Czy muszę ubezpieczyć samochód, który nie jest w ruchu?

Posiadanie i prowadzenie samochodu może być kosztowne, zwłaszcza że ceny paliw i ubezpieczeń samochodowych wzrosły w ciągu ostatnich kilku miesięcy. W pierwszych trzech miesiącach 2022 r. składka za ubezpieczenie samochodu była najwyższa od ostatniego kwartału …

Posiadanie i prowadzenie samochodu może być kosztowne, zwłaszcza że ceny paliw i ubezpieczeń samochodowych wzrosły w ciągu ostatnich kilku miesięcy. W pierwszych trzech miesiącach 2022 r. składka za ubezpieczenie samochodu była najwyższa od ostatniego kwartału 2020 r., ponieważ kierowcy wrócili na drogi po pandemii.

W rezultacie obecnie 1 na 10 kierowców częściej korzysta z transportu publicznego, a jedna piąta częściej chodzi pieszo lub jeździ na rowerze, aby zaoszczędzić pieniądze. Choć istnieją różne sposoby oszczędzania pieniędzy podczas prowadzenia samochodu, od zakupu ubezpieczenia pojazdu po ograniczanie liczby podróży, na które się wybierasz, możesz odnieść większe korzyści z całkowitego zgłoszenia samochodu jako nieużywanego, jeśli nim nie jeździsz. W ten sposób możesz zaoszczędzić nie tylko na paliwie, ale także na innych kosztach, takich jak podatek drogowy i przeglądy techniczne.

Jeśli zastanawiasz się nad wyłączeniem samochodu z ruchu na jakiś czas, ten artykuł jest dla Ciebie. Tutaj omówimy wszystko, co musisz wiedzieć o zgłaszaniu samochodu jako nieużywanego, od podatków, przeglądów technicznych i ubezpieczenia po procedury, których musisz przestrzegać, aby uniknąć grzywien nakładanych przez Agencję Rejestracji Kierowców i Pojazdów (DVLA).

Czy muszę ubezpieczyć samochód, którym nie jeżdżę?

W Wielkiej Brytanii istnieje ustawa o nazwie Continuous Insurance Enforcement (CIE), która oznacza, że wszystkie pojazdy muszą być przez cały czas ubezpieczone przez zarejestrowanego posiadacza, nawet jeśli nie są używane. Agencja Rejestracji Kierowców i Pojazdów (DVLA) może sprawdzić ubezpieczenie pojazdu za pomocą Bazy Danych Ubezpieczeń Motoryzacyjnych (MID), a jeśli stwierdzi, że masz nieubezpieczony samochód, wyśle Ci list z poradą ubezpieczeniową. W tym momencie będziesz musiał podjąć działania i ubezpieczyć swój samochód, aby uniknąć kary.

Alternatywnie, jeśli w rzeczywistości w ogóle nie używasz swojego samochodu i nie planujesz tego robić przez jakiś czas, możesz ubiegać się o SORN dla swojego pojazdu, czym zadeklarujesz go jako nieużywany. Oznacza to, że nie będziesz musiał go ubezpieczyć, opodatkować ani wnioskować o MOT, dopóki nie postanowisz z powrotem go użytkować.
Posiadanie ubezpieczenia i podatku od samochodu lub SORN z DVLA jest wymogiem prawnym. Warto jednak zauważyć, że chociaż nie jesteś prawnie zobowiązany do ubezpieczenia samochodu, gdy ma on SORN, nadal możesz chcieć ubezpieczyć go od działań osób trzecich, pożaru i kradzieży, aby chronić go, gdy jest przechowywany.

Czym jest SORN?

Statutory Off Road Notification (SORN) to deklaracja składana do DVLA, że nie zamierzasz już jeździć samochodem po drogach publicznych. Rejestruje Twój pojazd jako nieużywany i zwalnia go z podatku akcyzowego od pojazdów (VED), który jest powszechnie znany jako podatek drogowy lub podatek od pojazdów, a także z ubezpieczenia samochodu i wymogu posiadania ważnego zaświadczenia MOT.

