Czym jest Baza wymiany danych dotyczących szkód i oceny ryzyka ubezpieczeniowego (CUE)?

Aby skutecznie przeciwdziałać oszustwom ubezpieczeniowym, w Wielkiej Brytanii utworzono kilka baz danych pozwalających na śledzenie przebiegu ubezpieczenia posiadaczy polis. Informacje gromadzone w tych bazach mogą obejmować dane polisy, zgromadzone zniżki za bezszkodową jazdę oraz zgłoszone …

Aby skutecznie przeciwdziałać oszustwom ubezpieczeniowym, w Wielkiej Brytanii utworzono kilka baz danych pozwalających na śledzenie przebiegu ubezpieczenia posiadaczy polis. Informacje gromadzone w tych bazach mogą obejmować dane polisy, zgromadzone zniżki za bezszkodową jazdę oraz zgłoszone szkody.

Wiele z tych baz prowadzonych jest przez Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Motor Insurer’s Bureau). Początkowo Biuro to zajmowało się wypłacaniem odszkodowań ofiarom wypadków spowodowanych przez nieubezpieczonych kierowców lub w przypadku, gdy sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, natomiast obecnie zakres jego działań jest znacznie szerszy. Obejmuje na przykład pomoc osobom, które w wyniku kolizji doznały uszkodzenia ciała i nie mają prawnika, który będzie ich reprezentował; jak również prowadzenie baz danych ubezpieczeń komunikacyjnych oraz niekomunikacyjnych dla branży ubezpieczeniowej.

Jedną z tych baz danych jest właśnie Baza wymiany danych dotyczących szkód i oceny ryzyka (w skrócie CUE). W artykule wyjaśnimy, czym ta Baza jest, odkryjemy, jaki wpływ może mieć na polisy ubezpieczonych i opowiemy o kilku innych bazach danych ubezpieczeniowych.

Czym jest Baza wymiany danych dotyczących szkód i oceny ryzyka?

Utworzona w 1994 roku, prowadzona przez Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (MIB), baza danych CUE (ang. Claims and Underwriting Exchange) stanowi rejestr wszystkich zdarzeń związanych z pojazdami, domami, podróżami czy uszczerbkiem na zdrowiu zgłoszonych brytyjskim firmom ubezpieczeniowym.

W bazie znajduje się około 34 milionów zapisów zawierających informacje dotyczące zgłaszanych zdarzeń – niezależnie od tego, czy sama szkoda została zgłoszona – i obejmuje wszystkie wydarzenia, od tych niewielkich, takich jak uszkodzenie przednich lamp samochodu, do tych bardziej poważnych, jak na przykład kradzież czy uszkodzenie ciała.

Z dalszej części artykułu dowiesz się więcej o bazie CUE.

W jakim celu powstała baza danych CUE?

Oszustwa są sporym problemem dla branży ubezpieczeniowej. Na przykład w 2021 r. wartość wykrytych nieuczciwych zgłoszeń sięgnęła 1,1 mld funtów.

Baza wymiany danych dotyczących szkód i oceny ryzyka została utworzona, aby umożliwić firmom ubezpieczeniowym wymianę danych celem walki z oszustwami ubezpieczeniowymi. Dzięki możliwości dzielenia się informacjami dotyczącymi zdarzeń, ubezpieczyciele mogą wykryć więcej nieuczciwych zgłoszeń, co przekłada się na utrzymanie niskiej ceny ubezpieczeń dla uczciwych posiadaczy polisy.

Ułatwienie dostępu ubezpieczycielom do tychże informacji oznacza również, że podczas podpisywania umowy, ubezpieczony nie będzie musiał odpowiadać na wiele pytań i nie będzie musiał się martwić, jeśli zapomni poinformować o zdarzeniu z przeszłości.

Jak już wspomnieliśmy, baza danych CUE zawiera informacje o zdarzeniach, nawet jeśli szkoda nie została zgłoszona. Dzięki temu ubezpieczyciele mają lepszy obraz stopnia ryzyka, którym obarczony jest potencjalny ubezpieczony. Przykładowo, jeśli złodziej uszkodził samochód próbując go ukraść, a właściciel będzie sam w stanie go naprawić, to wówczas ubezpieczyciel będzie postrzegał pojazd jako cel dla złodziei, czyli poziom ryzyka będzie wyższy.

Jak baza danych CUE wpłynie na moje ubezpieczenie?

W przeszłości firmy ubezpieczeniowe korzystałyby z bazy danych CUE tylko w przypadku zgłoszenia szkody. Obecnie robią to już przy podpisaniu umowy – a nawet podczas składania oferty – celem sprawdzenia, czy informacje podane w przebiegu ubezpieczenia są poprawne.

