Czym jest ubezpieczenie na życie? Kompletny przewodnik

Czym jest ubezpieczenie na życie? Jednym słowem – to spokojny sen. Posiadając odpowiednią polisę ubezpieczenia na życie możemy pomóc tym, na których najbardziej nam zależy, nawet kiedy już nas przy nich nie będzie.

Na czym więc ubezpieczenie na życie polega? Wyjaśnijmy.

Czym jest ubezpieczenie na życie i na czym polega?

Polisa na życie to zabezpieczenie finansowe dla rodziny w przypadku śmierci ubezpieczonego bądź diagnozy u niego choroby terminalnej.

Warto pomyśleć o polisie na życie, jeśli zaczynamy nowy etap w swoim życiu, na przykład kupując dom, zakładając rodzinę lub zaczynając nową pracę.

A nawet jeśli nic takiego w naszym życiu się nie dzieje, to ubezpieczenie na życie wciąż jest dobrym pomysłem, gdyż może pomóc pokryć niektóre koszty, np. pogrzebu lub inne nieprzewidziane koszty powstałe po stracie członka rodziny (np. odsetki, inne ubezpieczenia, które opłacała ta osoba, prawnicy itd.)

Proces zakładania polisy jest stosunkowo prosty. Polega on na uzgodnieniu z firmą ubezpieczeniową warunków polisy i płaceniu miesięcznych składek. Ubezpieczyciel w zamian zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania w przypadku naszej śmierci bądź choroby terminalnej.

Ubezpieczenie na życie – wszystko, co warto wiedzieć

Jaki jest główny cel ubezpieczenia na życie?

Polisa na życie daje gwarancję, że po naszej śmierci, nasi najbliżsi będą zabezpieczeni finansowo.

Bezpieczeństwo, które zapewnia jest szczególnie ważne, jeśli mamy kredyt hipoteczny lub inne zobowiązania finansowe, gdyż dzięki ubezpieczeniu nasza rodzina nie zostanie z ogromnym finansowym ciężarem. Ponadto, pomoże im spokojnie przeżyć każdy miesiąc, kiedy nas już nie będzie.

Jakie są korzyści ubezpieczenia na życie?

Korzyści polisy na życie koncentrują się wokół tej samej zasady: wpłacając teraz regularne składki, możemy zapewnić naszej rodzinie bezpieczeństwo finansowe po naszej śmierci.

Ubezpieczenie pokryje różne koszty, w tym:

• Spłata kredytu hipotecznego
• Koszty pogrzebu
• Miesięczne opłaty
• Koszty edukacji dzieci

Możemy też zdecydować się na ubezpieczenie od chorób krytycznych, które pomoże zapewnić stabilność finansową rodzinie w przypadku, gdy poważnie zachorujemy.

Jak działa ubezpieczenie na życie?

Polisa na życie wypłaca świadczenie beneficjentom na jeden z dwóch sposobów:

• W ramach jednorazowej kwoty
• W formie regularnych płatności

Zdecydowanie popularniejsza jest pierwsza opcja – polisa na życie wypłacająca jednorazowo ustaloną kwotę.

Posiadając ubezpieczenie na życie możemy dodatkowo wskazać imiennie beneficjentów polisy. Zazwyczaj beneficjentami są członkowie rodziny, ale nie zawsze tak musi być. Kto tym beneficjentem będzie zależy wyłącznie od nas. Jeżeli beneficjentów jest kilku, rolą właściciela polisy jest podział (procentowy) kwoty ubezpieczenia. Takie upoważnienie do odbioru środków z polisy tworzymy poprzez zarząd powierniczy.

Czym są polisy ubezpieczeniowe na życie?

Polisy ubezpieczeniowe na życie to umowy prawne między nami, a firmą ubezpieczeniową, na mocy których my wyrażamy zgodę na opłacanie regularnych płatności (składek), w zamian za świadczenie, które zostanie wypłacone, zgodnie z uzgodnionymi warunkami. Polisy działają w oparciu o ocenę ryzyka. Ogólnie rzecz biorąc, im wyższe ryzyko dla firmy ubezpieczeniowej, tym wyższa składka do zapłaty.

