Ubezpieczenie na życie i od chorób krytycznych: Twój kompletny przewodnik

Ubezpieczenie na życie i od chorób krytycznych (life insurance and critical illness cover) to filary ochrony finansowej dla Ciebie i Twoich najbliższych w trudnych sytuacjach życiowych. Przed podjęciem decyzji o wyborze ubezpieczenia warto dokładnie zrozumieć …

Ubezpieczenie na życie i od chorób krytycznych (life insurance and critical illness cover) to filary ochrony finansowej dla Ciebie i Twoich najbliższych w trudnych sytuacjach życiowych.

Przed podjęciem decyzji o wyborze ubezpieczenia warto dokładnie zrozumieć czym jest polisa na życie oraz jakie korzyści daje nam posiadanie takiej polisy. Nie jest to jednak ten sam produkt co ubezpieczenie od chorób krytycznych, które pomoże nam przetrwać czas, kiedy zmagamy się z ciężką chorobą.

Posiadanie obu polis może być dobrym rozwiązaniem dla każdego, kto chciałby mieć kompleksowe zabezpieczenie zdrowotne.

W tym artykule omówimy korzyści każdej polisy oraz główne różnice, aby pomóc Ci podjąć właściwą decyzję dla Ciebie i Twojej rodziny.

Czym jest ubezpieczenie na życie?

Ubezpieczenie na życie działa jak zabezpieczenie chroniące przyszłość Twojej rodziny. Pozwala spać spokojnie wiedząc, że po Twojej śmierci, najbliżsi nie znajdą się w trudnej sytuacji finansowej. Opłacając regularną składkę tworzysz dla nich siatkę bezpieczeństwa, rozwiewając wszelkie obawy dotyczące potencjalnych długów, spłat rat kredytowych, kosztów pogrzebu czy wydatków na edukację.

Świadczenie z polisy nie jest zwykle opodatkowane, zatem nie trzeba będzie odprowadzać od niego podatku dochodowego ani od zysków kapitałowych. W niektórych przypadkach jednak, majątek może podlegać podatkowi spadkowemu, który zostanie potrącony od jednorazowej wypłaty odszkodowania. Jeżeli nie wiesz, co to oznacza dla Ciebie i Twojej rodziny, najlepiej skontaktuj się z niezależnym doradcą finansowym.

Jak działa ubezpieczenie na życie?

Polisa na życie daje dużą elastyczność – możesz wybrać sumę ubezpieczenia i długość trwania polisy w zależności od swoich potrzeb. Warto też wziąć pod uwagę, że inwestując w polisę na wcześniejszym etapie życia, możesz uzyskać wyższe świadczenie dla swoich najbliższych.

Pamiętaj jednak, że płacąc składki na ubezpieczenie na życie nie wpłacasz pieniędzy na żaden plan oszczędnościowy. Środki te nie mają żadnej wartości do czasu zgłoszenia szkody po Twojej śmierci i jej zaakceptowaniu.

Polisa ma na celu wyłącznie zabezpieczyć finansowo Ciebie i Twoją rodzinę, na wypadek nieoczekiwanego zdarzenia.

Kto może ubezpieczyć się na życie?

Polisa na życie to rozwiązanie odpowiednie dla wielu osób, w tym:

 • Rodziców: Jeżeli utrzymujesz członków rodziny, to ubezpieczenie na życie zabezpieczy ich finansowo w przypadku Twojej śmierci.
 • Dzieci: Polisa na życie rodzica może również obejmować dzieci. Świadczenie będzie wówczas wypłacone w przypadku śmierci dziecka.
 • Właścicieli domów: Terminowe ubezpieczenie na życie może obejmować okres kredytu hipotecznego. Jeżeli umrzesz w trakcie trwania polisy, pozostała część kredytu może być nadal spłacana przez Twoją rodzinę.
 • Właścicieli firm: Świadczenie z polisy na życie może być wykorzystane do utrzymania firmy i wypłaty wynagrodzeń dla pracowników.
 • Osób z niepełnosprawnościami: Niepełnosprawność nie dyskwalifikuje nikogo z ubezpieczenia się na życie. Aczkolwiek koszt polisy może być wyższy, ze względu na większe ryzyko. Przygotowując ofertę, ubezpieczyciel weźmie pod uwagę rodzaj niepełnosprawności, a także obecne i poprzednie leczenie.
 • Osób starszych: Seniorzy również mogą skorzystać z ubezpieczenia na życie. Nawet jeśli nie musisz martwić się już o większość zobowiązań finansowych, to wciąż możesz zapewnić jednorazową sumę dla swojego partnera/ki lub małżonka, aby na przykład otrzymać zwrot kosztów pogrzebu, bądź możesz też sprezentować ją dzieciom i wnukom.

Rodzaje ubezpieczeń na życie

Możesz wybrać jeden z kilku rodzajów ubezpieczeń, w zależności od swojej sytuacji i potrzeb. To, na którą polisę się zdecydujesz będzie zależało wyłącznie od tego, jak dana ochrona ubezpieczeniowa ma służyć. Istnieje też możliwość założenia większej ilości polis jednocześnie.