Wraz z danymi, takimi jak wiek czy adres, informacje te są brane pod uwagę w obliczaniu składki ubezpieczeniowej, co oznacza, że baza danych CUE będzie miała bezpośredni wpływ na koszt ubezpieczenia.

Należy zgłaszać firmie ubezpieczeniowej nawet niewielkie zdarzenia, tak aby dane mogły być zgromadzone w bazie CUE, wobec czego, nawet jeśli nie zgłosimy szkody, to oferta odnowienia ubezpieczenia może być wyższa.

Warto jednak pamiętać, że zapobieganie nieuczciwym zgłoszeniom ogólnie obniży koszt ubezpieczenia dla wszystkich.

Co się stanie, jeśli nie zgłoszę zdarzenia?

Niezgłoszenie zdarzenia o niskim znaczeniu może być kuszące, bo przecież jeśli to zrobimy, to nasza oferta odnowienia ubezpieczenia będzie wyższa. Może też nam się wydawać, że dane zdarzenie jest na tyle małe, że nie warto o nim wspominać. Aczkolwiek, jeśli nie powiadomimy o nim firmy ubezpieczeniowej, to może to zostać sklasyfikowane jako „niezgłoszenie” (ang. non-disclosure), co stanowi rodzaj oszustwa ubezpieczeniowego, który może unieważnić polisę i sprawić, że w przyszłości za ubezpieczenie zapłacimy więcej.

W przypadku zgłoszenia szkody, firma ubezpieczeniowa sprawdzi bazę danych CUE, aby zweryfikować poprawność przedstawionych wcześniej informacji. Jeśli więc ubezpieczyciel odkryje, że ubezpieczony nie zgłosił szkody, to wówczas może nie wypłacić świadczenia.

Dlatego warto być w pełni uczciwym w kwestii informowania o zdarzeniach – bez względu na to, czy zgłosiliśmy szkodę, czy nie.

Jak mogę sprawdzić informacje w bazie danych CUE?

Chcąc sprawdzić, jakie dotyczące nas informacje znajdują się w bazie danych CUE, wystarczy wypełnić formularz udostępnienia danych o podmiocie (ang. Subject Access Request form) na stronie Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Złożenie wniosku jest bezpłatne, ale trzeba podać swoje dane, takie jak imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe oraz powód, dla którego składamy wniosek o dostęp do informacji.

Jak długo zgłoszenie szkody pozostaje w bazie danych CUE?

Po otrzymaniu informacji o zdarzeniu – niezależnie od tego, jak duże czy małe oraz czy szkoda była zgłoszona – dane zostaną wpisane do bazy CUE i będą się pojawiały w sekcji „informacje o kliencie” przez sześć lat.

Wyjątek stanowią sytuacje, gdy zgłoszenie lub zapis w dokumencie CUE klienta okaże się błędne – wówczas zostanie z bazy usunięte.

Jeśli uznamy, iż dotyczące nas informacje w bazie danych CUE są niepoprawne, to możemy skontaktować się z Biurem Ubezpieczycieli Komunikacyjnych lub z firmą ubezpieczeniową, która według nas podała błędne dane.

Jakie są jeszcze inne bazy danych?

Oprócz bazy danych CUE, istnieje jeszcze Baza Danych Ubezpieczeń Komunikacyjnych (Motor Insurance Database – MID) oraz baza zawierająca dane o pojazdach skradzionych lub całkowicie zniszczonych w wyniku wypadku (Motor Insurance Anti-Fraud and Theft Register – MIAFTR). Każdy z tych rejestrów skupia się na konkretnym rodzaju ubezpieczenia i elemencie procesu likwidacji szkody.

Baza danych ubezpieczeń komunikacyjnych

Baza danych ubezpieczeń komunikacyjnych to w języku angielskim Motor Insurance Database (MID). Jak nazwa wskazuje, baza ta zawiera informacje dotyczące wszystkich ubezpieczonych pojazdów w Wielkiej Brytanii oraz – podobnie jak w przypadku bazy CUE – prowadzona jest przez Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Zarówno DVLA jak i policja wykorzystują dane udostępnione przez bazę danych MID, w celu egzekwowania przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Najczęstszym użytkownikiem tej bazy danych jest właśnie policja wykonująca ponad dwa miliony zapytań miesięcznie. Dzięki niej funkcjonariusze mogą zidentyfikować i zatrzymać nieubezpieczone pojazdy, przejmując około 115 tys. samochodów, ciężarówek i motocykli rocznie.

Tak jak w przypadku bazy CUE, możemy bezpłatnie sprawdzić w internecie, czy nasz pojazd jest ubezpieczony. Wystarczy odwiedzić stronę Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych i wpisać numer rejestracyjny swojego pojazdu. Następnie pojawi się okno potwierdzające markę i model pojazdu z informacją, czy jest ubezpieczony, czy nie.

