Wszystko, co trzeba wiedzieć o certyfikacie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

Jeśli prowadzisz swoją firmę, to na pewno ubezpieczenie OC dla pracodawcy (employer’s liability insurance) nie jest Ci obce. Czy wiesz jednak, co to jest certyfikat ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (public liability insurance certificate)?

Czym jest? Do czego jest potrzebny? Jak go otrzymać? Kogo obejmuje ochroną?

W artykule omówimy wszystko, co warto wiedzieć o ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej oraz sprawdzimy, dlaczego eksperci biznesowi go polecają.

Czym jest certyfikat ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej?

Jest to dokument zawierający szczegóły polisy OC, który można okazać klientom, instytucjom regulującym czy też innym osobom fizycznym.
Certyfikat ten to swego rodzaju podsumowanie najważniejszych informacji, które klienci będą chcieli wiedzieć o naszej polisie, bez konieczności przeglądania wielu stron obszernej dokumentacji ubezpieczenia.

Zazwyczaj znajdziemy w nim następujące informacje:

 • Nazwa firmy ubezpieczeniowej zapewniającej ochronę
 • Okres ważności ubezpieczenia
 • Numer polisy
 • Co jest objęte ubezpieczeniem, w przypadku gdy dojdzie do szkody
 • Maksymalna suma ubezpieczenia, czyli najwyższa kwota, która zostanie wypłacona w ramach likwidacji szkody
 • Opis działań przedsiębiorstwa objętych ubezpieczeniem
 • Wszelkie wyłączenia z ochrony ubezpieczeniowej, takie jak ograniczenia terytorialne (na przykład, czy polisa obowiązuje poza granicami Wielkiej Brytanii).

Równie istotne, jak samo posiadanie ubezpieczenia OC, jest zadbanie, aby było ważne oraz aktualne, w zależności od obecnych potrzeb naszej firmy.

Przypomnienie: czym jest ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej?

Na rynku ubezpieczeniowym mamy wiele rodzajów ubezpieczeń OC, a każde z nich chroni ubezpieczonego od konkretnego ryzyka.

Każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje regularną interakcję z klientami lub innymi osobami powinno wziąć pod uwagę tego typu ubezpieczenie.

Wypadki mogą się zdarzyć i się zdarzają, dlatego polisa public liability zapewnia nam ochronę, jeśli do takiego wypadku dojdzie.

Roszczenia mogą obejmować:

 • Wymianę lub naprawę uszkodzonego mienia lub własności. Niezależnie od tego, czy należy ono do klientów firmy, czy też innych osób.
 • Koszty leczenia urazów doznanych przez klientów bądź inne osoby w związku z wykonywaną działalnością firmy (ale nie pracowników).
 • Odszkodowanie z tytułu utraty zarobków oraz traumy, której poszkodowany doznał w następstwie wypadku.
 • Koszty prawne związane ze szkodą.

Jak to wygląda w praktyce?

Omówmy kilka przykładów możliwych scenariuszy.

Jeżeli klient odwiedzając naszą firmę przewróci się i złamie sobie kostkę, to może on złożyć przeciwko nam roszczenie o odszkodowanie z tytułu kosztów leczenia. Dodatkowo może nawet żądać odszkodowania za utratę zarobków, jeśli nie będzie w stanie od razu wrócić do pracy.

Jeśli w związku z wykonywaną działalnością uszkodzone zostanie mienie osób trzecich – na przykład w trakcie budowy czyjś samochód zostanie zarysowany – to firma może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za pokrycie kosztów naprawy.

Nawet w wyniku niepozornego rozlania wody na laptopa lub telefon komórkowy klienta podczas spotkania, może zajść konieczność zwrotu kosztów nowego urządzenia.

Polisa ta pomoże nam pokryć koszty związane z naprawą lub kompensacją poniesionej przez stronę trzecią szkody na mieniu czy szkody osobowej.

Jak mogę otrzymać dowód posiadania ubezpieczenia OC?

Po podpisaniu umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczony może otrzymać certyfikat ubezpieczenia OC (certificate of public liability insurance).

Dokument ten nie tylko stanowi dowód posiadania odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej, ale również może być wymagany przez potencjalnych klientów.

Ubezpieczenie public liability to wymóg wielu organizacji zawodowych, stowarzyszeń handlowych oraz władz lokalnych. Jest też warunkiem podjęcia współpracy przez wielu wykonawców. Podobnie, jeśli prowadzimy działalność jako podwykonawca, to nasz zleceniodawca może zażądać od nas posiadania polisy OC.

Dlatego można śmiało stwierdzić, że ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej może pozytywnie wpłynąć na przyszłe perspektywy naszej firmy.

Jeśli więc je wykupimy, to warto mieć pod ręką jeden, łatwy do odczytania dokument, do którego my jak i nasi klienci mogą szybko zajrzeć.

Czy zgodnie z prawem muszę uwidocznić certyfikat ubezpieczenia OC?

Ponieważ ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej nie jest wymagane przez prawo, nie ma również obowiązku prawnego, aby je wyeksponować. Nie zawsze też dana firma ubezpieczeniowa go wystawia. Aczkolwiek jest to dobrą praktyką.

Ostatecznie to od nas zależy, czy się na to zdecydujemy. Można na przykład wystawić taki certyfikat w biurze lub udostępnić jego elektroniczną wersję na stronie internetowej, tak aby potencjalni klienci mogli ją zobaczyć.