Przyjrzyjmy się więc poszczególnym rodzajom polis:

 • Terminowe ubezpieczenie na życie (Level term life insurance) Ten rodzaj ubezpieczenia obejmuje określony okres lub liczbę lat i wypłaca świadczenie w przypadku śmierci ubezpieczonego w tymże terminie. Poziom ochrony ubezpieczeniowej oraz wysokość składki są takie same przez cały okres trwania polisy.
 • Malejące ubezpieczenie terminowe na życie (Decreasing term life insurance) To dopasowana polisa działająca równolegle z pożyczkami długoterminowymi, takimi jak kredyt hipoteczny. Zapewnia spłatę rat kredytowych po Twojej śmierci, dzięki czemu Twoi najbliżsi nie znajdą się w trudnej sytuacji finansowej. Wysokość świadczenia będzie malała wraz z coraz niższymi ratami kredytu lub pożyczki.
 • Ubezpieczenie na całe życie (Whole of life insurance) Wybierając ten rodzaj ubezpieczenia zapewniasz sobie gwarancję wypłaty świadczenia, niezależnie od tego w jakim wieku umrzesz, polisa jest ważna do końca życia. W przypadku Twojej śmierci, Twoja rodzina otrzyma jednorazowe odszkodowanie.

Czym jest ubezpieczenie od chorób krytycznych?

Ubezpieczenie od chorób krytycznych (critical illness cover) może pomóc w przypadku problemów ze zdrowiem. Jeżeli poważnie zachorujesz, musisz przejść operację lub wziąć wolne z pracy na okres rekonwalescencji, to polisa ta wypłaci jednorazowo świadczenie pozwalające pokryć koszty leczenia i utrzymania.

Pozwoli to zdjąć z barków ciężar finansowy, niezależnie od tego, czy mieszkasz samotnie czy z rodziną. Wypłacona kwota będzie zależała od wybranego poziomu ochrony, dając Ci finansową swobodę, kiedy jej najbardziej potrzebujesz.

Dlaczego warto posiadać ubezpieczenie od chorób krytycznych?

Ubezpieczenie od chorób krytycznych zalecane jest każdemu, kto może je posiadać z wielu względów.

Według raportu Macmillan Cancer Support z października 2022 – ‘W Wielkiej Brytanii na raka choruje 3 miliony osób. Przewidywania mówią, że do 2025 r. liczba ta wzrośnie do prawie 3,5 mln, a do 2030 r. – 4 mln.’. Te liczby mogą szokować.

W social mediach coraz częściej możemy natrafić na prywatne zbiórki charytatywne przeznaczone na zgromadzenie środków na leczenie chorych. Tymczasem to właśnie dzięki ubezpieczeniu od chorób krytycznych możemy zagwarantować sobie spokój ducha w przypadku diagnozy choroby krytycznej i związanych z tym często wysokich kosztów leczenia.

Warto pamiętać, że przypływ gotówki w momencie nieoczekiwanej choroby zwiększy nam szanse na szybszy powrót do zdrowia pozwalając – na przykład – na korzystanie z prywatnej opieki zdrowotnej.

Jeżeli w wyniku choroby nie możesz pracować, to utrata dochodów będzie bardzo stresująca. Jeśli dodatkowo jesteś osobą samozatrudnioną bądź firma, w której pracujesz nie oferuje płatnych, długoterminowych zwolnień chorobowych, to ubezpieczenie od chorób krytycznych jest czymś dla Ciebie. Jednorazowe świadczenie wypłacone w tym czasie pozwoli spłacać pożyczki, opłacać rachunki, w tym koszty leczenia, i nie martwić się finansami.

Ubezpieczenie od chorób krytycznych może chronić również Twoje dzieci.

Jakie schorzenia objęte są ubezpieczeniem od chorób krytycznych?

Polisy od chorób krytycznych różnią się między sobą, ale każda z nich obejmuje schorzenia upośledzające lub zagrażające życiu, zarówno u dorosłych, jak u dzieci. Wśród nich jest również wiele najczęstszych rodzajów nowotworów.

Zazwyczaj polisa będzie obejmowała następujące choroby:

 • Niektóre rodzaje nowotworów, w tym rak piersi, wątroby, jelita grubego, płuc, guzy mózgu (łagodne), nowotwory szpiku kostnego (łagodne)
 • Udary
 • Zawały serca
 • Przeszczepy organów
 • Guzy mózgu
 • Stwardnienie rozsiane
 • Paraliż
 • Utrata wzroku

Czego ubezpieczenie od chorób krytycznych nie obejmuje?

