Jak obliczyć podatek od wypłaty w UK?

Zarabiając w Wielkiej Brytanii jesteśmy zobowiązani do zapłacenia Income Tax, czyli podatku dochodowego. Opodatkowaniu podlegają wszystkie źródła dochodu poza określonymi w prawie wyjątkami — oznacza to, że podatkiem objęte są między innymi zarobki uzyskane w ramach wynajmu nieruchomości, niektóre zasiłki, ale też najczęstszy przypadek, czyli wynagrodzenie za wykonywaną pracę. To właśnie tym ostatnim przykładem zajmiemy się w poniższym artykule: przyjrzymy się, jak obliczyć podatek dochodowy, kiedy i w jaki sposób należy go uregulować, a także ile wynosi kwota wolna od podatku w UK.

Jak rozliczyć się z podatku dochodowego w UK?

Pracownicy

W przypadku osób zatrudnionych za obliczenie i odprowadzenie podatku dochodowego w UK odpowiada pracodawca. W tym celu odlicza w systemie PAYE (Pay As You Earn) składkę na ubezpieczenie społeczne (National Insurance) i podatek dochodowy (Income Tax) – wynagrodzenie wypłacane pracownikowi jest więc już kwotą pozostałą po opłaceniu tych należności. Wysokość odliczanego podatku zależna jest od kodu podatkowego właściwego dla danej osoby.

Jeśli chcemy sprawdzić należności podatkowe lub zweryfikować, czy nie mamy nadpłaconego podatku, na stronie rządowej dostępne jest narzędzie, z którego można skorzystać, by oszacować wysokość należnych składek na Income Tax i National Insurance w obecnym roku podatkowym (6 kwietnia 2023 – 5 kwietnia 2024).

Self-employed

Jeśli dochód osiągamy np. w ramach działalności self-employed (samozatrudnienie) lub z innego źródła niepodlegającego rozliczeniu w systemie PAYE (np. zyski z wynajmu) podatek dochodowy oraz składki National Insurance zapłacimy w Wielkiej Brytanii przez Self Assessment, co wymaga wypełnienia i złożenia zeznania podatkowego (tax return).
Kto musi składać tax return w Wielkiej Brytanii? Zeznanie podatkowe w UK musi złożyć każdy, kto w ciągu roku podatkowego, którego dotyczy rozliczenie:

  • osiągnął dochód przekraczający £1,000 jako osoba self-employed,
  • był partnerem w business partnership,
  • osiągnął dochód podlegający opodatkowaniu większy niż £100,000,
  • musiał uregulować opłatę High Income Child Benefit.

W celu prawidłowego obliczenia należności podatkowych i wypełnienia zeznania podatkowego konieczne jest prowadzenie szczegółowej dokumentacji (np. rachunki, paragony, faktury, wyciągi bankowe) dotyczących opodatkowanego dochodu w danym roku podatkowym.

W przypadku Self Assessment na oszacowanie należności związanych z podatkiem dochodowym i składkami na ubezpieczenie społeczne pozwala narzędzie self-employed ready reckoner.

Samodzielne rozliczenie podatku od dochodu może być skomplikowane, a przede wszystkim wymaga dość dobrego rozeznania w działaniu systemu podatkowego, by określić właściwy próg podatkowy i dostarczyć niezbędne informacje. Z pomocą często przychodzi możliwość wyznaczenia innej osoby do wypełnienia i złożenia tax return w naszym imieniu, np. księgowego — to prosty sposób, by mieć pewność, że wszystkie terminy zostaną zachowane, a my skorzystamy z przysługujących nam ulg, np. kwoty wolnej od podatku.

Ile wynosi podatek dochodowy (Income Tax) w UK?

To ile podatku pobiera się od pensji w Anglii, zależy od kilku kwestii, m.in. wysokości zarobków i przysługujących ulg podatkowych.

W Anglii wyróżniamy różne progi podatkowe w zależności od poziomu dochodu (stawki na rok podatkowy 2023/24):

  • basic rate (20%) dla zarobków pomiędzy £12,571 a £50,270,
  • higher rate (40%) dla zarobków pomiędzy £50,271 a £125,140,
  • additional rate (45%) dla zarobków powyżej £125,140.

Dochód nieprzekraczający £12,570 objęty jest stawką 0% w ramach Personal Allowance, co oznacza, że jest kwotą wolną od podatku.

Warto też wiedzieć, że kwota wolna od podatku jest w Wielkiej Brytanii uzależniona od zarobków. W jaki sposób? Za każde £2 dochodu powyżej £100,000 przysługująca kwota wolna od podatku zmniejsza się o £1, co oznacza, że dla osoby, która zarobi £125,140 lub więcej Personal Allowance wynosi £0.

  • Z powodu zamrożenia Personal Allowance i progów podatkowych, powyższe stawki, w tym kwota wolna od podatku, będą obowiązywać również w kolejnym roku podatkowym.

Ile wynosi składka na ubezpieczenie społeczne w Wielkiej Brytanii?

O wysokości składki National Insurance decyduje kategoria (National Insurance Class), do której trafiamy m.in. na podstawie statusu zatrudnienia i poziomu zarobków. Dla przykładu:

  • Class 1 dla pracowników przed osiągnięciem wieku emerytalnego,
  • Class 2 dla osób samozatrudnionych, których roczny dochód wynosi £12,570 lub więcej.

Rozliczanie podatku dochodowego w Wielkiej Brytanii: Podsumowanie

Wiedza na temat podatków istotnych w naszej sytuacji jest kluczowa dla prawidłowego rozliczenia wszystkich należności wobec brytyjskiego urzędu skarbowego. Warto pamiętać, że inaczej będziemy rozliczać się jako osoba zatrudniona, a inaczej jako właściciel firmy. Znając swoje prawa i obowiązki, wszystkie należne opłaty podatkowe zgłosimy oraz uregulujemy poprawnie i we właściwym terminie, a to pozwoli nam nie tylko na uniknięcie ewentualnych kar, ale da też możliwość skorzystania z przysługujących nam ulg podatkowych czy uzyskania zwrotu nadpłaconego podatku.

Oczywiście nie każdy jest w tym temacie ekspertem. Jeśli nie czujemy się pewnie w tej dziedzinie, możemy skorzystać z pomocy specjalistów, którzy pomogą nam przejść przez cały proces bez stresu — to bardzo wygodna opcja.

Źródło: gov.uk