Czym jest kurs „Speed Awareness”?

W Zjednoczonym Królestwie jest około 3 600 radarów, ale nie powstrzymuje to kierowców od przekraczania prędkości. Każdego roku miliony kierowców przekraczają dozwoloną prędkość.

Radary pojawiły się w Wielkiej Brytanii po raz pierwszy 30 lat temu i od tego czasu wywołują kontrowersje. Ich oponenci twierdzą, że istnieją one tylko po to, by generować przychody, a nie poprawiać bezpieczeństwo na drogach, ponieważ kierowcy złapani na przekraczaniu prędkości płacą słone mandaty w wysokości co najmniej 100 funtów.

Ich zwolennicy z kolei mówią, że poprawiają one bezpieczeństwo i że pieniądze, jakie przynoszą z tytułu mandatów, wykorzystywane są na naprawy dziur i wybojów, poprawy sygnalizacji świetlnej i organizacji kursów „Speed Awareness”.

Jeśli złapano cię na przekroczeniu prędkości, być może zaproponowano ci udział w kursie „Speed Awareness” zamiast mandatu i trzech punktów karnych w prawie jazdy. W tym artykule wyjaśnimy czym jest kurs „Speed Awareness” i odpowiemy na niektóre pytania, które możesz mieć w związku z kursem.

Jak wygląda kurs „Speed Awareness”?

Znany także jako „kurs świadomości kierowcy” (ang. driver awareness course), kurs „Speed Awareness” jest czasem proponowany kierowcom, którzy dopuścili się drobnych wykroczeń.

Zamiast otrzymania punktów karnych w prawie jazdy, mandatu czy wezwania do sądu, możesz wziąć udział w jednym z takich kursów i dowiedzieć się, jak być lepszym kierowcą.

Kontynuuj czytanie, by dowiedzieć się więcej nt. kursu „Speed Awareness”.

Czego można się nauczyć na kursach „Speed Awareness”?

Kursy świadomości prędkości opracowane są po to, by edukować kierowców o konsekwencjach przekraczania prędkości i zapobiegać ponownym przewinieniom. Niektórzy kierowcy wolą kurs od punktów karnych, mandatu czy wezwania do sądu.

Kursy trwają zazwyczaj między dwie a cztery godziny i, jak wspomniano w poprzedniej części, prowadzone są przez niezależne firmy, takie jak AA. Możesz wziąć w nich udział online albo uczestniczyć w zajęciach odbywających się w sali lekcyjnej, w grupach liczących między 15 a 25 osób.

Kierowcy uczą się o potencjalnym wpływie dużej prędkości na innych użytkowników dróg i koncentruje się na odświeżeniu ich znajomości kodeksu drogowego, omawiając tematy takie jak:

 • droga hamowania w zależności od prędkości,
 • świadomość otoczenia,
 • ograniczenia prędkości na drogach różnych kategorii,
 • potencjalne konsekwencje przekraczania prędkości,

Kurs uczy także praktyk bezpiecznej jazdy, ma na celu zwiększenie świadomości zagrożeń, przeszkód i innych niebezpieczeństw i informuje, jak zachować bezpieczeństwo pośród innych kierowców i w każdych warunkach.

W ramach kursu trzeba się również zastanowić nad tym, dlaczego przekroczyło się prędkość, a prowadzący kurs zachęci do podzielenia się swoim doświadczeniem z resztą grupy.

O ile nie musisz podchodzić czy zdawać żadnego egzaminu, ani też podchodzić do żadnej jazdy, to w czasie kursu musisz wykazać się pozytywnym podejściem, uczestnicząc w dyskusjach grupowych i wchodząc w interakcje z prowadzącym.

Kto może uczestniczyć w kursie „Speed Awareness”?

Jeśli za przekroczenie prędkości zatrzymała cię policja lub zarejestrował cię radar, pocztą otrzymasz informację o wszczęciu postępowania (ang. Notice of Intended Prosecution) oraz decyzję z tytułu art. 172 (ang. Section 172 Notice). Pisma te, wysyłane zazwyczaj w ciągu 14 dni, powiadomią cię o szczegółach wykroczenia i jego konsekwencjach.

