Ubezpieczenie samochodu w UK – co warto wiedzieć?

Ci, którzy niewiele wiedzą o ubezpieczeniach, bardzo szybko mogą zgubić się w terminologii, żargonie i specyficznym języku, którym operują brokerzy ubezpieczeniowi. Na czym polega zabezpieczenie zniżek za bezszkodową jazdę (ang. Protected No Claims Bonus ) …

Ci, którzy niewiele wiedzą o ubezpieczeniach, bardzo szybko mogą zgubić się w terminologii, żargonie i specyficznym języku, którym operują brokerzy ubezpieczeniowi.

Na czym polega zabezpieczenie zniżek za bezszkodową jazdę (ang. Protected No Claims Bonus ) lub polisa na wypadek zatankowania złego paliwa (ang. Misfuel Cover)? Odpowiedzi znajdziesz poniżej.

Wartość uzgodniona (ang. Agreed value)

Niektóre firmy ubezpieczeniowe oferują ubezpieczenie samochodu w oparciu o wartość uzgodnioną zamiast o wartość rynkową, najczęściej w przypadku polisy na pojazd zabytkowy lub modyfikowany. Ustalona wartość przedmiotu ubezpieczenia to kwota, jaką firma ubezpieczeniowa wypłaci w przypadku szkody całkowitej.

Ubezpieczenie na wypadek awarii samochodu (ang. Breakdown cover)

Tego rodzaju ubezpieczenie zapewnia pewien zakres pomocy drogowej w przypadku awarii samochodu. Może ono obejmować holowanie samochodu na pobocze, przewóz kierowcy do domu, a czasem nawet odbycie dalszej podróży.

Gwarantowany samochód zastępczy (ang. Courtesy Car Cover)

W ramach tego rodzaju polisy, ubezpieczyciel gwarantuje ubezpieczonemu alternatywny pojazd do użytku, na czas likwidacji szkody. Zazwyczaj gwarancja samochodu zastępczego uwzględniona jest w polisach typu Comprehensive (odpowiednik polskiego AC), ale nie zawsze. Jeśli zależy Ci na tego rodzaju usłudze, warto jest dokładnie sprawdzić zakres ochrony ubezpieczeniowej określony w danej polisie.

Ubezpieczenie samochodu za granicą (ang. Foreign use)

Wiele polis, w szczególności Comprehensive, uwzględnia ubezpieczenie samochodu za granicą. Zasadniczo, ten rodzaj ochrony ubezpieczeniowej zezwala na prowadzenie pojazdu na terenie Unii Europejskiej na przykład przez maksymalnie 90 dni w ciągu całego roku. Warto to zawsze potwierdzić ze swoją firmą ubezpieczeniową bądź brokerem.

Ubezpieczenie gadżetów (ang. Gadget cover)

Niektóre firmy ubezpieczeniowe oferują ubezpieczenie gadżetów w ramach dodatków opcjonalnych do polisy. Jak sama nazwa wskazuje, zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje uszkodzenie lub kradzież gadżetów samochodowych oraz laptopów, aparatów fotograficznych, telefonów komórkowych i urządzeń nawigacyjnych.

Uruchomienie samochodu pod domem (ang. Home start)

Jest to rodzaj ubezpieczenia na wypadek awarii i gwarantuje pomoc w uruchomieniu samochodu w pobliżu miejsca zamieszkania. Zazwyczaj oferowane jest jako opcja dodatkowa i nie każde ubezpieczenie pomocy drogowej ma ją w swoim zakresie.

Ubezpieczenie kluczy (ang. Keycare)

Ubezpieczenie kluczy to kolejna popularna opcja dodatkowa uwzględniona w większości polis ubezpieczeniowych. Gwarantuje ona bezpłatne dorobienie kompletu kluczy w sytuacji, kiedy używany przez ubezpieczonego zestaw zostanie uszkodzony lub zgubiony.

Ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej (ang. Legal expenses cover)

Ten rodzaj polisy gwarantuje pokrycie kosztów ochrony prawnej, kosztów wynikających z konieczności wypłaty odszkodowania, postępowania sądowego lub powstałych w procesie likwidacji nieubezpieczonych szkód.

Ubezpieczenie od zatankowania nieodpowiedniego paliwa (ang. Misfuel cover)

Zatankowanie nieodpowiedniego paliwa to bardzo kosztowny błąd, który może zakończyć się całkowitym wyłączeniem z użycia pojazdu. Ten rodzaj ubezpieczenia umożliwia pokrycie kosztów likwidacji szkody.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (ang. Personal accident cover lub Personal injury cover)

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków gwarantuje wypłatę odszkodowania w przypadku śmierci lub określonych obrażeń w wypadku drogowym w sytuacji, kiedy dochodzenie roszczenia od osoby trzeciej jest niemożliwe. Ubezpieczenie to jest zazwyczaj jednym z opcjonalnych dodatków do polisy i obejmuje tylko określoną grupę obrażeń. Warto jest sprawdzić co dokładnie zawiera dana polisa.

Zabezpieczenie zniżek (ang. Bonus protection)

Niektóre firmy ubezpieczeniowe oferują możliwość zabezpieczenia zniżek za bezszkodową jazdę (ang. No Claims Bonus NCB). Polega to na tym, że mimo szkód z winy ubezpieczonego (zazwyczaj max. 2 w ciągu danego okresu ubezpieczenia), można nie utracić przysługujących nam zniżek.

Należy jednak zawsze sprawdzić warunki danej firmy ubezpieczeniowej, ponieważ mogą one się różnić od siebie.

Ubezpieczenie od szkody całkowitej (ang. Total loss protection)

Ubezpieczenie od szkody całkowitej oznacza, że w przypadku szkody całkowitej nie bierze się pod uwagę wartości rynkowej pojazdu. Przy szkodzie całkowitej, rekompensata odpowiada zazwyczaj wartości rynkowej pojazdu. Posiadacze ubezpieczenia „Total Loss Protection” otrzymują odszkodowanie o 25% większe niż ta kwota (w zależności od rodzaju polisy).

Ubezpieczenie szyb samochodowych (ang. Windscreen cover)

Jeśli dojdzie do uszkodzenia szyby w samochodzie, opcja ta pozwala na pokrycie kosztów jej naprawy lub wymiany z ubezpieczenia. „Windscreen cover” ubezpiecza szybę przednią oraz szyby boczne i tylne.

Gwarancja holowania (ang. Vehicle recovery)

Jest to opcja przy ubezpieczeniu na wypadek awarii samochodu. Zapewnia holowanie pojazdu do miejsca zamieszkania lub do wskazanego przez ubezpieczonego warsztatu samochodowego na naprawę.

Jeżeli masz dodatkowe pytania lub niektóre pojęcia są dla Ciebie niejasne, skontaktuj się ze swoją firmą ubezpieczeniową. Pol-Plan Insurance może pomóc Ci w języku polskim.

*Źródło: mustard.co.uk

Udostępnij