Zazwyczaj polisa nie będzie uwzględniać chorób nowotworowych niezagrażających życiu. Jeśli jednak którykolwiek z wykluczonych nowotworów stanie się nieuleczalny lub jeśli wystąpią przerzuty, to wówczas ubezpieczyciel może wypłacić świadczenie, o ile opłacasz składki na czas. Niektóre choroby nowotworowe skóry, rak prostaty czy piersi na wczesnym etapie również mogą być częściowo objęte ubezpieczeniem. A to głównie dlatego, że ich rozmiar pozwala na usunięcie operacyjne guza; mogą także być zmniejszone dzięki radioterapii.

Polisa ta nie obejmuje również samookaleczeń, a także schorzeń powstałych na skutek nadużywania alkoholu lub środków odurzających.

Ponadto, ubezpieczyciele nie uwzględniają w polisach mniej poważnych chorób, które nie spełniają określonych kryteriów. Warto więc dokładnie zapoznać się z informacjami otrzymanymi od firmy ubezpieczeniowej, aby wiedzieć, czego polisa nie obejmuje lub częściowo wyklucza i aby uniknąć przykrego zaskoczenia.

Czy ubezpieczenie od chorób nieuleczalnych i od chorób krytycznych to to samo?

Istnieje kilka kluczowych różnic między ubezpieczeniem od chorób nieuleczalnych i od chorób krytycznych. Pierwsze z nich dotyczy nieuleczalnych chorób, gdzie przewidywana długość życia wynosi maksymalnie 12 miesięcy. Drugie zaś przewiduje wypłatę świadczenia w przypadku poważnych schorzeń ubezpieczonego. Ubezpieczenie od chorób krytycznych można wykupić osobno lub jako dodatek do ubezpieczenia na życie, z kolei ubezpieczenie od chorób nieuleczalnych jest często dołączone do polisy na życie.

Ile kosztuje ubezpieczenie na życie i od chorób krytycznych?

Polisa na życie jest dopasowana do sytuacji ubezpieczonego, dlatego nie znajdziemy dwóch takich samych polis. Koszt spersonalizowanego ubezpieczenia będzie zależał od różnych czynników, w tym:

 • Wiek i stan zdrowia: Firmy ubezpieczeniowe obliczają koszt ubezpieczenia w oparciu o czynniki ryzyka – im starszy ubezpieczony, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia problemów ze zdrowiem. Ryzyko to zwiększy wysokość miesięcznych składek. Zatem inwestując w ubezpieczenie na życie w wieku 20 lat, gdy cieszysz się dobrym zdrowiem, będziesz płacić mniej.
 • Styl życia: Cena ubezpieczenia będzie również zależała od Twojego stylu życia. Ubezpieczyciele podwyższają wysokość składki dla osób palących, uprawiających sporty ekstremalne oraz dla osób z nadwagą – wszyscy należą do kategorii wyższego ryzyka.
 • Pożądany zakres ochrony: Koszt ubezpieczenia na życie obliczany jest w zależności od indywidualnej sytuacji. Jeśli masz długi, ponosisz koszty leczenia lub spłacasz kredyt hipoteczny, to w przypadku niespodziewanej sytuacji będziesz oczekiwać, że wypłacone świadczenie pokryje te wszystkie wydatki. Dlatego miesięczne składki będą zależały od osobistych okoliczności.

Czy ubezpieczając się na życie muszę też ubezpieczyć się od chorób krytycznych?

Wiele firm ubezpieczeniowych oferuje polisę na życie wraz z ubezpieczeniem od chorób krytycznych, łącząc je w jeden produkt. Trzeba jednak pamiętać, że taka łączna polisa wypłaci tylko jedno świadczenie, w zależności od tego, czy ważniejsza była choroba, czy śmierć – nie obejmuje obu zdarzeń. Wybierając osobno ubezpieczenie na życie oraz ubezpieczenie od chorób krytycznych i płacąc osobne składki masz gwarancję, że posiadasz kompleksową ochronę bez względu na scenariusz.

Podsumowanie

Ubezpieczenie na życie wypłaca świadczenie po śmierci ubezpieczonego, dzięki czemu najbliższa rodzina może otrzymać potrzebne wsparcie finansowe w czasie tak trudnej zmiany.

Natomiast odszkodowanie z ubezpieczenia od chorób krytycznych wypłacane jest ubezpieczonemu, jeśli zachoruje na ciężką chorobę objętą polisą. Lista chorób zawiera wiele schorzeń od udaru poprzez zawał do niektórych rodzajów nowotworów. Wypłacone świadczenie może pomóc w opłacaniu rat kredytu, rachunków, opieki nad dziećmi, czy kosztów leczenia.

Niezależnie od tego, czy szukasz polisy na życie, od chorób krytycznych, czy obu, to cel pozostaje taki sam: zapewnienie zabezpieczenia finansowego dla siebie i najbliższych. Zespół Pol-Plan Life służy spersonalizowaną poradą i wsparciem, aby pomóc Ci znaleźć właściwe rozwiązanie, odpowiadające Twoim potrzebom i preferencjom. Skontaktuj się z Pol-Plan Life już dziś.

Udostępnij