Dlaczego mogę potrzebować SORN dla mojego samochodu?

Poza tym, że Twój samochód po prostu nie jest używany, istnieją inne przypadki, w których możesz zostać poproszony o zgłoszenie samochodu jako nieużywanego, w tym:

 • Jeśli Twój samochód nie jest ubezpieczony. Na przykład jeśli nastąpi opóźnienie w zapewnieniu polisy ubezpieczeniowej samochodu, nawet jeśli trwa to tylko kilka tygodni, będziesz potrzebować SORN, aby uniknąć potencjalnych kar za posiadanie nieubezpieczonego pojazdu.
 • Jeśli Twój samochód nie jest opodatkowany. Twój samochód musi być zarówno opodatkowany, jak i ubezpieczony, zanim będziesz mógł nim jeździć po drogach publicznych, dlatego jeśli Twój samochód nie jest opodatkowany, będziesz musiał ubiegać się o SORN.
 • Jeśli kupiłeś samochód do naprawy. Powinieneś ubiegać się o SORN, jeśli wiesz, że nie będziesz używać swojego nowego samochodu przez jakiś czas, podczas gdy będziesz wykonywał prace mające na celu doprowadzenie go do zdatności do jazdy. To samo dotyczy samochodów, które nie przeszły testu MOT i których naprawa zajmie trochę czasu.
 • Gdy jeździsz klasycznym samochodem tylko latem. Jeśli zamierzasz używać samochodu tylko przez ograniczony czas, sensowne jest uzyskanie SORN na resztę roku, dzięki czemu nie będziesz musiał płacić podatku ani ubezpieczenia, gdy samochód nie jest w użyciu.
 • Gdy chcesz zezłomować swój pojazd. Będziesz musiał zadeklarować swój pojazd jako nieużywany, zanim będziesz mógł go złomować lub rozebrać na części.
 • Gdy wybierasz się na uniwersytet. Ponownie, jeśli nie jeździsz samochodem na uniwersytet i przez dłuższy czas nie będziesz nim jeździł, warto rozważyć złożenie wniosku o SORN.

Jak zdobyć SORN na mój samochód?

Możesz ubiegać się o SORN na jeden z następujących sposobów:

 • online za pomocą strony internetowej DVLA,
 • pocztą,
 • przez telefon.

Online

Ubieganie się o SORN online to prosta metoda wycofania samochodu z użytku. Aby złożyć wniosek online, musisz jednak upewnić się, że samochód jest zarejestrowany na Twoje nazwisko. Jeśli tak nie jest, powiadom pocztą DVLA, że samochód nie jest w użyciu.

Zanim rozpoczniesz proces online, sprawdź, czy Twój adres w dowodzie rejestracyjnym (V5C) jest poprawny – jeśli jest nieprawidłowy, możesz go zmienić online. Po upewnieniu się, że Twój adres jest prawidłowy, będziesz gotowy do złożenia wniosku o SORN. Do samego wniosku potrzebne będą numer rejestracyjny samochodu, marka i model oraz szesnastocyfrowy numer referencyjny, który można znaleźć na przypomnieniu podatkowym V11 wysłanym przez DVLA.

Jeśli nie masz pisma V11, będziesz mieć dwie możliwości zależnie od tego, czy jesteś obecnym posiadaczem pojazdu, czy nie. Są to następujące przypadki:

 • obecny posiadacz: użyj jedenastocyfrowego numeru referencyjnego znajdującego się na przedniej stronie dowodu rejestracyjnego (V5C),
 • nowy posiadacz: użyj numeru referencyjnego z przodu dodatku dla nowego posiadacza (V5C/2).

Metoda, którą wybierzesz, aby wnioskować o SORN dla swojego samochodu, wpłynie na czas rozpoczęcia procedury SORN. Jeśli użyjesz szesnastocyfrowego numeru referencyjnego, procedura rozpocznie się pierwszego dnia następnego miesiąca. W razie użycia jedenastocyfrowego numeru znalezionego w V5C SORN rozpocznie się natychmiast.