Musisz wypełnić i odesłać decyzję z tytułu art. 172 wskazując kierowcę samochodu, a w niektórych przypadkach będziesz mieć wybór spośród trzech opcji:

 1. opłacenie mandatu + trzy punkty karne w prawie jazdy,
 2. udział w kursie „Speed Awareness”,
 3. postępowanie sądowe

Nie każdy dostanie możliwość udziału w kursie świadomości prędkości; możesz się zakwalifikować w następujących okolicznościach:

 • policja zaproponowała ci takie rozwiązanie,
 • to twoje pierwsze wykroczenie związane z przekroczeniem prędkości lub nie złapano cię w ciągu ostatnich trzech lat,
 • nie popełniono żadnych innych wykroczeń w tym samym czasie, kiedy załapano cię za przekroczenie prędkości,
 • przekroczono prędkość w ramach limitów dozwolonych na kursie (w zależności od konkretnych zasad ustalonych przez policję):

a. przy ograniczeniu prędkości do 20 mil na godzinę twoja prędkość wyniosła między 24 a 31 mil na godzinę
b. przy ograniczeniu prędkości do 30 mil na godzinę twoja prędkość wyniosła między 35 a 42 mile na godzinę
c. przy ograniczeniu prędkości do 40 mil na godzinę twoja prędkość wyniosła między 46 a 53 mile na godzinę
d. przy ograniczeniu prędkości do 50 mil na godzinę twoja prędkość wyniosła między 57 a 64 mile na godzinę
e. przy ograniczeniu prędkości do 60 mil na godzinę twoja prędkość wyniosła między 68 a 75 mil na godzinę
f. przy ograniczeniu prędkości do 70 mil na godzinę twoja prędkość wyniosła między 79 a 86 mil na godzinę

Warto pamiętać, że nawet jeśli spełniasz powyższe kryteria, możesz nie dostać szansy na udział w kursie świadomości prędkości, ponieważ nie wszystkie jednostki policji biorą udział w programie.

Jeśli złapano cię na znacznym przekroczeniu prędkości, nie dostaniesz szansy na udział w kursie świadomości prędkości. Zamiast tego trzeba będzie zapłacić mandat; dostaniesz też trzy punkty karne w prawie jazdy, a nawet możesz otrzymać wezwanie do sądu, w zależności od tego, z jaką prędkością poruszał się pojazd.

Czy udział w kursie „Speed Awareness” wpłynie na moje ubezpieczenie komunikacyjne?

Kiedy wykupujesz ubezpieczenie komunikacyjne, twój ubezpieczyciel lub broker pyta o poprzednio otrzymane kary za przekroczenie prędkości lub punkty karne w prawie jazdy. Może to podnieść twoją składkę, ale masz obowiązek prawny powiedzenia prawdy. Uczestnictwo w kursie „Speed Awareness” pozwala na uniknięcie skazania i punktów, ale prawo drogowe zostaje naruszone (ang. Road Traffic Act). Niektórzy ubezpieczyciele pytają też podczas zakupu polisy, czy kierowca brał udział w kursie świadomości prędkości. Jeśli cię o to zapytają, musisz odpowiedzieć zgodnie z prawdą, aby uniknąć unieważnienia swojej polisy.

Jeśli już masz ubezpieczenie pojazdu, dobrze jest poinformować swojego ubezpieczyciela o tym, że wzięło się udział w kursie świadomości prędkości, aby nie stracić ważności polisy. Może to sprawić, że ubezpieczyciel podniesie twoją składkę, ponieważ może uznać cię za większe zagrożenie niż kierowcę, którego nie złapano na przekroczeniu prędkości.

Z drugiej strony, idąc na kurs możesz zaoszczędzić pieniądze na ubezpieczeniu samochodu. Niektórzy ubezpieczyciele mogą cię uznać za mniejsze zagrożenie, ponieważ odświeżasz swoją znajomość kodeksu drogowego i dzięki temu stajesz się bardziej bezpiecznym kierowcą.

Jakie są korzyści z udziału w kursie “Speed Awareness”?

Ograniczenia czasowe i niewygoda mogą sprawić, że uiszczenie mandatu i przyjęcie punktów karnych będą bardziej kuszące, niż siedzenie w szkolnej ławce.

Niemniej istnieje wiele korzyści z udziału w kursie, a największa z nich to brak punktów karnych w prawie jazdy. Punkty mogą nie tylko podnieść twoje składki ubezpieczeniowe, ale też za każdym razem, kiedy złapią cię na przekroczeniu prędkości, do twojego prawa jazdy dojdą trzy punkty karne. Twoje prawa jazdy może zostać zawieszone, jeśli dostaniesz 12 punktów w ciągu trzech lat lub sześć punktów w ciągu pierwszych dwóch lat po zdaniu egzaminu na prawo jazdy.

Inne korzyści z udziału w kursie „Speed Awareness” są następujące:

 • kosztuje mniej niż mandat,
 • stajesz się lepszym kierowcą,
 • jest mniejsze prawdopodobieństwo, że popełnisz inne wykroczenia na drodze

Czy można nie zaliczyć kursu świadomości prędkości?

Nie ma wprawdzie egzaminu, ale można nie zaliczyć kursu świadomości prędkości, jeśli się go przerwie, nie ukończy lub nie będzie uczestniczyć aktywnie. Prowadzący kurs podejmuje decyzję o zaliczeniu lub nie i o wyniku powiadamia policję, która przechowuje te informacje w bazie danych NDORS. Jeśli nie zaliczysz, dostaniesz trzy punkty karne, możesz też dostać wezwanie do sądu i mało prawdopodobne jest, że otrzymasz zwrot kosztów kursu.