Przykładowe kluczowe kwestie, które ubezpieczyciele biorą pod uwagę w ocenie ryzyka to:

Wiek: Ogólna zasada brzmi: im starszy jest ubezpieczony, tym wyższą składkę zapłaci.
Stan zdrowia: Wcześniej nabyte choroby mogą także zwiększyć wysokość składki.
Styl życia: Palenie tytoniu oraz spożywanie dużych ilości alkoholu są związane z krótszą długością życia, dlatego będą miały ogromne znaczenie przy ustalaniu składki.

Po określeniu ryzyka ubezpieczeniowego, kolejnym krokiem będzie wybór odpowiedniego zakresu ochrony. Nie wszystkie polisy ubezpieczenia na życie są takie same – na całe szczęście! Oznacza to, że na rynku możemy znaleźć różne opcje do wyboru.

Warto też zaznaczyć, że polisy na życie działają inaczej niż innego rodzaju ubezpieczenia. Możemy posiadać wiele polis na życie w tym samym czasie, jeśli odpowiada to naszym potrzebom.

Różne rodzaje ubezpieczeń na życie

Ubezpieczenie na życie jest podzielone na dwie główne kategorie: terminowe ubezpieczenie na życie oraz ubezpieczenie na całe życie.

Terminowe ubezpieczenie na życie (Term life insurance)

Jak wskazuje nazwa, terminowe ubezpieczenie na życie trwa przez określony okres czasu. Oznacza to, że polisa wypłaci świadczenie w przypadku śmierci lub choroby terminalnej, która nastąpiła w trakcie trwania polisy. Jeśli po tym okresie nadal potrzebujemy ochrony ubezpieczeniowej, to będziemy musieli założyć nową polisę.

Długość tego okresu będzie określona w umowie zawartej z firmą ubezpieczeniową podczas zakładania polisy.

Terminowe ubezpieczenia na życie są zwykle tańsze, więc jeśli chcemy zaoszczędzić na miesięcznych składkach, to może to być dobra opcja dla nas.

Ubezpieczenie na całe życie (Whole life insurance)

Jeśli zdecydujemy się na bezterminowe ubezpieczenie, to nasi najbliżsi otrzymają świadczenie niezależnie od tego, kiedy dojdzie do naszej śmierci. Polisa ta obejmuje ochroną całe nasze życie.

Kto powinien ubezpieczyć się na życie?

Polisa na życie może okazać się przydatna dla każdej rodziny, ale ważne jest, aby porównać miesięczne koszty składek z faktycznymi korzyściami, które ubezpieczenie nam zagwarantuje.

Ubezpieczenie na życie będzie na pewno dobrą opcją dla osób, które:

 • jedynym żywicielem rodziny.
 • Mają małżonka/ę lub partnera/kę i chcą, aby po swojej śmierci mogli oni cieszyć się tym samym stylem życia, który obecnie prowadzą.
 • Właśnie kupiły dom. Posiadanie polisy na życie nie jest obowiązkowe, aby otrzymać kredyt hipoteczny, ale warto wziąć ją pod uwagę, ponieważ świadczenie wypłacone z polisy może pomóc rodzinie spłacać raty kredytowe. Dowiedz się więcej o ubezpieczeniach na życie do kredytu hipotecznego tutaj.
 • Zostali rodzicami. Od natychmiastowych kosztów do czesnego za studia – istnieje mnóstwo kwestii finansowych, które trzeba wziąć pod uwagę mając dziecko. Ubezpieczenie na życie to jeden ze sposobów, aby pozbyć się stresu planując niepewną przyszłość.
 • Prowadzą własną działalność gospodarczą. Posiadanie polisy na życie może wspomóc finansowo rodzinę po naszej śmierci, zanim podjęte zostaną decyzje, czy firma zostanie przejęta czy też sprzedana. Kwestię śmierci lub choroby terminalnej trzeba także omówić, kiedy zakładamy działalność gospodarczą z partnerem biznesowym. Ważne jest wówczas zaplanowanie strategii, na wypadek gdyby cokolwiek stało się któremukolwiek z partnerów.