Pocztą

Aby złożyć wniosek pocztą, wyślij formularz zgłoszeniowy (V890) do DVLA. Pamiętaj, aby podać datę wycofania pojazdu z ruchu. Jeśli nie masz dziennika samochodu, możesz wypełnić formularz wniosku V62, aby poprosić o nowy – będzie to kosztować 25 funtów.

Jeśli Twój adres jest nieprawidłowy, możesz go zaktualizować, składając wniosek o SORN pocztą. Po prostu wpisz swój nowy adres w:

 • sekcji 3, jeśli posiadasz dowód w nowym stylu (będzie miał wielokolorowe numerowane bloki na przedniej okładce),
 • sekcji 6, jeśli posiadasz dowodu w starym stylu.

Przez telefon

O ile jesteś zarejestrowanym posiadaczem pojazdu, będziesz mógł ubiegać się o SORN przez telefon. Skorzystaj z całodobowego serwisu DVLA:

Serwis samochodowy DVLA
Telefon: 0300 123 4321

Co się stanie, jeśli nie mam numeru SORN dla mojego samochodu, kiedy go potrzebuję?

DVLA może zidentyfikować nieubezpieczonych kierowców, sprawdzając bazę danych ubezpieczeń komunikacyjnych, aby zweryfikować, czy złożyli wniosek o SORN. Jeśli Twój samochód jest wyłączony z ruchu i nie jest używany, Twoim obowiązkiem jest zgłoszenie go do DVLA. Jeśli tego nie zrobisz, możesz zostać automatycznie ukarany grzywną w wysokości 80 funtów za brak SORN.

Ponadto, jeśli nie ubezpieczyłeś swojego samochodu lub nie złożyłeś wniosku o SORN, może Cię spotkać:

 • stała kara w wysokości 100 funtów,
 • założenie blokady, konfiskata lub zniszczenie samochodu,
 • postępowanie sądowe i grzywna do 1000 funtów.

Istnieją również dodatkowe kary za prowadzenie samochodu bez odpowiedniego ubezpieczenia. Jeśli okaże się, że prowadziłeś samochód, na który nie masz ubezpieczenia, policja może nałożyć ustaloną karę w wysokości 300 funtów wraz z 6 punktami karnymi na Twoim prawie jazdy. Jeśli sprawa trafi do sądu, możesz również otrzymać nieograniczoną grzywnę, a w skrajnych przypadkach możesz także zostać pozbawiony prawa jazdy.

Ubieganie się o SORN jest całkowicie bezpłatne, dlatego warto upewnić się, że go posiadasz, aby uniknąć niepotrzebnych i możliwych do uniknięcia wydatków.

Jak zakończyć SORN i przywrócić samochód do użytku?

Opodatkowanie samochodu automatycznie zakończy SORN – tak, to naprawdę takie proste. Możesz to zrobić online na stronie internetowej DVLA, korzystając z numeru referencyjnego, który można znaleźć w:

 • niedawnym wezwaniu do zapłaty podatku od pojazdu (V11) otrzymanym od DVLA,
 • Twoim dowodzie rejestracyjnym (V5C), pod warunkiem że jest wystawiony na Twoje nazwisko,
 • zielonym odcinku „nowego posiadacza” z dziennika niedawno zakupionego samochodu.

Jeśli Twój samochód jest zwolniony z podatku od pojazdów, nadal będziesz musiał go opodatkować, aby usunąć SORN, nawet jeśli nie musisz za niego nic płacić.

Po opodatkowaniu samochodu konieczne będzie wykupienie polisy ubezpieczeniowej zgodnie z wymogami ustawy o ciągłym egzekwowaniu ubezpieczeń (CIE). Minimalnym wymogiem ubezpieczenia jest ubezpieczenie osób trzecich, które zapewni ochronę w razie wypadku powodującego obrażenia lub uszkodzenie osoby trzeciej, jej pojazdu, mienia lub zwierząt.

