Jak obliczyć koszt odbudowy domu

Koszt odbudowy domu to szacunkowa cena całkowitej odbudowy nieruchomości od podstaw. Choć ta wiedza może wydawać się zbędna, to niestety bywa ważna, jeśli na przykład dom zostanie zniszczony przez pożar, powódź lub inną katastrofę. Twój …

Koszt odbudowy domu to szacunkowa cena całkowitej odbudowy nieruchomości od podstaw.

Choć ta wiedza może wydawać się zbędna, to niestety bywa ważna, jeśli na przykład dom zostanie zniszczony przez pożar, powódź lub inną katastrofę.

Twój ubezpieczyciel musi znać szacunkowy koszt odbudowy domu, aby mógł zaoferować Ci dokładną polisę za odpowiednią cenę. W takim przypadku, jeśli Twój dom zostanie zniszczony, zostaniesz objęty ubezpieczeniem i będziesz mógł go odbudować.

Przyjrzymy się kosztom odbudowy, czym są, na czym się opierają i jak są obliczane.

Jak obliczyć koszt odbudowy domu?

Koszt odbudowy domu można obliczyć zlecając geodecie wykonanie ekspertyzy lub korzystając z internetowego kalkulatora kosztów odbudowy. Jeśli Ty lub poprzedni właściciele domu zrobiliście to wcześniej, możecie znaleźć koszt odbudowy swojego domu:

 • w aktach własności nieruchomości
 • w raporcie z wyceny kredytu hipotecznego
 • w dokumentach ubezpieczeniowych budynku.

Całkowity koszt odbudowy domu opiera się na kilku czynnikach, m.in:

 • koszt wymaganej pracy
 • koszt użytych materiałów
 • typ i styl nieruchomości
 • wielkość nieruchomości
 • wiek nieruchomości.

Przejdźmy do sedna i poznajmy różnicę pomiędzy kosztem odbudowy a wartością rynkową nieruchomości.

Czy koszt odbudowy różni się od wartości rynkowej?

Koszt odbudowy domu różni się od wartości rynkowej nieruchomości.

Wartość rynkowa określa, ile kosztowałby zakup domu i bierze pod uwagę takie czynniki jak ziemia, lokalizacja, szkoły, lokalne statystyki dotyczące przestępczości, okoliczna infrastrukturę itp.

Natomiast koszt odbudowy uwzględnia koszt odbudowy domu od podstaw w przypadku jego zniszczenia, biorąc pod uwagę koszty materiałów, honorariów, pracy, oczyszczenia terenu itp.

Dlatego koszt odbudowy nieruchomości jest prawie zawsze będzie niższy niż wartość rynkowa, ponieważ wartość rynkowa obejmuje koszty budowy, a także inne czynniki, które dodają wartości do nieruchomości.

Jedynym przypadkiem, gdy wartość rynkowa może być niższa niż koszt odbudowy jest sytuacja, gdy ziemia, na której zbudowana jest nieruchomość, jest warta więcej niż nieruchomość, co może się zdarzyć, gdy obszar zostanie opuszczony.

Dlaczego muszę wiedzieć, ile kosztowałoby odbudowanie mojego domu?

Należy znać koszt odbudowy domu, aby móc uzyskać oferty ubezpieczenia budynków i polisy od ubezpieczycieli. Na podstawie tych szacunków mogą oni ustalić, ile należy zapłacić za ubezpieczenie konstrukcji domu.

Mimo że wykupienie ubezpieczenia budynków nie jest wymagane prawnie, większość podmiotów udzielających kredytów hipotecznych nie zaoferuje Ci kredytu hipotecznego, jeśli go nie posiadasz. W mało prawdopodobnym przypadku całkowitego zniszczenia domu, kredytodawca musi wiedzieć, że jego inwestycja w nieruchomość jest bezpieczna i zabezpieczona finansowo, co gwarantuje ubezpieczenie budynków.

Co się stanie, jeśli zaniżę lub zawyżę koszty odbudowy mojego domu?

Niedoszacowanie lub przeszacowanie kosztów odbudowy domu może wiązać się z dodatkowymi kosztami napraw lub opłatami ubezpieczeniowymi.

Jeśli podasz wyższy koszt odbudowy swojego domu, zapłacisz więcej za składkę na ubezpieczenie budynku. Twój ubezpieczyciel zaoferuje Ci oferty i polisy oparte na Twoich wyliczeniach. Dlatego, jeśli zawyżysz koszt odbudowy, składka ubezpieczenia będzie wyższa.