Ile kosztuje kurs „Speed Awareness”?

Nieważne, gdzie jesteś; w całym kraju na kursie uczy się tego samego. Jednak koszt różni się w zależności od zasięgu jurysdykcji danej jednostki policji. Dzieje się tak dlatego, że firmy organizujące kursy pobierają różne opłaty, choć zazwyczaj jest to między 80 a 120 funtów.

O ile kurs kosztuje mniej więcej tyle, co mandat, o tyle rozsądnie jest wziąć w nim udział, bo nie dostaje się punktów w prawie jazdy, a niektórzy organizatorzy kursów pozwalają płacić w ratach.

Od czasu pandemii COVID-19 niektórzy kierowcy mają możliwość wziąć udział w kursie online. Koszty kursu online również się różnią, ale zazwyczaj jest to między 80 a 90 funtów, a niektóre kosztują nawet tylko 73 funty. Kursy online oznaczają też brak opłaty za przejazd, ale trzeba mieć dobre połączenie internetowe i dostęp do kamery.

Podsumowanie

Jeśli złapano cię na przekroczeniu prędkości, możesz dostać szansę udziału w kursie „Speed Awareness” zamiast mandatu i trzech punktów karnych w prawie jazdy.

Znane także jako „kursy świadomości kierowcy”, kursy te proponowane są czasami kierowcom, którzy popełnili drobne wykroczenia w ruchu drogowym.

Kursy świadomości prędkości są zaprojektowane tak, by edukować o konsekwencjach przekraczania prędkości i zapobiegać podobnym przewinieniom.

Kursy zazwyczaj trwają od dwóch do czterech godzin i prowadzone są przez niezależne firmy, takie jak AA.

Kierowcy uczeni są o wpływie, jaki przekraczanie prędkości może mieć na innych użytkowników dróg i koncentruje się na odświeżaniu ich znajomości kodeksu drogowego. Kurs uczy także bezpiecznych praktyk na drodze, ma na celu zwiększenie świadomości zagrożeń, przeszkód i innych niebezpieczeństw i uczy, jak zachować bezpieczeństwo w otoczeniu innych kierowców i niezależnie od warunków. W ramach kursu trzeba się również zastanowić nad tym, dlaczego przekroczyło się prędkość, a prowadzący kurs zachęci do podzielenia się swoim doświadczeniem z resztą grupy.

Nie każdy dostanie szansę wzięcia udziału w kursie „Speed Awareness”. Możesz się zakwalifikować tylko w następujących okolicznościach:

 • policja zaproponowała ci takie rozwiązanie,
 • to twoje pierwsze wykroczenie związane z przekroczeniem prędkości lub nie złapano cię w ciągu ostatnich trzech lat,
 • nie popełniono żadnych innych wykroczeń w czasie, kiedy załapano cię za przekroczenie prędkości,
 • przekroczono prędkość w ramach limitów dozwolonych na kursie

Jeśli znacznie przekroczono dozwoloną prędkość, to nie dostanie się szansy na wzięcie udziału w kursie świadomości prędkości.

Nawet jeśli kurs „Speed Awareness” masz za sobą, udało ci się uniknąć spawy w sądzie i punktów karnych, to wciąż złamałeś prawo o ruchu drogowym (ang. Road Traffic Act). Niektórzy ubezpieczyciele pytają też o udział w kursie przy zakupie polisy ubezpieczeniowej. W konsekwencji składka może pójść w górę, ponieważ mogą cię uznać za większe ryzyko, niż kierowcę, którego nie złapano na przekroczeniu prędkości. Z drugiej strony możesz zaoszczędzić pieniądze na ubezpieczeniu samochodu, ponieważ niektórzy ubezpieczyciele mogą uznać cię za mniejsze ryzyko, ponieważ znajomość kodeksu drogowego została odświeżona, dzięki czemu stajesz się lepszym kierowcą.

Korzyści z udziału w kursie świadomości prędkości są następujące:

 • brak punktów karnych w prawie jazdy,
 • koszt niższy niż wysokość mandatu,
 • stajesz się lepszym kierowcą,
 • mniejsze prawdopodobieństwo, że popełnisz inne wykroczenia na drodze

Nie ma wprawdzie egzaminu, ale można nie zaliczyć kursu świadomości prędkości, jeśli się go przerwie przed jego zakończeniem, nie ukończy lub nie będzie uczestniczyć aktywnie.

Koszt kursu świadomości prędkości zmienia się w zależności od tego, w której części kraju mieszkasz, ale zazwyczaj wynosi między 80 a 120 funtów. Możesz mieć możliwość uczestniczenia w kursie online, który zazwyczaj kosztuje między 80 a 90 funtów.