Jak uzyskać odszkodowanie w UK za uszczerbek na zdrowiu?

Wypadki mogą zdarzyć się wszędzie — w pracy, na drodze, w sklepie. Jednak niezależnie od rodzaju wypadku, jeśli Twoje zdrowie ucierpiało z winy osoby trzeciej, masz prawo ubiegać się o odszkodowanie w UK za uszczerbek …

Wypadki mogą zdarzyć się wszędzie — w pracy, na drodze, w sklepie. Jednak niezależnie od rodzaju wypadku, jeśli Twoje zdrowie ucierpiało z winy osoby trzeciej, masz prawo ubiegać się o odszkodowanie w UK za uszczerbek na zdrowiu. Ile masz czasu na złożenie wniosku o odszkodowanie i jak zrobić to skutecznie?

Odszkodowanie w UK za uszczerbek na zdrowiu – podstawowe informacje

Terminy

O odszkodowanie nie musisz ubiegać się bezpośrednio po wypadku. Oznacza to, że nawet jeśli nie odniesiesz widocznych od razu obrażeń, ale w późniejszym czasie pojawią się problemy zdrowotne spowodowane wypadkiem, nadal masz szansę na uzyskanie pieniędzy z odszkodowania.

Jeśli do wypadku doszło na skutek zaniechania, okres, w jakim możesz rozpocząć sprawę, wynosi 3 lata od momentu pojawienia się urazu. Zawsze warto jednak zasięgnąć porady prawnej, by upewnić się, jakie terminy obowiązują w konkretnym przypadku.

Dokumenty

Wymagana dokumentacja może różnić się w zależności od okoliczności wypadku. Najlepiej zadbać więc o to, by jak najlepiej udokumentować całe zdarzenie, np. robiąc zdjęcia miejsca wypadku i zbierając dane świadków.

W celu potwierdzenia doznanych obrażeń konieczna będzie też dokumentacja medyczna.

Pomoc prawna

Postępowania odszkodowawcze mogą być nie tylko czasochłonne, ale też skomplikowane. Ubiegając się o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu, warto skorzystać z pomocy prawnika specjalizującego się w tego rodzaju sprawach. W ten sposób zyskasz pewność, że wszystkie terminy zostaną dotrzymane, a dokumenty poprawnie złożone.

Jak ubiegać się o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu w UK?

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu odniesiony przy pracy

Jeśli chcesz ubiegać się o przyznanie odszkodowania za wypadek w miejscu pracy:

 • zadbaj o jak najlepsze udokumentowanie zdarzenia: zrób zdjęcia miejsca zdarzenia i notatki na temat przebiegu wypadku, zbierz dane kontaktowe świadków i poproś ich opisanie incydentu,
 • poinformuj pracodawcę o wypadku,
 • udaj się do lekarza w celu udokumentowania obrażeń.

Odszkodowanie za wypadek samochodowy

Jeśli ucierpiałeś w wyniku niezawinionego przez Ciebie wypadku drogowego, możesz uzyskać odszkodowanie z ubezpieczenia kierowcy, który do niego doprowadził. W tym celu:

 • zbierz dane kontaktowe uczestników i świadków zdarzenia,
 • poinformuj o wypadku swojego ubezpieczyciela,
 • zrób zdjęcia miejsca zdarzenia — mogą pomóc udowodnić, kto spowodował wypadek.

Czy możliwe jest uzyskanie odszkodowania w UK, jeśli wypadek spowodował kierowca bez ubezpieczenia?

Tak. Jeśli ucierpisz w wyniku wypadku, który spowodował kierowca nieposiadający obowiązkowego ubezpieczenia, możesz starać się o wypłacenie odszkodowania przez Motor Insurers’ Bureau (MIB).

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu spowodowany przez stan drogi lub chodnika

Do powstania uszczerbku na zdrowiu przyczynić może się również zły stan drogi czy chodnika. Jeśli np. przewrócisz się z powodu nierówności lub dziur na chodniku, możesz ubiegać się o wypłacenie odszkodowania przez władze lokalne odpowiadające za jego stan.

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu, do którego doszło w wyniku przestępstwa

O wypłatę odszkodowania możesz wnioskować również, jeśli ucierpiałeś w wyniku przestępstwa lub na skutek próby powstrzymania przestępstwa.

Możesz ubiegać się o odszkodowanie, jeśli:

 • zostałeś ranny
 • zmarł bliski krewny
 • widziałeś, jak przestępstwo spotkało ukochaną osobę (lub byłeś tam zaraz potem)
 • zapłaciłeś za pogrzeb osoby, która zmarła

Zwykle musisz złożyć wniosek w ciągu 2 lat od popełnienia przestępstwa. Przestępstwo należy zgłosić policji przed złożeniem wniosku.

Od czego zależy wysokość odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu w UK?

Wpływ na wysokość kwoty, którą możesz otrzymać w ramach odszkodowania ma m.in.:

 • rodzaj i stopień obrażeń,
 • koszt i czas leczenia,
 • wpływ urazu na życie poszkodowanego, np. utrata dochodów, jeżeli uraz czasowo lub trwale uniemożliwia pracę.

Jak długo czeka się na odszkodowanie w UK?

Wszystko zależy od przebiegu postępowania. W przyspieszeniu sprawy może jednak pomóc szczegółowe udokumentowanie zdarzenia, które zapewni dowody niezbędne do rozpatrzenia roszczenia.

Korzystając z możliwości ubiegania się o odszkodowanie za odniesione szkody, należy pamiętać, że cały proces od wystąpienia o odszkodowanie do momentu rozpatrzenia sprawy i przyznania pieniędzy może zająć dużo czasu. Warto więc zapewnić sobie dodatkową ochronę, w czym pomoże wykupienie ubezpieczenia. Polisy takie jak ubezpieczenie wypadkowe, od chorób krytycznych, czy ubezpieczenie na życie w UK, mogą zapewnić Tobie i Twoim najbliższym niezbędne wsparcie finansowe w nagłych wypadkach.

Udostępnij