Czym różni się ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy od ogólnego ubezpieczenia OC?


Oba rodzaje ubezpieczeń są podobne, ale istnieją też pewne różnice. Posiadanie odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej to sprawa priorytetowa dla każdej firmy. Jeżeli coś pójdzie nie tak, to chcesz przecież wiedzieć, że zarówno Ty, jak i Twoja działalność są chronione.

Skąd mam jednak wiedzieć, którego ubezpieczenia potrzebuję?

W artykule wyjaśnimy, na czym polega różnica między ubezpieczeniem OC pracodawcy (employers lub employee liability insurance), a ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej (public liability insurance). To dwa główne rodzaje ubezpieczeń dla przedsiębiorstw zapewniających ochronę dla wszystkich firm niezależnie od ich rodzaju i wielkości.

Co obie polisy obejmują, ile kosztują i czy ich potrzebujesz – przedstawiamy wszystko, co warto wiedzieć o ubezpieczeniu OC pracodawcy i ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej.

Czy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie OC pracodawcy są takie same?

Nie, to dwie różne polisy.

Główną kwestią, która je od siebie odróżnia to przez kogo zostało złożone roszczenie.

Ubezpieczenie OC pracodawcy (employers liability insurance lub też employee liability insurance) dotyczy roszczeń składanych przez obecnych lub byłych pracowników. Z kolei ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (public liability insurance) chroni przed roszczeniami osób trzecich, np. klientów, dostawców lub po prostu zwykłych osób.

Zarówno ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy, jak i ogólne ubezpieczenie OC to rodzaje ubezpieczeń dla firm. Obie polisy zabezpieczają przedsiębiorców przed roszczeniami o szkodę na ciele oraz stratami finansowymi – wszystko jednak zależy od tego, kto takie roszczenie złożył.

Czym jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie OC pracodawcy?

Znamy już główną różnicę między obiema polisami. Przyjrzyjmy się zatem bliżej, na czym dokładnie ubezpieczenia te polegają.

Opowiemy o nich po kolei.

Czym jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy?

Jeżeli roszczenie o odszkodowanie złoży osoba z wewnątrz firmy, to wówczas będzie trzeba skorzystać z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pracodawcy.

Ten rodzaj ubezpieczenia obejmuje szkody będące następstwem wypadku, uszkodzenia ciała lub choroby wynikających z wykonywania obowiązków pracowniczych. Osobami, które mogą złożyć tego typu roszczenie to pracownicy firmy (zarówno pełnoetatowi jak i półetatowi), samozatrudnieni wykonawcy, freelancerzy, praktykanci, stażyści, a nawet wolontariusze.

Pracodawcy zawsze ponoszą odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo pracowników w czasie pracy. Oznacza to, że jeśli ktoś zrobi sobie krzywdę, na przykład potykając się o luźną część dywanu, to pracodawca będzie odpowiedzialny za ewentualne wypłacenie odszkodowania. Tutaj z pomocą przychodzi ubezpieczenie OC pracodawcy.

Pokrywa ono zarówno koszty prawne, jak i wszelkie należne z tego tytułu odszkodowania.

Czym jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej?

Ogólne ubezpieczenie OC zabezpiecza przedsiębiorstwo przed roszczeniami odszkodowawczymi ze strony osób spoza firmy. Obejmuje ono sytuacje, kiedy klient lub osoba trzecia złoży przeciwko firmie roszczenie z tytułu szkody na ciele lub na mieniu spowodowanej wykonywaną przez nią działalnością.

Roszczenia mogą dotyczyć nawet zwykłego rozlania napoju na laptopa klienta podczas spotkania. Ubezpieczenie chroni również przed bardziej poważnymi szkodami, jak na przykład złamanie kości przez dostawcę, który przewrócił się na nierównym gruncie. W tych przypadkach ubezpieczenie public liability pokryje koszty prawne, jak również należne odszkodowanie.

