ZUS w Anglii – podstawowe informacje

Obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie społeczne jest codziennością każdego przedsiębiorcy i pracownika w Polsce. Warto jednak zdawać sobie sprawę, że system ubezpieczeń społecznych funkcjonuje również w Wielkiej Brytanii. Sposób jego działania wygląda jednak inaczej. Jaki …

Obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie społeczne jest codziennością każdego przedsiębiorcy i pracownika w Polsce. Warto jednak zdawać sobie sprawę, że system ubezpieczeń społecznych funkcjonuje również w Wielkiej Brytanii. Sposób jego działania wygląda jednak inaczej. Jaki jest więc brytyjski odpowiednik ZUS? W jaki sposób wyliczane są składki?

Jaki jest odpowiednik składki ZUS w UK?

Zarówno w Polsce, jak i na Wyspach poza ubezpieczeniami dostępnymi na rynku, jak ubezpieczenie na życie czy wypadkowe, o których opłaceniu możemy zdecydować dobrowolnie, istnieje też ubezpieczenie społeczne — w obu tych krajach obowiązują konkretne regulacje prawne określające kto i kiedy ma obowiązek odprowadzania takich składek. W Polsce są to składki wpłacane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w Anglii podobne składki funkcjonują jako National Insurance contributions.

Czym jest National Insurance?

Składki ubezpieczenia społecznego w Anglii, czyli National Insurance contributions, to składki opłacane przez pracowników, pracodawców oraz osoby samozatrudnione na podstawie osiąganego dochodu. Wpłacone środki wliczają się do ewentualnych świadczeń socjalnych, na przykład zasiłku macierzyńskiego, oraz przyszłej emerytury.

Kto zobowiązany jest do opłacania składek National Insurance?

Obowiązek wpłacania składek National Insurance contributions obejmuje każdą osobę, która ma 16 lat lub więcej i:

  • jest osobą zatrudnioną, której tygodniowy dochód przekracza £190,
  • jest osobą samozatrudnioną, której roczny dochód wynosi £6,725 lub więcej.

Czym jest National Insurance Number?

Numer National Insurance to stały, indywidualny numer przypisany do imienia i nazwiska konkretnej osoby, przy którym zapisywane są wszystkie dokonywane wpłaty składek.

Od czego zależy wysokość składki National Insurance?

Istnieją 4 klasy National Insurance, które określane są na podstawie statusu zatrudnienia (składki dla osób zatrudnionych należą do innej klasy niż osób samozatrudnionych) i wysokości osiąganych zarobków. Wysokość składki wyliczana jest od kwoty zarobków brutto.

Dobrowolna składka National Insurance – co to?

Przerwy w okresie opłacania składek mogą wpłynąć na prawo do pobierania niektórych zasiłków oraz pobierania emerytury z powodu zbyt małej liczby lat, w których płacone były National Insurance contributions. Osoby spełniające określone warunki mogą skorzystać z możliwości wpłacenia składek dobrowolnych w celu uniknięcia takiej sytuacji.

Jaka instytucja odpowiada za pobieranie składek National Insurance?

Nie ma instytucji będącej odpowiednikiem polskiego ZUS w Anglii, zamiast tego za pobieranie składek odpowiada National Insurance Contributions and Employers Office, będące częścią urzędu HM Revenue & Customs.

Udostępnij