Mając ubezpieczenie na życie, warto je zweryfikować, gdy w naszym życiu zachodzą poważne zmiany, na przykład, kiedy przeprowadzamy się lub powiększamy rodzinę.

Jakiego rodzaju ubezpieczenie na życie jest mi potrzebne?

Jak już wspomnieliśmy, ubezpieczenia na życie mogą być przeróżne i to, które nam pasuje niekoniecznie będzie odpowiednie dla kogoś innego.

Aby sprawdzić, jak dostosować ubezpieczenie do swojej sytuacji, zapoznaj się z poniższym podstawowym przewodnikiem:

Określ swoje potrzeby

Pytania, które warto sobie zadać:

 1. Jakie są obecne potrzeby finansowe mojej rodziny?
 2. Ile wynosi obecnie moje zadłużenie, w tym kredyt hipoteczny (jeśli go posiadasz)?
 3. Jakie są przyszłe potrzeby finansowe mojej rodziny?
 4. W jaki sposób obecne i przyszłe potrzeby finansowe mojej rodziny będą zaspokojone, gdy mnie już nie będzie?
 5. Czy potrzeby te zmniejszą się w miarę upływu czasu i zmiany sytuacji, na przykład kiedy moje dzieci wyprowadzą się z domu?
 6. Czy moja rodzina bardziej skorzysta z jednorazowej płatności, czy też regularnych wypłat świadczenia?

Weź pod uwagę swój budżet

Wybór odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej to kwestia znalezienia równowagi między obecną, a przyszłą sytuacją finansową. Ile środków z mojego miesięcznego budżetu mogę teraz przeznaczyć na ubezpieczenie na życie? Jakiego poziomu ochrony ubezpieczeniowej potrzebuję na przyszłość?

Jeśli chcemy, aby nasza polisa kosztowała mniej, to warto zdecydować się na terminowe ubezpieczenie.

Chcąc zaś cieszyć się optymalną ochroną ubezpieczeniową, najlepiej wybrać ubezpieczenie na całe życie.

Pamiętajmy też, że im większe ryzyko ubezpieczeniowe, tym więcej zapłacimy za składki.

Wybierz firmę ubezpieczeniową cieszącą się dobrą renomą

Polisę na życie możemy założyć w wielu miejscach, takich jak:

 • Broker ubezpieczeń na życie, którego praca polega na znalezieniu nam najlepszej polisy ubezpieczeniowej, odpowiadającej naszym potrzebom
 • Firma ubezpieczeniowa oferująca polisy na życie – czyli firma, która bezpośrednio sprzedaje ubezpieczenia
 • Doradca finansowy, który zapozna się z naszą sytuacją finansową i udzieli odpowiedniej porady
 • Broker kredytowy, który znajduje dla nas potencjalne oferty kredytów hipotecznych

Przy tak wielu opcjach, trudno zdecydować, od czego tak naprawdę zacząć.

Jeśli potrzebujesz porady, skontaktuj się z naszymi brokerami, a my wyjaśnimy Ci wszystko, co musisz wiedzieć.

Krótkie podsumowanie

Mimo, iż nie lubimy o tym myśleć, życie potrafi czasami zaskoczyć nas różnego rodzaju sytuacjami. Najlepszym sposobem, aby być przygotowanym na tego typu niespodzianki, to jak najwięcej zaplanować na niepewną przyszłość finansową.

Ubezpieczenie na życie może nam w tym pomóc, szczególnie gdy powiększamy rodzinę, mamy kredyt hipoteczny do spłacenia lub gdy utrzymujemy finansowo inne osoby.

Płacąc miesięczne składki firmie ubezpieczeniowej teraz, wiemy, że w przypadku naszej śmierci, nasi najbliżsi otrzymają świadczenie w formie jednorazowej kwoty lub regularnych płatności.

Aby znaleźć odpowiednie ubezpieczenie na życie dopasowane do naszych potrzeb, musimy wziąć pod uwagę naszą sytuację, czynniki ryzyka oraz budżet. Ważne też jest, żeby porozmawiać z właściwymi osobami.