Uwidocznienie certyfikatu ubezpieczenia OC jest skutecznym sygnałem dla potencjalnych klientów, że zdrowie i bezpieczeństwo innych jest dla nas ważne. W praktyce pozwala on udowodnić, że w przypadku, gdy dojdzie do zdarzenia, jesteśmy ubezpieczeni i możemy pokryć koszty ewentualnych szkód.

Klienci, widząc, że posiadamy ten dokument oraz inne ważne certyfikaty, jak akredytacje i zaświadczenia o członkostwie w stowarzyszeniach handlowych, na pewno obdarzą naszą firmę większym zaufaniem, co pozytywnie wpłynie na jej dalszy rozwój.

Ubezpieczenie Public Liability, a ubezpieczenie OC pracodawcy. Czym się różnią?

Pierwszą i najważniejszą różnicą między oba rodzajami ubezpieczenia jest to, że ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej nie jest obowiązkowe, zaś ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej pracodawcy jest wymogiem prawnym.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej pracodawcy jest obowiązkowe dla wszystkich firm zatrudniających przynajmniej jednego pracownika. Zgodnie z prawem, pracodawcom, którzy nie posiadają tej polisy grozi kara do 2500 funtów za każdy dzień bez odpowiedniego ubezpieczenia.

Po drugie, podczas gdy wystawienie certyfikatu ubezpieczenia OC na widok jest dobrowolne, to uwidocznienie i udostępnienie wszystkim pracownikom certyfikatu ubezpieczenia OC pracodawcy stanowi wymóg prawny.

Niedopełnienie tego obowiązku może grozić wysokimi karami grzywny.

Ubezpieczenie public liability chroni przed roszczeniami klientów oraz osób trzecich. Z kolei ubezpieczenie employer’s liability zabezpiecza przedsiębiorstwo w przypadku, gdy roszczenie o odszkodowanie będzie pochodziło od jednego z pracowników.

Takie roszczenie pracownik może złożyć na przykład w wyniku choroby lub uszkodzenia ciała powstałego w związku z wykonywaną pracą dla tej firmy.

Podobnie jak klient, pracownik również może poślizgnąć się i przewrócić na korytarzu. Wypadki się zdarzają, dlatego wszystko, co możemy zrobić to być maksymalnie przygotowanym na tego typu scenariusz.

Jednym słowem: ubezpieczenie OC dla pracodawców chroni właścicieli firm przez roszczeniami pracowników, zaś zwykłe ubezpieczenie OC zapewnia ochronę właścicielom firm na wypadek roszczeń osób trzecich.

Jak wysokie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jest mi potrzebne?

Każda firma jest inna, tak jak i jej potrzeby ubezpieczeniowe.

Przykładowo, przedsiębiorcy prowadzący działalność z domu będą zwykle potrzebowali mniejszej ochrony ubezpieczeniowej niż firmy, które na co dzień dłużej przebywają z klientami i osobami trzecimi.

Z kolei biznesy, których działalność wymaga niemal stałej interakcji z ludźmi, np. restauracje czy firmy budowlane, będą musiały posiadać polisę o szerokim zakresie ochrony. Powodem jest tu nie tylko większy ruch pieszy, ale również wyższe ryzyko urazów, gdyż miejsca te są znacznie bardziej ruchliwe niż biurowa sala konferencyjna.

Najlepiej zatem porozmawiać z ekspertem ubezpieczeniowym, szczegółowo omówić, jak działa nasz biznes, a także zanotować, co zalecana ochrona ubezpieczeniowa będzie obejmować oraz ile będzie wynosił udział własny, za który będziemy odpowiedzialni.

Pamiętajmy, że zwykłe ubezpieczenie OC nie zabezpieczy naszej własności, w przypadku gdy w wyniku zdarzenia mienie firmy zostanie uszkodzone. Tutaj z pomocą przyjdzie nam ubezpieczenie mienia firmy.

Krótkie podsumowanie

Ubezpieczenie typu public liability może wydawać się kolejnym niepotrzebnym wydatkiem, ale należy pamiętać, że w ostatnim czasie wartość roszczeń o odszkodowanie znacząco wzrosła. Dlatego wypłacenie tak wysokich odszkodowań, jak również pokrycie związanych z nimi kosztów prawnych może być dla firmy katastrofalne. Zwłaszcza w przypadku małych firm.

W związku z tym, mimo iż polisa OC nie jest obowiązkowa, to jednak mocno zalecamy jej wykupienie wszystkim firmom, które na co dzień mają osobisty kontakt z ludźmi.

Z pewnością korzyścią jest tutaj możliwość dokładnego dopasowania ochrony ubezpieczeniowej do potrzeb firmy.

Nasze ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zostało opracowane tak, aby zaoszczędzić Ci czas, pieniądze i kłopotu dzięki całościowej ochronie OC we właściwej cenie dla Twojego biznesu, niezależnie od jego rozmiaru i zakresu działalności. Jeśli zatem chcesz przedłużyć lub po raz pierwszy wykupić ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, porozmawiaj z jednym z naszych konsultantów, aby uzyskać najlepszą poradę.

Zabezpiecz swój biznes przed wypadkami. Nie zawsze możemy je przewidzieć, ale możemy zadbać, że nasza firma będzie posiadała odpowiednią ochronę ubezpieczeniową, jeśli do nich dojdzie.