Choć ubezpieczenie OC pracodawcy jest obowiązkowe, kiedy firma zatrudnia pracowników, to ogólne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest rozsądnym zabezpieczeniem dla każdego biznesu.

Czy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkowe?

Nie, ubezpieczenie OC nie jest wymagane przez prawo. I choć jest zalecane, to żadne przepisy nie nakazują jego posiadania, aby móc prowadzić działalność gospodarczą.

Obowiązkowym ubezpieczeniem jest tylko polisa odpowiedzialności cywilnej pracodawcy. Jeżeli zatrudniasz pracowników w dowolnym charakterze, to posiadanie odpowiedniego ubezpieczenia jest wymogiem prawnym.

Istnieje jednak kilka wyjątków od tej zasady. Jeśli pracownikami firmy są wyłącznie członkowie najbliższej rodziny (np. rodzice lub rodzeństwo) lub gdy właściciel firmy typu limited company jest jej jedynym zatrudnionym i posiada ponad połowę udziałów, to wówczas polisa OC pracodawcy nie jest obowiązkowa.

W przypadku zaś większości firm, należy posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy na przynajmniej pięć milionów funtów. Brak tej polisy to ryzyko kary w wysokości 2,5 tys. funtów za każdy dzień bez ubezpieczenia. Tak, zgadza się. 2500 funtów dziennie.

Czy muszę posiadać zarówno ubezpieczenie OC pracodawcy, jak i ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej?

Czy pomimo, iż nie jest to wymogiem prawnym, muszę posiadać obie polisy?

W przypadku większości przedsiębiorstw to dobry pomysł.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy jest obowiązkowe, jeśli firma zatrudnia pracowników. Natomiast ogólne ubezpieczenie OC jest też ważne dla wszystkich przedsiębiorstw mających kontakt z ludźmi, takich jak sklepy, restauracje, branża remontowo-budowlana i salony kosmetyczne.

Nawet jeśli postanowisz się nie ubezpieczyć, to warunki umów zawartych z klientami mogą wymagać od Ciebie tego typu polisy.

Załóżmy, że jesteś instruktorem fitness i na co dzień pracujesz z ludźmi. Jeśli planujesz wynająć salę na swoje zajęcia, to być może będzie trzeba okazać dowód ubezpieczenia OC. Chcesz się zarejestrować jako instruktor zajęć w lokalnej siłowni? Najprawdopodobniej będą od Ciebie wymagać posiadania takiej polisy.

Nawet jeśli pracujesz z domu, jeździsz na spotkania z klientami, bierzesz udział w targach lub odwiedzasz klientów w ich domach (to tylko kilka przykładów), to jeśli nie posiadasz ubezpieczenia, Twoja działalność może być zagrożona.

Zatem, jednym słowem: nie musisz posiadać obu polis łącznie. Czy jednak warto się ubezpieczyć? Oczywiście, że tak.

Czego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje?

Ogólne ubezpieczenie OC nie dotyczy roszczeń odszkodowawczych składanych przez obecnych i byłych pracowników firmy.

Wiele osób pyta, czy ubezpieczenie public liability obejmuje szkodę na ciele pracownika.

Odpowiedź brzmi: nie.

Może wydawać się, że jeśli ktoś zwolni się z pracy, to jest traktowany jako osoba z zewnątrz. Wobec tego, jeśli złoży roszczenie, to odszkodowanie będzie wypłacone z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, tak? Okazuje się, że jednak nie.

A co w przypadku osoby, która odbywa bezpłatne tygodniowe praktyki? Ponownie, nie.

Tylko ubezpieczenie OC pracodawcy chroni przed szkodą z tytułu uszkodzenia ciała lub mienia pracowników. Zwykłe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w takich przypadkach nie obowiązuje, niezależnie od tego, czy pracownik otrzymuje wynagrodzenie, czy nie, bądź też jest na długoterminowej lub krótkoterminowej umowie o pracę, czy też na umowie zlecenia.