Jeśli zaniżysz koszt odbudowy swojego domu, ryzykujesz, że nie będziesz miał wystarczającej ochrony ubezpieczeniowej, gdy będziesz musiał zapłacić za jego odbudowę. Mimo że składki ubezpieczeniowe będą niższe, będziesz musiał pokryć wszelkie koszty, które nie zostały pokryte przez ubezpieczyciela, a które mogą wynosić dziesiątki lub nawet setki tysięcy, więc niedoubezpieczenie domu może być bardzo kosztowne.

Jakie inne czynniki mogą wpłynąć na koszt odbudowy mojego domu?

Inne czynniki, które mogą wpłynąć na koszt odbudowy domu, mogą obejmować wszelkie specjalistyczne materiały użyte do jego budowy, takie jak dach kryty strzechą lub izolowane ściany z cegły. Jest to szczególnie istotne, jeśli Twój dom jest konstrukcją niestandardową, czyli np. jest wykonany z drewna lub prefabrykowanych bloków betonowych.

Ponadto, jeśli mieszkasz w mieszkaniu lub apartamencie, mogą pojawić się dodatkowe koszty uzależnione od położenia Twojej nieruchomości.

Mieszkanie w środkowej części bloku będzie bardziej skomplikowane do odbudowy niż mieszkanie położone na parterze.

Jak obliczyć koszt odbudowy nieruchomości

Najprostszym sposobem obliczenia kosztów odbudowy nieruchomości jest użycie kalkulatora odbudowy. Takie narzędzia są zazwyczaj bezpłatne i uwzględniają wielkość nieruchomości, wiek, lokalizację, cechy, wartość rynkową itp. w celu oszacowania kosztów odbudowy nieruchomości.

Jednak nie są w 100% dokładne, więc rzeczywiste koszty mogą różnić się od uzyskanych wyników.

Możesz również opłacić rzeczoznawcę, który osobiście przeprowadzi wycenę. Rzeczoznawca dokładnie obejrzy Twoją nieruchomość, aby ustalić koszt odbudowy. Wycena rzeczoznawcy kosztuje, ale zazwyczaj jest znacznie dokładniejsza niż kalkulator online. Pamiętaj, aby wybrać certyfikowanego rzeczoznawcę (przez RICS lub podobną organizację), aby uzyskać dokładną wycenę od licencjonowanego profesjonalisty.

Powinieneś również znaleźć koszt odbudowy domu w aktach własności, raporcie z wyceny hipoteki lub dokumentach ubezpieczeniowych budynku.

Należy jednak sprawdzić, kiedy dokonano ostatniego oszacowania, ponieważ od tego czasu mogły nastąpić zmiany w nieruchomości, a koszty materiałów i pracy również mogły ulec zmianie.

Jak zmierzyć powierzchnię domu w metrach kwadratowych?

Wiedza o tym, jaka jest powierzchnia Twojego domu w metrach kwadratowych, jest kluczowym czynnikiem pozwalającym uzyskać dokładne oszacowanie kosztów odbudowy. Zobaczmy, jak krok po kroku zmierzyć powierzchnię podłogi, aby określić dokładny rozmiar domu:

 • Weź taśmę mierniczą, która mierzy w metrach i centymetrach.
 • Zmierz długość i szerokość pomieszczenia.
 • Pomnóż te dwie liczby, aby uzyskać całkowitą powierzchnię tego pomieszczenia.
 • Jeśli pomieszczenie ma nietypowy kształt, podziel je na pojedyncze prostokąty, oblicz powierzchnię każdego z nich (mnożąc długość przez szerokość, a następnie dodaj powierzchnie wszystkich prostokątów).
 • Powtórz powyższe kroki dla każdego pomieszczenia i korytarza w Twoim domu.
 • Po wykonaniu tej czynności dla każdego pomieszczenia, dodaj wszystkie powierzchnia, a poznasz całkowity rozmiar Twojego domu w metrach kwadratowych.

Co zrobić, jeśli dokonam zmian w swoim domu?

Jeśli dokonasz znaczących zmian w swoim domu, powinieneś ponownie oszacować koszty odbudowy i poinformować ubezpieczyciela o ich zmianie.

Na przykład, jeśli wybudujesz dobudówkę, nowy garaż lub dokonasz adaptacji poddasza, koszty odbudowy wzrosną i będziesz musiał dokonać nowej wyceny. Analogicznie, jeśli zburzysz budynek gospodarczy, aby zrobić więcej miejsca na ogród, koszty odbudowy spadną i będziesz potrzebował nowej wyceny, aby nie przepłacić za ubezpieczenie.