Istnieje kilka przyczyn, dla których pojazd może nie pojawiać się w Bazie danych ubezpieczeń komunikacyjnych. Są to:

  • Wycofanie pojazdu z ruchu (Statutory Off-Road Notice)
  • Wystąpienie błędu w ubezpieczeniu pojazdu, więc polisa nie ukaże się w bazie danych

Jeśli jesteśmy pewni, że nasze auto jest ubezpieczone, a mimo to polisa nie widnieje w bazie danych, to może oznaczać, że dane rejestracyjne w polisie nie są poprawne. Częstą pomyłką jest na przykład wpisanie zero zamiast litery „O” i na odwrót, a także pomieszanie liter, które brzmią podobnie, na przykład „F” i „S” lub „M” i „N”. W tym przypadku, nasz pojazd ukaże się w rejestrze kilka dni po tym, jak ubezpieczyciel zaktualizuje informacje.

Możemy też odwiedzić stronę Bazy danych ubezpieczeń komunikacyjnych, żeby sprawdzić, czy drugi pojazd, który brał udział w wypadku jest ubezpieczony. Podobnie jak w poprzednim przypadku, wystarczy wpisać podstawowe dane, ale tu trzeba będzie dodatkowo uiścić dodatkową niewielką opłatę, zanim uzyskamy dostęp do informacji.

Jadąc samochodem bez ważnej polisy, możemy otrzymać jedną z następujących kar:

  • Mandat w wysokości 300 funtów
  • Sześć punktów karnych
  • Wyrok sądowy
  • Konfiskata pojazdu

W przypadku konfiskaty musimy zapłacić karę w wysokości 150 funtów, aby odzyskać auto; dodatkową konsekwencją może być podwyżka składki.

Baza danych pojazdów skradzionych lub całkowicie zniszczonych w wyniku wypadku

Kolejną ważną bazą danych wykorzystywaną do walki z oszustwami ubezpieczeniowymi jest Baza danych pojazdów skradzionych lub całkowicie zniszczonych w wyniku wypadku (Motor Insurers Anti-Fraud and Theft Register).

Służy ona do monitorowania, co dzieje się z pojazdami poddanymi kasacji w celach ubezpieczeniowych, a także do odnalezienia i odzyskania skradzionych pojazdów.

Dostęp do bazy danych mają tylko subskrybenci, w tym policja, firmy ubezpieczeniowe oraz osoby pracujące dla subskrybentów.

Podsumowanie

Aby skutecznie przeciwdziałać oszustwom ubezpieczeniowym, w Wielkiej Brytanii utworzono kilka baz danych – takich jak Baza ubezpieczeń komunikacyjnych, Baza danych pojazdów skradzionych lub całkowicie zniszczonych w wyniku wypadku oraz Baza wymiany danych dotyczących szkód i oceny ryzyka – pozwalających na śledzenie przebiegu ubezpieczenia posiadaczy polisy. Baza CUE stanowi rejestr wszystkich zdarzeń związanych z pojazdami, domami, podróżami czy uszczerbkiem na zdrowiu zgłoszonych brytyjskim firmom ubezpieczeniowym. W bazie znajduje się około 34 milionów zapisów zawierających informacje dotyczące zgłaszanych zdarzeń – niezależnie od tego, czy sama szkoda została zgłoszona – i obejmuje wszystkie wydarzenia, od tych niewielkich, takich jak uszkodzenie przednich lamp samochodu, do bardziej poważnych, jak na przykład kradzież czy uszkodzenie ciała.

Baza CUE może bezpośrednio wpłynąć na koszt ubezpieczenia, ponieważ ubezpieczyciele wykorzystują zawarte w niej dane do obliczenia wysokości składki. Ponadto niezawiadomienie firmy ubezpieczeniowej o zdarzeniu może zostać sklasyfikowane jako „niezgłoszenie”, co stanowi rodzaj oszustwa ubezpieczeniowego, w wyniku którego, w przyszłości za ubezpieczenie zapłacimy więcej.

Chcąc sprawdzić, jakie dotyczące nas informacje znajdują się w bazie danych CUE, wystarczy wypełnić formularz udostępnienia danych o podmiocie na stronie Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Po otrzymaniu informacji o zdarzeniu, dane pozostaną w bazie przez 6 lat. Wyjątkiem są sytuacje, gdy zgłoszenie lub zapis w dokumencie klienta w bazie CUE okaże się błędne. Wówczas można je usunąć kontaktując się z Biurem Ubezpieczycieli Komunikacyjnych lub firmą ubezpieczeniową, która według nas podała błędne dane.

Udostępnij