Skontaktuj się ze swoją firmą ubezpieczeniową i sprawdź, co Twoja polisa obejmuje, a czego nie. Informacje te znajdziesz w dokumentacji polisy, ale możesz też zadzwonić do swojego ubezpieczyciela. Jeśli nie masz pewności, od czego dokładnie chroni polisa, którą chcesz wybrać, to zawsze najlepiej najpierw zapytać.

Ile kosztuje ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i OC pracodawcy?

Ceny ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz OC pracodawcy ogromnie się różnią, w zależności od rodzaju firmy i ubezpieczyciela.

Czynniki, które wpływają na wysokość składki, to m,in.:

  • Branża, w której pracujesz
  • Zadania, które są wykonywane w Twojej firmie
  • Liczba pracowników
  • Lokalizacja firmy
  • Roczne obroty
  • Historia szkód

Poziom ochrony ubezpieczeniowej także będzie miał wpływ na koszt ubezpieczenia. W przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pracodawcy, wymagana suma ubezpieczenia to przynajmniej pięć milionów funtów.

Podczas gdy prawo nie narzuca minimalnej kwoty ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, to możemy spotkać się z takim wymogiem w umowach klientów.

Zazwyczaj obie polisy możesz założyć w jednej firmie ubezpieczeniowej (np. u nas w Pol-Plan). Oczywiście nie musisz się na nie decydować, aczkolwiek taki pakiet ubezpieczeń biznesowych może pomóc Ci zaoszczędzić.

Czy fachowcy potrzebują ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej?

To pytanie pojawia się bardzo często.

Tak jak w przypadku każdej innej firmy, fachowiec prowadzący własną działalność gospodarczą musi posiadać jedynie ubezpieczenie OC pracodawcy, ale tylko gdy zatrudnia pracowników.

Z prawnego punktu widzenia, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nie jest wymagane.

Nie oznacza to jednak, że nie jest zalecane.

Niezależnie od tego, czy jesteś osobą samozatrudnioną, cz też pracujesz jako podwykonawca, to za swoją pracę ponosisz odpowiedzialność. Czy, jeżeli dojdzie do najgorszego i ktoś (czy to Twój współpracownik, lub też każda inna osoba) dozna urazu w wyniku korzystania z Twoich usług, to będziesz w stanie ponieść koszty postępowania sądowego i odszkodowania? A co jeśli coś zawiedzie i uszkodzi mienie klienta?

Dlatego właśnie większość fachowców posiada specjalistyczne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (specialist tradesperson liability insurance). Wielu decyduje się także na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej (professional indemnity insurance), które chroni firmy oraz fachowców przed roszczeniami z tytułu szkód wynikających ze świadczonych przez nich usług.

Podsumowanie

Główna różnica między ubezpieczeniem OC pracodawcy, a ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej polega na tym, kto składa roszczenie o odszkodowanie. W przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pracodawcy są to pracownicy (zarówno obecni, jak i byli), zaś dla ogólnego ubezpieczenia OC będą to zwykłe osoby spoza firmy.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej nie jest obowiązkowe. Jest jednak zalecane dla wszystkich firm i osób samozatrudnionych, którzy w jakikolwiek sposób mają kontakt z osobami trzecimi.

Ubezpieczenie OC pracodawcy jest wymagane prawnie od wszystkich przedsiębiorstw, które zatrudniają jakichkolwiek pracowników. Za brak takiej polisy grożą surowe kary – nawet do 2500 funtów dziennie.

Koszty obu polis ogromnie się różnią, w zależności od rodzaju i wielkości firmy, dlatego najlepiej bezpośrednio zapytać o ofertę. Skontaktuj się z naszym zespołem profesjonalnych doradców, aby wybrać szytą na miarę, spersonalizowaną ochronę ubezpieczeniową dla Twojego biznesu.