Często zadawane pytania

Gdzie mogę znaleźć poprzednie szacunki kosztów odbudowy?

Poprzednie szacunki kosztów odbudowy można zazwyczaj znaleźć w:

 • raporcie z wyceny kredytu hipotecznego
 • aktach własności nieruchomości
 • dokumentach ubezpieczeniowych budynków.

Czy powinienem uzyskać profesjonalną wycenę kosztów odbudowy?

Profesjonalna wycena kosztów przebudowy przeprowadzona przez biegłego rzeczoznawcę zwykle kosztuje kilkaset funtów. Koszt może być jednak znacznie wyższy, w zależności od geodety i wielkości nieruchomości.

Decyzja o tym, czy zapłacić za wycenę, czy skorzystać z kalkulatora online, zależy od kwestii finansowych. Są też kwestie finansowe związane z korzystaniem z kalkulatora online i otrzymaniem nieprecyzyjnych szacunków. Jak widzieliśmy, konsekwencje finansowe mogą być katastrofalne, jeśli zawyżysz lub zaniżysz koszt odbudowy.

Warto zapłacić za profesjonalną wycenę, jeśli tylko można sobie na to pozwolić, ponieważ powinna być bardziej dokładna. Jeśli nie możesz sobie na nią pozwolić, skorzystaj z kilku kalkulatorów online i upewnij się, że wszystkie podają podobne kwoty.

Czy odbudowa zabytkowych budynków kosztuje więcej?

Odbudowa budynków wpisanych na listę zabytków zazwyczaj kosztuje więcej niż odbudowa zwykłych budynków. Wynika to z faktu, że do ich odbudowy często potrzebne są specjalistyczne materiały i fachowcy.

Jeśli mieszkasz w budynku zabytkowym, powinieneś uzyskać profesjonalną wycenę kosztów odbudowy od uprawnionego geodety, ponieważ prawdopodobnie wystąpią koszty, których nie uwzględni ogólny kalkulator internetowy.

W zależności od rodzaju budynku zabytkowego, w którym mieszkasz, w szacowaniu kosztów odbudowy może brać udział także lokalna rada. W przypadku odbudowy może ona nawet wnieść swój wkład w jej przebieg.

Czy potrzebuję ubezpieczenia budynku?

Ubezpieczenie budynku jest częścią składową ubezpieczenia domu. Nie jest wymagane przez prawo, ale większość brokerów hipotecznych nie zaoferuje Ci kredytu hipotecznego, jeśli nie masz ubezpieczenia budynku.

Jeśli nie masz kredytu hipotecznego i żaden pośrednik nie wymaga jego uzyskania, nadal warto wykupić ubezpieczenie budynku, ponieważ chroni ono strukturę Twojego domu przed szkodami spowodowanymi przez ogień, powodzie, burze, wandalizm i (czasami) osiadanie gruntu, a przecież wszystkie te zjawiska są poza Twoją kontrolą.

Ile kosztuje ubezpieczenie budynku?

Koszty ubezpieczenia budynku zależą od kilku czynników, w tym od kosztów odbudowy. Nie ma stałej stawki za ubezpieczenie budynków, ponieważ w grę wchodzi zbyt wiele zmiennych. Jednak średni koszt ubezpieczenia budynków w Wielkiej Brytanii wynosi 111 funtów rocznie (dane z 2023 roku) – to niewielka cena za ochronę Twojej własności.

Podsumowanie

Aby obliczyć koszt odbudowy domu, można albo zapłacić za usługi biegłego geodety, który przeprowadzi oględziny i przedstawi szacunkowe dane, albo skorzystać z internetowego kalkulatora kosztów odbudowy. Ostatni kosztorys powinieneś być w stanie znaleźć w akcie własności, ale może on wymagać uaktualnienia.

Znajomość dokładnego kosztu odbudowy domu jest ważna, gdyż pozwala upewnić się, że płacimy odpowiednią kwotę za ubezpieczenie. Jeśli nie doszacujesz kosztów odbudowy, możesz być zmuszony do dopłacenia olbrzymiej kwoty podczas odbudowy nieruchomości. Jeśli zawyżysz koszt odbudowy, zapłacisz za dużo za ubezpieczenie. Należy więc upewnić się, że koszty odbudowy są aktualne, aby zagwarantować ochronę domu i swoich finansów.

Udostępnij