyższa kwota składki. Wyniki naszego badania wskazują, że 24% respondentów nie zdaje sobie sprawy z tej zależności lub nie jest jej pewna.

Oczywiście, odpowiednie zabezpieczenie domu czy mieszkania może pomóc w zapewnieniu odpowiedniej ochrony nawet w obszarach o wysokim wskaźniku przestępczości. Wiele z pytanych przez nas osób nie potrafiło określić, które z dostępnych zabezpieczeń mogłoby obniżyć kwotę składki ubezpieczeniowej. Aż 75% respondentów przyznaje, że nie wie jak podnieść poziom bezpieczeństwa własnego domu.

Podjęcie odpowiednich środków bezpieczeństwa ma niebagatelne znaczenie. Kamery monitorujące, alarmy, zamki, lampy z czujnikiem czasowym oraz patrol sąsiedzki to tylko niektóre ze sposobów pozwalających zarówno spać spokojnie, jak i oszczędzić na ubezpieczeniu. Pomimo oczywistych korzyści, jakie dają domowe systemy bezpieczeństwa, jedna na dziesięć osób (9%) nie zdaje sobie sprawy z tego, że zainstalowanie systemu CCTV obniża wysokość składki ubezpieczeniowej. 7% pytanych stwierdza, że alarm przeciwwłamaniowy w żaden sposób nie wpływa na koszt polisy na dom.

Alarm przeciwwłamaniowy bardzo często obniża koszt składki. Mimo to, aż 65% respondentów nie poinformowało swojej firmy ubezpieczeniowej o zamontowanym w domu alarmie, przegapiając tym samym okazję na potencjalne obniżenie kwoty składki ubezpieczeniowej. Jeszcze bardziej zaskakujący jest fakt, że 22% posiadaczy alarmu często zapomina o jego włączeniu, przypuszczalnie nie zdając sobie sprawy z tego, że nieuruchomienie alarmu może unieważnić wniosek o odszkodowanie.

Jeśli chcesz uzyskać odpowiednią ochronę ubezpieczeniową, dowiedz się więcej na temat ubezpieczenia mienia ruchomego oraz zapytaj o wycenę.

* Raport The A-Plan Insurance Spotlight z 2019 r. ma na celu rozpoczęcie dialogu na temat większej przejrzystości, zbadanie opinii i zachowań klientów w kontekście ubezpieczeń indywidualnych, na dom i samochód, oraz zidentyfikowanie istniejących luk w wiedzy i zaproponowanie rozwiązań, pomagającym konsumentom oraz społecznościom w zapewnieniu sobie odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej. Przytoczone statystyki oparte są o wyniki krajowego badania, przeprowadzonego wśród 2 tysięcy konsumentów na terenie Wielkiej Brytanii przez firmę Netfluential na zlecenie A-Plan Insurance.

Udostępnij