Końcowym krokiem jest sprawdzenie, czy Twój samochód ma ważny certyfikat MOT za pomocą narzędzia do sprawdzania MOT DVLA. Jeśli Twój samochód go nie ma, będziesz musiał go zarezerwować przed anulowaniem SORN. Jak wspomniano wcześniej, będziesz mógł prowadzić swój samochód na test MOT z ważnym certyfikatem SORN, pod warunkiem że test zostanie wcześniej zarezerwowany. Jazda bez ważnego zaświadczenia MOT może skutkować grzywną w wysokości do 1000 funtów, dlatego ważne jest, aby upewnić się, że samochód pomyślnie przeszedł test przed rozpoczęciem jazdy.

Po zapewnieniu uiszczenia podatku drogowego, polisy ubezpieczeniowej i zaświadczenia MOT będziesz mógł przywrócić samochód do użytku i dalej się nim cieszyć.

Najczęściej zadawane pytania

Poniżej znajdują się niektóre z najczęściej zadawanych pytań dotyczących ubiegania się o SORN.

Czy mogę prowadzić mój samochód, jeśli ma on SORN?

Nie, nie możesz jeździć samochodem po drogach publicznych, gdy ma on SORN. Jedynymi wyjątkami są sytuacje, gdy prowadzisz pojazd do i z wcześniej zarezerwowanego testu MOT (musisz być w stanie to udowodnić, jeśli po drodze zatrzyma Cię policja) lub jeśli prowadzisz pojazd na terenie prywatnym. Jeśli okaże się, że prowadzisz samochód z jakiegokolwiek innego powodu, możesz zostać ukarany grzywną w wysokości 2500 funtów.

Czy muszę odnowić SORN?

Nie, kiedy zadeklarowałeś swój samochód jako nieużywany i otrzymałeś SORN, pozostanie on na wyznaczonym miejscu do czasu opłacenia podatku, sprzedaży, trwałego eksportu lub złomowania samochodu.

Gdzie mogę przechowywać samochód, jeśli został zadeklarowany jako nieużywany?

Pojazd z SORN może być przechowywany:

 • w garażu,
 • na podjeździe,
 • na drodze prywatnej (pod warunkiem, że masz pozwolenie od właściciela).

Nie wolno przechowywać pojazdu na poboczu drogi lub chodniku, na parkingu lub w ogrodzie, jeśli posiada on SORN.

Czy mogę ubiegać się o zwrot pozostałego podatku lub ubezpieczenia, jeśli mój samochód ma SORN?

DVLA automatycznie zwróci Ci wszelkie pozostałe podatki, które zapłaciłeś za samochód, kiedy ubiegasz się o SORN. Możesz również ubiegać się o zwrot kosztów pozostałej ochrony ubezpieczeniowej, ale będzie to zależeć od Twojego ubezpieczyciela. Warto pamiętać, że często wiąże się to z wysoką opłatą za rezygnację z polisy ubezpieczeniowej przed końcem jej obowiązywania.

Czy mogę kupić samochód z SORN?

Tak, jednak w zależności od tego, czy zamierzasz jeździć swoim nowym samochodem, czy nie, będziesz musiał poczynić niezbędne przygotowania. SORN nie przenosi się na nowego właściciela pojazdu, więc jeśli planujesz go nie używać przez jakiś czas, będziesz musiał złożyć nowy wniosek dla siebie. Alternatywnie, jeśli chcesz jeździć swoim nowym samochodem, będziesz mógł to zrobić, gdy zostanie on odpowiednio opodatkowany i ubezpieczony.

Czy SORN wpływa na certyfikat MOT mojego pojazdu?

Nie, jeśli Twój samochód przeszedł przegląd techniczny, certyfikat będzie ważny do podanej na nim daty ważności, niezależnie od tego, czy pojazd posiada SORN. Jeśli Twój certyfikat MOT wygaśnie, gdy Twój samochód jest nieużywany, będziesz musiał złożyć nowy wniosek o MOT, zanim będziesz mógł ponownie wyjechać samochodem na drogę.

Udostępnij